Informatie over zonnepanelen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

In 2013 was er reeds een eerste poging van de Vlaamse regering om via een zogenaamde netvergoeding ook zonnepaneelbezitters mee te laten betalen voor het elektriciteitsnetwerk.

Netvergoeding 2013:
Deze netvergoeding verschilde volgens de netbeheerder en is bovendien afhankelijk van het maximale vermogen (het aantal kilowattpiek) van de installatie. Deze taks kwam op ongeveer 75 euro per geproduceerde 1 000 kWh voor een installatie met een zeer goede oriëntatie (en bijgevolg een productie van ca. 850 kWh per kWp), en lag hoger voor een installatie met een minder goede oriëntatie.

Eind 2013 werd die door het Brusselse hof van beroep nietig verklaard (na een beroep van vereniging “PV Vlaanderen”), maar de nieuwe Vlaamse regering heeft nu een nieuw ontwerp klaar.

Dit is namelijk noodzakelijk om de bestaande schuldenberg bij de netbeheerders (Infrax en Eandis) te gaan wegwerken, die ontstaan is door de oversubsidiëring via de groenestroomcertificaten.

Netvergoeding 2015

Begin November 2014 kwam het nieuwe voorstel voor een netvergoeding (uitgewerkt door Vlaams Minister voor Energie Annemie Turtelboom).

Vanaf 14juli zal een gemiddeld gezin met een installatie van 4,2kW een prosumententarief van 340EUR per jaar moeten gaan betalen. Deze netvergoeding 2015 zal dan ook voor de nodige discussies gaan worden.

De laatste berichtgeving geeft aan dat deze nieuwe netvergoeding 6 maanden wordt uitgesteld tot 14juli, zodat alle systemen hierop kunnen worden voorzien.

De nieuwe netvergoeding zal doorgerekend worden aan ongeveer 200.000 Vlaamse gezinnen. Benieuwd hoe ver het zal gaan en welke juridische acties hiertegen zullen gevoerd worden.

Eerder dit jaar bleek al dat er vele nieuwe bezitters van zonnepanelen deze niet officieel aangaven uit schrik voor deze netvergoeding.

Daarentegen staat de verhoging van de distributieprijzen (met een stijging van de elektriciteitsfactuur met gemiddeld 8%) door de vertraagde doorrekening van de uitbetaalde groene stroom certificaten. Goed nieuws is er wel voor wie nog zonnepanelen wilt laten leggen, daar de prijzen blijven zakken.

Prosumententarief vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli zullen de distributienetbeheerders zoals Eandis en Infrax het prosumententarief gaan invoeren en aanrekenen. Gemiddeld zal er 62,9 tot 83,99 EUR dienen betaald te worden per eenheid van geïnstalleerd vermogen (kVA).

Naar gelang de regio kan dit dus toch wel een groot verschil gaan opleveren, zo zal een installatie van 4kVA een te betalen bedrag opleveren tussen 251EUR en 335EUR.

Prosumententarief/netvergoeding in 2018

Ook in 2018 blijft het prosumententarief behouden voor alle zonnepaneelbezitters. De basiswaarden (incl. btw en per kwh/jaar) hiervoor zijn opnieuw per regio vastgesteld en dalen tov. van 2017.

Wanneer we dit in een tabel gieten, dan zien we dat er regionaal toch wel enkele grote verschillen zijn (met enkel een lichte stijging in de regio van Inter-energa).

Met dank aan Ecopower voor het bij elkaar brengen van deze gegevens.

(Je kan je netbeheerder altijd snel opzoeken op de website van de VREG.)

Wat denken jullie van deze nieuwe netvergoeding?

486 reacties op “Netvergoeding / prosumententarief update 2024”

 1. Dat men dit niet van in het begin heeft bekend gemaakt aan het publiek is gewoon schandalig. Ik heb ergens in documenten van de CREG gelezen dat men reeds in 2006 met dit idee rondliep.
  De nieuwe regeling zal ook gebaseerd zijn op kVA van de omvormer wat nadelig is voor de installaties met een niet ideale positie ten opzichte van de zon. Onbegrijpelijk dat men niet uitgaat van de geproduceerde hoeveelheid kWh terwijl dit toch de essentie is.
  Bij gebruik van een slimme meter zal men het gedeelte dat men niet direct zelf gebruikt en dus injecteert op het net gewoon kwijt zijn.
  Ik kan dit niet beter omschrijven dan een struikrovermentaliteit

  1. Mooie omschrijving die “struikrovermentaliteit” erger is dat deze rovers in maatpak te werk gaan of zullen we ze toch maar mafiosi noemen .

  2. Wanneer men de investering van een zonneinstallatie spreidt over 20 jaar,kost de kilowattuur slecht 10 centiemen.DIT IS DE HELFT VAN DE HUIDIGE ELECTRICITEITSPRIJS.
   De electriciteitsproducenten vrezen dus al hun klanten te verliezen tenzij ze de prijs van de kwh bij de zonnepanelen kunnen doen stijgen.
   Daarom willen ze 8 centiemen per kWh aan zonnepaneeleigenaars toevoegen met een zogenoemde netvergoeding ,om DEZE CONCURRENTIE UIT TE SCHAKELEN en te verhinderen nog meer klanten te verliezen.
   DE LOBBYMACHINE WERKT UITSTEKEND EN DE BURGER blijft MAK MAAR WORDT
   BEDOT;
   Nog hallucinanter is dat de grote investeerders in grote windmolens woekerwinsten maken waarvan NOG STEEDS EN STEEDS OPNIEUW twee derde doorgefactureerd gaat worden langs groenestroomcertificaten aan iedereeen.
   Een bedrag van honderden miljoenen euros per jaar;oplichting ;winsten voor de grote maatschappijen aangerekend aan het volk.

   1. Geachte heer, U hebt het goed omschreven en ik ben volledig met U eens. Het is die energie niet maar al die heffingen. Helaas zijn er weinig die zich met de kwestie wil of niet durft te confronteren. Ze stonden erbij en keken er naar

   2. Zever, gezever.

    Beste Johan, ik begrijp dat het niet leuk is dat men de spelregels veranderd terwijl het spel reeds begonnen is. België, what can I say.

    Maar, Als u 10 cent een normale prijs vindt voor een kwh, dan raad ik u aan uw verbinding met het net door te knippen. U zal snel merken waarom u die extra 8 cent moet betalen. Om een gans jaar door elektriciteit te hebben zal je moeten voorzien in enorme batterijopslag of andere middelen van productie. Succes.

    Dit heeft alles te maken met vraag en aanbod. U kan niet verwachten dat de kwh die u in de zomer op het middaguur met uw panelen opwekt even veel waard is als diezelfde kwh tijdens de piek in de winter.

    U maakt dus van het net gebruik om uw elektriciteit een half jaar lang te bewaren totdat je hem wil gebruiken in de winter.

    Die extra heffing is dus economisch logisch. Dit neemt niet weg dat dit wel had geweten mogen zijn toen u uw installatie plaatste. Bedankt daar de socialisten maar voor.

    Dus alvorens je capslock aan te zetten, gelieve je te informeren.

    1. Beste Rob,

     Inderdaad het grote misverstand onder de mensen.
     De stroom voor de winter en ‘snachts moet geproduceerd worden, het net moet verzwaard worden,… het is logisch dat mensen die het net en deze stroom toch nog steeds nodig hebben hier een vergoeding voor betalen.
     Deze vergoeding is trouwens een schijntje ten opzichte wat de gewone man betaald aan de maatschappijen voor transport en dergelijke.
     Ik heb de panelen op het meest foute moment gelegd, net te laat voor nog een certificaat, maar mooi op tijd voor de vergoeding aan Eandis.
     Maar dat neemt niet weg dat ik nu na een vijftal jaar met de huidige tarieven al bijna break even zit.
     Laat alle klagers een eigen batterij plaatsen dan? Ik betaal liever mijn deel.

  3. Ik ben zo iemand die een slechte orientatie heeft van de panelen(ongewild en geen andere mogelijkheid).Wij hebben een installatie van 5000kW met een omvormer van 5kW en een jaarlikse opbrengst van ong 2900kW.Dus certificatenopbrengst is nihiel.Mijn omvormer is zo groot omdat in een paar weken per jaar,bij ideale zonnestand toch een groot opbrengst heeft.Wat kunnen wij hier aandoen om die voorgestelde regeling te beinvloeden.Ik wil wel een bijdrage doen in funktie van opbrengst maar niet van geinstalleerd vermogen der omvormer.

   1. Ik kan het hier alleen maar roerend eens zijn. A rato van dit prosumententarief betaal ik meer dan ik afneem aan electriciteit en dit niet eens berekend aan het laagste tarief. Vergoeding voor netgebruik, geen probleem maar dan a rato van de werkelijke input en die is gekend, en geen fictief bedrag waar met een natte vod naar geslagen is en die de kleinverbruiker het zwaarste treft

   2. Is het dan niet beter een kleinere omvormer te plaatsen, want die enkele momenten dat de panelen maximum op brengen weegt niet op tegen de prosumententax die je meer betaald door die grote omvormer.

  4. Mijn 3 installaties met een maximumvermogen van zo’n 8750 watt zullen door dat tarief van 89 euro (Gaselwest) zo’n 787 :2 euro kosten.
   In 2016 stijgt de btw van 6% terug naar 21%!! Dan kost me dit 101,6 euro per 1000 watt of 888 euro.

   Ik zou 2 van de 3 installaties van het net willen afkoppelen!
   – Kan dit zonder dat de omvormers uitvallen?
   – Kan ik dan nog GSC’s krijgen? De geijkte tellers staan altijd voor de elektriciteitskast.
   Ik zou de afgekoppelde elektriciteit dan wel gebruiken om water (boiler, jacuzzi,..) op te warmen of om rechtstreeks op een verwarmingsradiator en airco aan te sluiten.
   Die batterijen van Tesla of Mercedes lijken mij te duur om terug te winnen.

  5. Gisteren het goede nieuws gekregen 2* 851€ plattestruikroverstaks aangezien ik twee installaties heb één voor mijn bedrijf en 1 privé.
   Als ze mij die taks aanrekenen ,ben er niet gelukkig mee , maar ok.
   Maar de laatse twee jaar heb ik door een energiezuinig beleid een oveschot op beide installaties in totaal van een 4KVA dan eis ik dat die reserves mij permanentr gratis ter beschikking blijven wanneer ik ze nodig heb wantanders krijgt Eandis deze sowieso gratis.
   Bijkomstig maken zij nu al twee jaar geen afrekening meer naar mij,ze vragen wel voorschotten.
   Eb ga sowieso kijken of er juridisch iets te doen is hieraan eventueel door een klacht neer te leggen bij de Raad van State.
   Dit is bedrog ,ik heb nog nooit een keer werken gezien voor al de installaties die er bijgekomen zijn aan hun net maar wel voor die kabel te trekken voor die winmolenparken.
   Ze belazeren ons gewoon.

     1. Is er eigenlijk al een actiegroep tegen die prosumententaks?
      of wat kunnen we er tegen doen?

    1. het Prosumententarief is in strijd met Europese regels.
     We kunnen dit winnen om dat er discriminatie is in België tov de ander gewesten!

     Ik wil graag meedoen met de actie groep
     wie kent een advocaat ?

     1. Ik heb net een nieuwe installatie laten leggen op mijn nieuwbouw. dit met doel om mijn electricteitsfactuur laag te houden. Blijkt nu dat ik meer betaal aan netwerkvergoeding dan de prijs van de elektriciteit. Maw betaal ik een 200 euro meer dan zonder zonnepanelen. Ik begrijp niet hoe het kan dat men zonnepanelen nog steeds promoot.
      Ik ga testaankoop inschakelen.

     2. Voor zover ik weet is de vzw Zonstraal met een rechtszaak bezig, maar deze zaak is thans verwikkeld in bevoegheidskwesties, nl. welke rechtbank is bevoegd. Al geruime tijd geen nieuws meer van ontangen.
      Ik doe in elk geval mee met gelijk welke actie. Onze Vlaamse regering pleegt immers voortdurend contractbreuk t.o.v. eerder genomen besluiten.

   1. Beste Masson,

    Op jaarbasis heb ik een overproductie van ongeveer 2,5 KW teveel. Dit vermogen wordt aan andere klanten geleverd die daarvoor productie en distributie kosten betalen aan de energieleveranciers en de distributienetbeheerder, dit zonder dat de eigenaars van deze energie hiervoor een vergoeding krijgen, pure diefstal.

    Misschien best dat de mensen die een overproductie hebben zich ook eens gaan groeperen.

    1. Hey dag Erwin ik vind het een goed idee om te zien of men elkaar kan groeperen en verder iets kunnen ondernemen tegen deze schaamteloze afzetterij toegestaan door onkompetente postjes jagers , groetjes michele

   2. Zit in het zelfde geval van overproductie.

    Misschien kan dit jou iets verder helpen.

    – art 546 van het burgerlijk wetboek : “De eigendom van een roerende of onroerende zaak geeft recht op al wat zij voortbrengt en op hetgeen, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt. Dit recht wordt recht van natrekking genoemd.”

    – Art 544 van datzelfde wetboek: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben…”

    Om te garanderen dat ik mijn overproductie terug kan verbruiken en mijn eigendomsrechten zoals bepaald in het burgerlijk wetboek kan vrijwaren, moet de hoogste meterstand waarvoor ooit betaald werd behouden blijven bij terug draaiende teller en de factuur telkens als begin meterstand de hoogste meterstand nemen waarvoor ooit betaald werd en niet de laats opgenomen.

   3. Ze zitten altijd te zagen da we zonder energie gaan vallen.
    We zouden beter allen te samen onze stekker uit trekken en dan eens zien waar ze staan.

   4. Misschien handig wanneer mensen wiens teller terugdraait op jaarbasis zich ook even groeperen. Ik heb hetzelfde voor omdat mijnhuis met zonnepanelen nu in leegstand staat. Het is evenwel niet omdat het huis in leegstand staat, dat de zonnepanelen ophouden met het produceren van energie, maar ik inmiddels al meer dan 8000 Kw kwijtgespeeld (wel over meerdere jaren)

    1. hallo,

     ik word ook net geconfronteerd met een prosumenten tarief van maar liefst 770€ op jaarbasis.
     Theoretisch heb ik 8,3kw aan piekvermogen en heb ik deze panelen zeer duur ingekocht (in periode 2011 voor een totaalprijs van +26.000€ => dezelfde panelen kosten nu amper 8000€!) Bovendien ondervind ik nu al hinder van een degeneratieproces waardoor ik op jaarbasis al veel minder rendement heb (max 4 a 5 certicaten ipv 7).
     ik ben lid van testaankoop en heb hun hulp ingeroepen, maar heb weinig geloof in een redelijke oplossing. Zou ik nog extra panelen kunnen aankopen zodat ik toch weerom mijn max rendement kan behalen en mijn achterstand aan certificaten op diem anier mogelijk kan inhalen of …?
     graag advies in deze;

     mvg

    2. wij hebben hier hetzelfde problleem, een kangaroowoning met 7000kw aan installatie, nadat de medebewoners vertrokken zijn kunnen wij dit extra verbruik gaan terug betalen omdat onze meter nu terug draait waat vroeger een bijna 0-operatie was en we zelf zuinig zijn met energie! GEWOON SCHANDALIG!!

   5. Beste Heer Masson,

    Ik zit met een gelijkaardig probleem, een huis in leegstand met zonnepanelen. Het prosumenten tarief is een tarief voor het dubbel gebruik van het net”, gezien de woning in leegstand is is er quasi geen verbruik en wordt het volledig opgewekte vermogen op het net gezet, geen dubbel gebruik van het net dus en toch is het prosumenten tarief verschuldigd .. Hoe valt dit met elkaar te rijmen. Momenteel heb ik mijn factuur met het prosumenten tarief betwist en niet betaalt, verschillende aanmaningen gekregen van Essent, daar al buitengevolgen, zit nu bij de netbeheerder Eandis zelf, daar nu een eerste factuur van gekregen en van 93 Eur/maand !!!! ook deze uiteraard betwist …..

    Ik zou graag in contact komen met mensen die een overproductie hebben om te zien wat we samen zouden kunnen ondernemen. Ik ben bereikbaar op erwin.vanloo@gmail.com

   6. Antwoord op de prossumententaks

    Dit prossumententaksensysteem is pure oplichtery . Als je energieoverschot hebt en je hebt toch betaald voor de prossumentaks .. op het moment dat je de hoogste stand van je teller niet meer terugkrijgt is er sprake van diefstal ! een voorbeeldje je hebt dit jaar 10 000 kw op je teller bij de opname , het volgende jaar heb je maar 9000 dus je hebt 1000kw terugingevoerd waar je de volle prossumentaks op betaald hebt .. de elec maatschappij heeft die 1000Kw van jou onmiddellijk doorverkocht aan je buurman , aan volle tarief plus zijn aansluittaksen , dat is tweemaal taks over JOUW opgebrachte energiestroom , tot daar is het reeds oplichtery , als jij nu die 1000 kw energie niet terugkrijgt op een van de volgende afrekeningen , dan spreken we van diefstal ! Het is zo dat in princiepe moet je hoogste meterstand geldig blijven want daar heb je voor betaald , en het gaat niet op dat bij je volgende telleropname dat hoogste getal niet meer word gerespecteerd maar dat dit genegeerd word , want dan ben je bestolen voor 1000 Kw ! ik heb dat voor en ik leg kortelings klacht wegens diefstal en heling , tenzij mijn hoogste tellerstand wordt gerespecteerd. Ik verkoop geen energie aan de maatschappij ik leen ze gewoon uit ! Iemand die een goed ontleend is wettelijk verplicht dit te beheren als een goed huisvader en het op gevraagde tijdstip in de zelfde staat terug te bezorgen Burgerlijk Wetboek art : 1880 en volgende aansprakelijkheid over geleend goed zie ook bvb , //www.elfri.be/lening-en-bruikleen
    Verder is er ook het Burgerlijk Wetboek over het genot van je eigendom ( in dit geval een energiestroom of die nu met mazoet , gas of kaarsvet of electronen is , energie is energie en daarmee uit ) aangezien de maatschappij mijn electronenenergie aanvaard , sterker nog , mij aanrekent om het zogezegd op te laden ( wat quatsh is want ze verkopen onmiddellijk aan de naaste buur , er is geen enkele spraak over ‘opladen’) aangezien ze stilzwijgend mijn uitlening aanvaarden zijn ze wettelijk verplicht om ooit terug te geven wat ze in bruikleen ontvangen hebben ! verder is er wetgeving over het genot van eigendom en eigendomsrechten : Eigendom is een fundamenteel recht dat mede wordt beschermd door art. 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook artikel 16 Grondwet beschermt het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht wordt bovendien strafrechtelijk beschermd (art. 461-550 Sw).

    hier bvb art B.W. 583 en volgende vruchten en opbrengsten in dit geval van een zonneinstallatie . er is in feite voldoende wetgeving om heel het systeem onderuit te halen en zelfs een decreet van de VREG is waardeloos als het van tafel wordt geveegd door de Raad van State , aangezien heel het systeem geen enkele grondwettelijke bassis heeft . Ikzelf heb mijn 8 Kw convertor afgekoppeld omdat ik een ongunstige installatie bezit die jaarlijks met moeite de 5000Kw haalt, ben verder bezig met de enige zinnige oplossing en dat is batterij opslag, in ergste geval koppel ik alles volledig af en is het gedaan met de electriciteitstoevoer , zal ik wel zelf produceren op mijn manier ! ik kan nog heel wat andere verhalen vertellen over bvb het ONtlasten van hun net ipv het BElasten , over het rechttrekken van de Cosinus PHI factor die je doet door je injectie op hun net en waardoor hun cabines en transformatoren , de hele infrastructuur ,minder belast en minder verliezen moet incasseren .. ook over het verdwijnen van de opgeladen stroom in de naaste omgeving , vergeet het ….jouw energie gaat niet terug naar Doel of Tihange , die stopt al na een paar huizen die geen panelen hebben . electronenstroom gaat dezelfde weg als water : de gemakkelijkste !

    dit om maar een idee te vormen van de grove mafiose oplichtingstruken van Vreg en Co , en dan splitsen ze alles op in een ontwarbare boel zodat je van het kastje naar de muur kan lopen en er uiteindelijk niemand verantwoordelijk is voor het hele stinkende zaakje .
    Het enige wat ze niet vergeten is hun zakken te vullen en de vriendjes bevoordelen . En dan snel de doofpot toestoppen en doen of hun neus bloed !
    Arm Vlaanderen , Arm Belgie , Arm Europa … goed bezig !

  6. Wij mogen hopen dat de netvergoeding zo snel mogelijk zal gebeuren op basis van kWh produktie en niet kWpiek van de omvormer.
   De VREG kent de productiecijfers van ieder via de database voor GSC.
   Wie schade heeft op zijn installatie en niet over de financiële middelen beschikt voor spoedige herstelling zal ook moeten betalen, het is ene vaste kost, sorry vaste boete.
   Dat de overheid gekozen heeft om op kWpiek te boeten en niet op produktie is nogmaals een bewijs van de onbekwaamheid van de politiek.

   1. Juist NIET de onbekwaamheid van de politiek maar WEL de sluwheid omdat ze daar meer geld uit je zakken halen. Wij hebben nog geen zonnepanelen maar moeten wel 300 euro betalen aan Turteltaks. Ze spreken altijd over het milieu. Wel, wij hebben elektrische vloerverwarming op nachttarief, dus een zuivere verwarming, zonder uitstoot. Waarom worden wij dan nog gediscrimineerd tov de gewone burger. Wij betalen de KWh die wij verbruiken + 21% BTW en daar bovenop belasten zij ons een tweede keer volgens verbruik. Ik dacht dat dit wettelijk niet kon. Mag dit dan van Europa?

  7. het blijft het zelfde liedje geld bij de kleintjes halen. Eerst pakken ze onze 500kw gratis stroom af dan volgd de netvergoeding ( ook ik heb een installatie van 5200kw en breng maar 4200 op en dan nu nog de BTW van 6 naar 21% dat maakt dan ongeveer 500€ per jaar meer moet gaan betalen. zei die voor duizenden € certificaten opstrijken blijven natuurlijk alweer buiten schot.Het zijn allemaal huichelaars en leugenaars in maatpakken daarin brussel.Weet niet of we opnieuw een rechtzaak kunnen aanspannen ?? We hebben toen toch allemaal een contract voor 20jaar afgesloten aan de vooropgestelde voorwaarden en nu leggen ze dat zomaar naast zich neer is dat geen contract breuk dan ?

  8. Wij twijfelen enorm om nog zonnepanelen te leggen, maar iedereen die ik ken met zonnepanelen betaalt steeds meer. Al honderd keer voor onszelf uitgerekend en steeds kom ik tot het besluit dat je amper nog voordeel doet. Websites die ze nog als de ideale investering aanprijzen rekenen volgens mij het prosumententarief niet eens mee in hun fantastisch ogende cijfers. Het is uitbuiting van de bevolking door de CREG (controlerend orgaan ??), giganten van netwerkbedrijven en de regering. De spelregels worden continue gewijzigd, in het voordeel van de machtigen.

   1. Geen zonnepanelen leggen. Zit bij gaselwest voor 5kw betaal ik in 2017 ,640 euro postumatief tarief en produceer ik ongeveer 1200 euro elec ( perfecte ligging).kostprijs installatie 8000 euro. Dus na 13 jaar teruggewonnen. Maar owee dan gaat de omvormer stuk ongeveer 1500 euro. Dus nog 3 jaar erbij. Dat is 16 jaar voor de eerste euro winst. Ik begrijp niet dat mensen dit nog leggen. Maar ja ook in de val gelopen.

    1. Ik ben ook heel sterk aan het twijfelen om panelen te leggen. Mijn ligging is niet zo optimaal. Schaduw bij opkomende en neergaande zon door bomen. Ze beloven 25 tot 30 jaar met een opbrengst van 87%… gegarandeerd. Maar tegen de snelheid dat nu alles aan het wijzigen is denk ik niet dat we binnen 20 jaar nog iets kunnen doen met ons huidig verouderde systeem van zonnepanelen. En… wat komt er nog allemaal uit de bus om vadertje staat te spijzen???

   2. Echt niet doen : zonnepanelen leggen.
    Wij hebben de eindafrekening van Electrabel gekregen.
    Installatie : 4000 €
    Vroegere elektriciteitskost per jaar : 580 Euro
    Heden : idem (kosten prosumententarief + vast kosten etc.)
    Dus voor ons een nuloperatie, eigenlijk verliesoperatie want we liggen met een investering van 4000 € op ons dak voor niets.

  9. Actie ondernemen door op hetzelfde tijdstip de stekker uit onze panelen te trekken ,en dit op piekuren bv.Samen staan we sterker !!

  10. Het beste dat men kan doen is opslag batterijen plaatsen en een niet terug draaiende teller laten vervangen.
   De taxatie vervalt dan . en kan men van s’avond’s tot de morgen gebruik maken van de opgeslagen energie.
   De elek maatschappij snijden dan zelf in hun vinger.
   Ik heb 7.5 kw installatie een van 5kw en een van 2.5kw. het kost mij 10000euro voor een opslag batterij installatie maar word door dik en dun zeer snel terug verdient.
   De prosumtax vervalt en in mijn geval is dit 7.5 x 111.3 = 835euro plus de opgeslagen energie.
   Ik heb bijna geen energie meer nodig van het net.
   op 10 jaar tijd heb ik al een winst van 14000euro plus mijn opgewekte energie.
   Ik zou zeggen aan iedereen,,,doen, doen, men kan maar winst maken.
   Je kan een goedkope energie lening doen aan 1,3%

   1. Hallo,
    Waar heeft u die installatie gekocht als ik vragen mag. Ik ben ernaar op zoek.
    Ik geloof niet echt in zonnepanelen alleen met die prosumententarief.
    Maar als uw verhaal klopt is het een mooie oplossing natuurlijk waar ik wel in geïnteresseerd ben .

    Mvg. Philippe

   2. Beste Michel,

    En waar haal jij je energie tijdens de miezerige wintermaanden ?
    En het teveel tijdens de zomermaanden laat je dan in rook opgaan, of zet je overdag een aantal tuinverwarmers volle bak ?

    Als je in Zuid-Spanje of Texas woont, valt er wel iets te regelen, maar hier in België klopt uw redenering niet ! Of je moet een gigantische hoeveelheid batterijen beschikbaar hebben, maar dat red je niet met 10.000 eur.

    En anderzijds, 10.000 eur = circa 12 jaar “prosumtax” (in jouw geval), en dan is de kans groot dat je aan vervanging van je batterijen toe bent !

  11. Is er iemand die een antwoord kan geven?
   Ik zou graag zelf zonnepanelen leggen. Hiervoor zou ik een volledig eigen circuit voorzien waar bepaalde toestellen op kunnen werken. De rest van het huis blijft op het net werken. Er zou dus nooit of te nimmer een verbinding zijn tussen mijn eigen opgewekte energie via zonnepanelen en het elektriciteitsnet. Moet ik deze dan ook aangeven? Verdubbelen mijn netwerkkosten dan ook? Moet ik daarbij dan ook nog eens prosumententax betalen.

   Alle officiële instanties verwijzen me door en uiteindelijk heb ik nog geen antwoord.

   Dank en groetjes

 2. Ze make het ons onmogelijk om groene energie te winnen.. ik had bijna zonnepanelen gelegd, maar ga dit nu zeker niet doen.. Het gaat mij alleen maar geld kosten..
  Het enigste dat ik kon besparen gaan ze me nu ook nog afnemen!!

  Binnekort ook nog alle verkopers failliet (diegene dat nog niet gesneuveld waren door jullie belachelijke premies)

  Dit is schandalig!

 3. Dus als ik het goed begrijp:

  1. Als die 200.000 gezinnen per jaar een overproductie van 1000kWh in het net steken, is dat jaarlijks 200 gigawatt die ze zelf weer doorverkopen aan criminele marktprijzen.

  2. Totale netvergoeding van die gezinnen levert hen nog eens 50 miljoen op.

  Passeren ze dus tweemaal langs de kassa….

  1. Veel meer dan 50 miljoen.
   Die 250 EUR was een gemiddelde. Iemand met een installatie van bijna 10 kW en met netbeheerder Eandis betaalde bijna 850 EUR per jaar!

   1. De kost voor gebruik van het net zal met minimaal 90% stijgen over 2016 – 2017 -2018.
    8c/kWh volstaat niet als compensatie van de verloren klant ( = 12c/kWh) en de te betalen GSC (tussen 45c en 10c/kWh).
    DNBs hebben te kampen met een schuldenberg!
    De aanpak is 8c/kWh het eerste jaar en reacties van de gefrusteerde burgers meten… met hoop op niet te veel klachten in beroep
    Doel van de VREG is: winst productie+ winst GSC = kost netvergoeding.
    De overheid heeft zonnepanelen uit onbekwaamheid overgesubsidieerd en moet de fout verbeteren. Zoniet blijft energie te duur voor de industrie in Vlaanderen.

  2. Betreffende de zonnepanelen begrijp ik niet dat iedereen zwijgt over de teveel geproduceerde elektriciteit die op het net verdwijnt en waarvoor de maatschappij de stroom weer verkoopt aan hun klanten, zonder daarvoor de particuliere leverancier daarvoor te vergoeden.
   Ik heb zonnepanelen, geen subsidie, geen cheques en geen vergoeding voor teveel geproduceerde stroom. wel betalen voor het leveren aan het net.
   Betalen voor het net oke, maar dan ook wel een vergoeding voor de extra overschot stroom. Bij mij is dat ongeveer 1000 kw per jaar.
   Hierover heb ik nog geen enkele politieker horen spreken.
   Gevolg
   Ik versmodder nu de teveel aan stroom door extra lichten te laten branden etc

 4. @Rombauts Jules, dat is toch vanzelfsprekend. Men kan niet uitgaan van de geproduceerde elektriciteit die zij kennen via de ingegeven certificaten, want dat zou dan een belasting op de GSC zijn, en dat mag niet.
  Dus dan doen ze maar het meest belachelijke : via de omvormer. Uiteraard kan men dit niet maken, want er zijn zoveel installaties die slecht gelegen zijn. En er zijn er ook een aantal die een veel te zware omvormer hebben. Moeten die dan meer betalen omdat men toen geen andere omvormer ter beschikking had?
  En inderdaad : niet de PV eigenaar maar wel zijzelf passeren 2 x langs de kassa. En met een eventuele netvergoeding zelfs 3 x.
  Wanneer er op het net geleverd wordt, wordt deze verbruikt door de buren, dus er wordt praktisch geen ‘net’ gebruikt. Toch rekenen zij de volledige transportkosten aan via de buurman. Tevens betaalt de buurman ook gewoon de energie die hij verbruikt en die de leverancier niet heeft moeten betalen, uiteraard tegen volle pot.
  En als er dan nog eens een netvergoeding bij komt, is het 3 x kassa.

 5. Ik heb nu onlangs pas zonnepanelen laten leggen (kleine installatie) omdat ik het altijd al onrechtvaardig vond dat anderen mijn certificaten zouden moeten meebetalen. Dus kleine installatie zonder certificaten of financiële (overheids-)ondersteuning laten plaatsen. Vermits ik in de stad woon, is mijn oriëntering ook niet ideaal. Wat het opbrengt, daar moet ik tevreden mee zijn. Nu komen ze opeens een fictief bedrag eisen op een fictieve opbrengst. Wie kan dat in hemelsnaam goedkeuren? Dat men er nu plots achterkomt dat Freyakke er een rotzooi van gemaakt heeft, dat kon iedereen die logisch nadenkt een paar jaar geleden al voorspellen. Met deze maatregel en met mijn kleine opbrengst is het terugverdieneffect plots van 10 jaar naar 24 jaar gegaan!
  Ik hoop dat er nog een regeling komt, maar ik vrees ervoor…
  Politiekers, bah. Ze zeggen dat de maatschappij verzuurd, maar ze snappen niet dat zijn zelf de stokers zijn. Discuteer nog maar wat over de mogelijkheid van de dubbele naam bij kinderen. Da’s belangrijk. Daar redt je het land mee!

  1. Ik geef u 100% gelijk! Ook wij hebben dit jaar een PV-installatie laten plaatsen, zonder enige subsidie en zonder recht op GSC (want met die bandingfactor die ze ingevoerd hebben, mag je het sowieso vergeten om ooit nog een GSC betaald te worden). Onze bedoeling was enkel om ons eigen jaarverbruik te dekken met onze installatie. Nu komt de VREG af met het argument dat we ook gebruik maken van het net om de door onze installatie opgewekte elektriciteit op het net te steken en omdat we ‘s nachts elektriciteit van het net halen (hoeveel of hoe weinig dit ook is, doet er niet toe), vragen ze dan maar een fictieve netvergoeding volgens de capaciteit van je omvormer. Begrijpe wie kan! Wij zijn niet verantwoordelijk voor de put die de vorige regering gemaakt heeft, maar we mogen hem wel vullen.

 6. Das knap.
  Daar ik 1 van de eersten ben die zonnepanelen plaatste viel ik nog in het oude regime, en krijg ik 150€ per 1000 kwh. Ik heb toen het maximum geplaatst dat toen mocht (2400WP) met een omvormer van 3200W om eventuele latere uitbreiding mogelijk te maken.
  Ik ontvang per jaar +/- 330€, en zou dan volgens dat systeem, berekend op capaciteit van de omvormer 240€ moeten gaan betalen. Wat mij toen een beloofde subsidie was van 20j is bijna bijbetalen omdat je meehelpt aan duurzame energie.
  Wat ondertussen al helemaal vergeten is, is het feit dat België( en ook vele andere landen)deze subsidie heeft opgericht om ons land te helpen bij het behalen van de Kyoto-norm. Ofwel subsidies voor duurzame energie in eigen land uitdelen, ofwel miljarden boete betalen wegens het niet behalen van de norm. Nu het gevaar geweken is, mogen wij terugbetalen.

   1. Zoals Yoery ben ik er van in het begin bij. Sinds 2002. Dit was de eerste regeling: 75 % subsidie en geeen certificaten. Het aantal subsisies was geplafonneerd,,wat buddgettair voor de overheid beter te beheersen is. Achteraf heb ik op die installatie toch GSC gekregen van 150 euro gedurende de eerste 10 jaar (voor mij 9 jaar omdat het systeem het eerste jaar nog niet bestond) ik heb in die periode 17 Gsc ontvangen. subsidie +GSC+ opbrengst = 10 jaar om investering terug te verdienen. De gemiddelde opbrengst per jaar is.ongeveer 1.850 kwh voor een geinstalleerd vermogen van 2400 kwh. Ik heb er nog geen enkel probleem mee gehad. Aangezien het panelen al van een oudere generatie zijn is het rendement lager. Zolang ze werken blijven ze liggen. Maar van zodra er iets zou kapot gaan, dann loont het waarschijnlijk niet meer om een herstelling te overwegen, maar ze zijn aardig op weg om de voorziene 20 jaar te halen. Het afnemen van het rendement iiis me nog niett merkbaar. Als de netvergoeding er komt zal ik zeker geen andere panelen llatenn plaatsen. Hoewel ik achter de technologie sta… Loskoppelen zal mschn een optie zijn?

  1. helemaal mee akkoord yoeri…wij hebben geinvesteerd in groene stroom wat ons land niet en nog steeds niet doet en lieven miljoenen boetes betalen om het niet halen van de norm dan om hun beloftens na te komen waarbij wij in 2009 zijn mee overhaald om in dit groen projekt te stappen…spijtig ..zou het niet meer doen…mijn geld had al veel meer opgebracht gehad en mijn dak was niet verknoeit geweest door kappotte pannen en lekken welke later mij nog veel geld hebben gekost..wie heeft ervoor deze regering gestemd ????…hopelijk worden ze zo rap mogelijk naar huis gestuurd.

 7. Waarop is die €250 gebaseerd? Is dat bedrag voor iedereen hetzelfde? Dan worden de bezitters van kleinere installaties gediscrimineerd t.o.v de grotere. Kan dit zomaar?

  1. Groot gelijk, I agree,
   Ik heb zelf ook zonnepanelen en ik kan begrijpen dat men een netvergoeding vraagt!
   Als je er tegen bent zet dan een batterij in uw kelder, dit kan ook hoor mits andere omvorming.
   Ik vind het wel niet juist dat deze vergoeding even groot is onafhankelijk de grootte van de installatie.
   Die boeren die het dak van hun stallen vol hebben liggen zal het niet deren.
   Dit is de eerste van een reeks bezuinigingen die eraan komen en ik ben al niet akkoord, dat beloofd.

 8. Mag je verwachten van een liberale minister. Belastingen optrekken..
  Degene met zonnepanelen die geen certificaten ontvangen kunnen dus ook dokken.

 9. 1) Contractbreuk heet dat – bij het invoeren van het systeem en het openstellen van het net was er van een injectievergoeding geen sprake.
  2) Wat op het net wordt geïnjecteerd, wordt elders afgenomen en de afnemer betaalt daarvoor distributiekosten. Da’s twee keer laten betalen voor hetzelfde – door verschillende personen weliswaar maar het blijft schrijven met dubbel krijt.
  3) Het zijn de megawatt systemen die het hele systeem onderuit gehaald hebben – de rekening daarvan afschuiven op de eigenaars van de kleine residentiële systemen is gewoon laf.

  1. Inderdaad, neem nu katoen natie en Colruyt die hectares grond(lees vroegere stortplaatsen ) hebben opgekocht en vol panelen hebben geplaatst. Hier liggen er verscheidene tienduizenden .
   Zij kunnen dan ook nog eens hun stroom doorverkopen aan de maatschappijen .
   Wie sprak daar over de mafiosi? En waar zit plots Alex Polfliet van P V Vlaanderen die eerst in proces ging tegen deze Injectievergoeding en zijn gelijk haalde? Heeft hij nu ook zijn zakken gevuld gekregen ? Hij gaat nu plots verklaren dat een Injectievergoeding billijk zou zijn. Naar het schijnt om de maatschappijen in staat te stellen om hun netten aan te passen. Is het onderhoud bekostigen van die netten ook voor ons? Ik ging onlangs naar de vernieuwde Aldiwinkel in Dendermonde en stelde vast dat de producten nog net zo goedkoop waren als voor de vernieuwing, wat ook niet meer dan normaal is. Men heeft de regering onder druk geplaatst door te dreigen met black -outs. Het was bijna perfect in elkaar gestoken ,ware het niet dat de stakende werknemers hen met de billen bloot stelden. Want kijk nu , zelfs in volle winter met nog eens een stoomcentrale minder in werking kwam er nog geen black-out. Wanneer gaat Jan Modaal nu eindelijk eens wakker worden en eens op de straat komen? Wordt dat eens niet hoog tijd?

   1. het zijn echte uitbuiters , we hebben er voor gestemd maar de komen hun beloften niet na, belastingen omhoog, gratis stroom gedaan, gratis water gedaan, en nu belastingen op de zonnepanelen, ze geven het een andere naam, maar het zijn belastingen, en ja ze ontvangen langst 3 kanten, waar zit bartje en chris?ze hebben wel wat anders beloofd Voor de verkiezingen, ik zie maar een oplossing en das NIET te betalen, het is onwettig wat er weer gebeurd in belgie

    1. Megainstallaties zijn zeer voordelig :
     1) Zeer lage injectietarieven
     2) Waarde GSC bepaald op datum bouwvergunning en niet op indienstelling installatie. 2 jaren wachten met dus veel goedkopere panelen en hoge GSC !
     3) De mega-investeerders zijn “grote” belgische families met invloed in de politiek. Dit verklaart de voordelen.

     Opstand is mogelijk door black out te organiseren: via facebook groep afspreken op een zonnige dag dat ieder gelijktijdig zijn PV installatie even stopt + gelijktijdig stofzuiger + frietketel + strijkijzer starten.
     Denk er maar niet aan: gevolgen tot Duitsland en Frankrijk voor minimaal 3 dagen!

  1. Ik wil in evenredigheid evenveel netvergoeding betalen als katoennatie of zelfs als Electrabel met zijn kerncentrale. Die steken toch ook stroom op het net. Wat betalen die aan netvergoeding???

 10. Eerst iedereen lokken en dan iedereen laten betalen en hun gemaakte afspraken niet nakomen. Zo kennen we de Roverheid wel weer.

 11. ze hebben het over gezinnen. en de bedrijven en gemeentes dan? die hebben samen veel meer panelen liggen dan de 200.000 gezinnen.een gezin heeft gemiddeld tussen de 20 en 30 panelen liggen voor zelfvoorziening. een bedrijf heeft er snel al tussen de 300 en 500 panelen liggen om zoveel mogelijk certificaten binnen te halen. de gewone man wordt weeral eens gestraft terwijl de grote man met het geld gaat lopen.

 12. Wat een typisch Belgisch geknoei !
  Er is in dit land duidelijk geen visie inzake energievoorziening op lange termijn. Wat we nu meemaken is het gevolg van een staaltje korte termijn politiek met slechts één doel, Freyakke en de companen moesten zoveel mogelijk stemmetjes binnen halen. Wat de financiële gevolgen zouden zijn op termijn was van geen tel, zorgen voor later, al zagen veel burgers de bui al van in den beginne hangen. Het sloot echter wondermooi aan op de “gratis” politiek van een partijgenoot. Ieder nuchter mens weet echter dat oversubsidiëring op termijn nefast en onhoudbaar is, de politiek snapt dit blijkbaar pas als het al te laat is en de financiële put is gemaakt !
  Dat men de subsidies voor een nieuwe PV-installatie heeft afgeschaft is niet meer dan normaal, maar dat men deze mensen nu ook nog wil laten betalen voor de energie die ze “gratis” op het net injecteren klopt volgens mij niet, want die energie wordt door de netbeheerder aan het gewone tarief door verkocht, kassa kassa ! De nebeheerders zitten echter met een dure personeelsbezetting en willen dit uiteraard in stand houden, vandaar dat ze de gratis energie in dank afnemen en gretig door verkopen aan het gangbare tarief, en zich dan gaan weg stoppen achter het feit dat het net de gratis energie niet aankan… Je moet het maar kunnen aanbrengen !
  Mensen die nu geen subsidies ontvangen mogen volgens mij ook niet gestraft worden omdat ze gratis energie aanbieden.
  De recente Europese richtlijnen inzake energievoorziening gaan duidelijk in de richting van alternatieve energie, echter, ik vraag mij af welk gezin hier nu nog wil investeren in PV panelen als ze er financieël voor beboet worden ?
  Ik niet !

   1. Dan wordt een eigen opslagbatterij zoals Tesla die recent heeft gepresenteerd toch een optie. Die is nu nog wat. Duur ( ca € 3000,- ) maar wordt je niet meer geflikt. Ik verbruik nu € 40 stroom per maand, als ik du zonnepanelen ga leggen, moetbik meer betalen dan ik verbruik? Dat is toch absurd!

  1. Anders moeten mensen die geen subsidie nog gsc ontvangen maar
   een vergoeding eisen aan de netbeheerder voor de stroom die ze leveren .
   De netbeheerder verkoopt deze toch verder en vraagt aan de eindverbruiker NOG eens netvergoeding.

 13. Als we nu eens allemaal onze zonnepanelen uitzetten op een zonnige ijskoude dag… gewoon eens staken… Als we alle panelen kunnen uitschakelen, is dit het equivalent van een kerncentrale dat wegvalt… Hoe zouden ze daar op voorzien zijn met het uitschakelplan? Wordt allemaal lid van mijn groep en verspreid het woord… Kunnen we eens samen laten zien dat het niet fair is om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Een hard signaal van de particulier is nodig. En wat kost nu 1 dag opbrengst in vergelijking met elk jaar €250,00 te moeten betalen…

    1. ik denk dat we beter wachten tot de zon hard schijnt en dan de omvormers uitschakelen voor een uurtje of 3 en dan terug inschakelen.
     gegarandeerd het net plat.

   1. Als je de helft van de gezinnen zover kan krijgen om gelijktijdig – tijdens een piekverbruik en een zeer zonnig moment – de panelen van het net te halen, dan kan je inderdaad het net zwaar in de problemen brengen. Maar met 1 keer zal je daar weinig mee bereiken. Zijn we bereid om dat een aantal keren per maand te doen?

    Ik betaal bijna alles terug wat ik oplever. De lening die ik aangegaan heb voor mijn panelen kan ik dus netjes zelf afbetalen ipv opbrengst te hebben.
    Dan vragen ze zich af hoe het komt dat de Belg geen vertrouwen heeft in de politiek.

    Ze zoeken mogelijklheden om ‘wettelijk diefstal’ te kunnen plegen. En ze komen er nog mee weg ook.

    De beste manier om terug te slaan is ons te verenigen en te staken. Leg het land stil. Dat kost per dag veeeel meer dan wat met de stroom te spelen!!!!!!!!!!!!!!!

   1. afspraken maak je met twee, bedriegen doet er maar een, vadertje staat, het groot vermogen willen ze niet zien, arm belgie

  1. Inderdaad!!
   Dankzij privé-investeringen in zonnepanelen kunnen de energieleveranciers wel centrales uitschakelen en moeten ze dus minder investeren. Hier wordt niet over gesproken!
   Door gedurende een zonnige week al onze installaties af te zetten, zullen ze pas weten wat het hun kost!

   Hoe krijgen we dit geörganiseerd?
   De week van 14 juli als protest de installatie uit zetten (zekeringsautomaat bij de teller gewoon afzetten)?
   Facebook-groep aanmaken?

  2. Ik doe zeker mee, Samen staan we sterk. laten we een zonnepanelen vereniging stichten en onze visie (eisen kenbaar maken) misschien wel een black-out veroorzaken midden in de vakantieperiode als veel bedrijven gesloten zijn.

  3. kreeg gisteren bericht van mijn leverancier dat ik voor mijn installatie 10KVA 750 € zal moeten extra betalen zijn ze nu helemaal gek geworden of wat. Heb 31500 € betaald voor mijn installatie indertijd is beloofd dat je deze kon terug verdienen niet op deze manier natuurlijk er waren toen geen afspraken over een netvergoeding gemaakt en al die groten die ons kleintjes in de penarie hebben gebracht door hun grote zonnepaneel installaties denk maar aan NMBS en Katoennatie enz. deze zullen wel de dans ontspringen. door hun grote installaties is er een teveel op het net en komt dit in de problemen . ik zou voorstellen een accu te kopen zou naar het schijnt 3000 € kosten en kan je je eigen stroom opslaan die je opwekt . En er moet toch een middel zijn om deze om niet te moeten betalen op deze manier is het niet wettelijk.

  4. Heb zojuist op Facebook een groep aangemaakt met de oproep om op 21 juli alle zonnepanelen uit te zetten, zoals velen onder jullie voorstelden, graag delen aub, samen staan we sterk
   Groepsnaam: protest tegen belasting op zonnepanelen ( uitschakelen op 21 juli)
   Nu alleen nog hopen op massale reactie en medewerking!

   1. WIsten jullie dat de Belgische overheid boete moet betalen aan de Europesche Unie als ze de CO2 reductie niet halen en dat dit misschien wel op kan lopen tot Miljarden euros en dat de boetes die ze ons nu opleggen slechts 200 miljoen is. dus dat opstoken van de mensen die geen zonnepanelen hebben niet gezond is omdat deze denken dat wij profiteren van de extra betalingen die zij moeten doen voor de zonnepanelen eigenaren, ipv dat ze weten dat wij deze Miljarden boete voorkomen doordat wij met onze dure zonnepanelen voor de CO2 reductie zorgen.

    Prima idee, uitzetten op zonnige dag voor korte duur en zelf dan ook meteen de droger en vaatwasser en andere energie vreters aanzetten, zodat ze voelen dat het netwerk vernieuwd moet worden wat vele miljoenen euros kost.
    Hierdoor weten de buren die geen zonnepanelen hebben dat ze dankzij ons toch stroom kunnen houden.

  5. je houdt geen rekening met de moment van installatie en de aangemaakte prijs van de installatie… mensen die certificaten krijgen van de begin periode krijgen veel meer dan mensen die later installeerden, omdat hun installaties duurder waren, ook dienden mensen die panelen legden, zoals in mijn geval te gaan lenen voor de betaling van de installatie… die lening is ook niet gratis… als je nu de prosumenten belasting er bij telt en de struikrovermentaliteit van bvb teveel geinjecteerde kilowatts ook nog eens gratis te houden voor de beheerders…en dan nog eens u gaan kosten aanrekenen voor de verschillen tussen tellerstanden, dan is dit pure lafhartige diefstal… ALLE panelen I’ll have you know werden gelegd door prive personen die EN een reden hadden om dit te doen EN uiteindelijk bijdragen aan een groener millieu… In Duitsland is het geen probleem om de panelen te leggen en wat je teveel hebt te koop aan te bieden, maar hier wel… OFF the grid projekten mogen ook niet in dit apeland .. het enige dat je mag is dokken dokken en nog eens dokken… IK haat dit kloteland voldoende om alles in de fik te steken …. hier is mijn berekening installatie van 10 KVA kost 26000 euro in 2012 geleend hiervoor maakt de kost in zijn geheel 31500 euro… zogeheten terugverdientijd voorgegoocheld door de verkoper 6 a 8 jaar … dikke bullshit… mijn eigen berekening voor de prosumertaks… 12 jaar… dus wat levert die installatie op ruim heeel ruim geteld 20 X 8 certificaten gemiddeld per jaar… dus 160 stuks aan 230 euro 36800 euro … joepie zou je zeggen maar.. trek al wel 31500 euro af voor de geleende prijs hiervoor .. wat blijft er dan over ? 5300 euro… maar je moet nog altijd maandelijks betalen … in mijn geval een bedrag van 100 euro voor electrabel EN 279 euro per maand voor de lening… ok… da’s een hap van vierhonderd euro uit een inkomen van nog geen 1000 euro door omstandigheden die wellicht niet meer zullen wijzigen.. Dan als de meterstand eerst nul is dan X opgenomen word en je een jaar later Y daarboven eindigt zegt eandis doodleuk ha maar meneer ge hebt meer verbruikt dan verleden jaar, dus dokkemans… 1000 KW meer verbruikt …?? nee want eindstand NOG STEEDS onder de originele 0 dus diefstal pure and simpel… nu komt het … in het jaar 90 promootte de staat de accumulatieverwarming je moest dat doen dat was goed dat was het beste… nu krijgen we belasting daarvoor en mag ik dit jaar 700 euro bijleggen daarvoor alleen, …. dan nog eens 700 euro prosumenten tarief… en de panelen liggen nog maar twee jaar ok… dus de looptijd van de garantie was 20 jaar bij aankoop, wel … reken eens uit… 1400 euro extra belastingen voor EIGEN GEPRODUCEERDE energie !!!! voor de volgende 18 jaar = 25200 euro trek daar de winst af van de resterende 5300 euro blijft te betalen aan de struikrovers 19900 euro … omdat ik panelen legde… dus in plaats van break even te komen of toch iets benefit van een investering te hebben, krijg ik nu een kost van meer dan 1000 euro per jaar voor zelf geproduceerde energie… zet ik energie meer op het net, dan verlies ik die heb ik een minder jaar… dan moet ik nog bij dokken… voor mijn eigen energie… Dit zonnepaneel verhaal is een dikke vuile smerige diefstal… want wie wint er bij ? de rijke paneelbezitters als Fernand huts, die jaarlijks 13 miljoen euro op strijkt aan subsidies en dit voor de volgende decennia… EN de staat zelf die haar dure boetes ontliep omwille van het net niet halen van de kyottonorm…

 14. Ik had een gedacht om eens een protestactie op touw te zetten tegen deze beslissing. Betogen of petities hebben geen enkele zin, dus waarom niet kiezen voor hardere acties.
  Normaal heeft elke zonnepaneel eigenaar wel ergens een overschotje, en indien niet, kan iedereen wel eens een kilowatt uurtje missen … Moesten we nu allemaal, maar ik zeg dan ook allemaal die zonnepanelen hebben, afspreken om op een bepaalde dag, iedereen hetzelfde uur, zijn zonnepanelen een half uurtje af te leggen en tegelijkertijd een verwarmingselement aanschakelen van zo’n drie kilowatt uur, dan zit België in de kortste keren een uurtje op zijn gat. Dit zal de bevoegde ministers wel even doen nadenken over hun beslissing. Als wij dan allemaal dreigen met een tweede, derde of eventueel een wekelijkse of dagelijkse gelijke actie, dan staat binnen de kortste keren de hele Wetstraat op zijn kop en zal men misschien overgaan tot een andere beslissing … Wat denken jullie ??????

   1. goed drukkingsmiddel. ofwel moeten we als eigenaar een bindend deelnemersysteem opzetten om samen deze wanpraktijken via juridische weg op te lossen. als we met een massa zijn, zullen de kosten hiervan zeker opwegen tegen die jaarlijkse 350EUR.

    1. We hebben de rekening voorgeschoteld gekregen 540 euro tebetalen of een maandelijkse bijdrage van 82 euro en dan nog 36 euro dat ik normaal betaal.proper.ik staak mee

     1. Gisteren een brief van electrabel in de bus gehad met de mededeling dat ik €78 terugkrijg op mijn betaalde voorschotten. Mijn maandelijks voorschot bedraagt €30,14 en zou nu, luister goed, opgetrokken worden naar €94,28. Na een telefoontje naar electrabel, maakten ze een herberekening en wordt dit nu €54. De meerkost had iets te maken met de nieuwe taks, maar meer konden ze me niet vertellen. Ik moest me maar richten tot Eandis.

  1. Laat ons allemaal samenwerken.

   Er moet een forum of meldpunt of link komen waarop we samen kunnen afspreken om dergelijke acties in praktijk om te zetten.

   Ik doe alvast mee

   1. Als het goed koud is dezer dagen tussen 17u en 20u koken, wassen, strijken, stofzuigen, … geen opbrengst omdat het donker is, maar superveel verbruik in de piekperiode! Zeker te combineren als er sneeuw verwacht wordt, dan worden alle spoorwissels bij den nmbs verwarmd!

  2. Voor mij mag de hele boel regelmatig is uitgezet en daarna aangezet en overbelast worden.We zullen die gangsters es een lesje leren!

   1. Ik vrees dat we wel eens aan het korte eindje kunnen gaan trekken. Stel dat door dit te doen de hele elektriciteitsstructuur zodanig belast wordt, dat er stroompannes volgen die pas na enkele dagen/weken kunnen verholpen worden? Beetje kortzichtige reactie(s). We staan gewoon met de rug tegen de muur of je moet investeren in een off-grid systeem.

 15. Als ze iets billijks willen doen, moeten ze belasten op de geïnjecteerde energie en niet op de totaal geproduceerde energie of de te verwachten productie ongeacht oriëntatie… ‘t Zijn trouwens enkel de geinjecteerde kWh’s die het net belasten en waarvoor dus rechtmatig NETvergoeding kan worden gevraagd. Anderzijds mogen de DNB’s sowieso blij zijn dat de zonnepaneeleigenaars in de overgrote deel zorgen voor een ontlasten van het net.

 16. dit jaar zonnepanelen aangekocht via groepsaankoop van de provincie.
  sinds november zijn ze aangesloten
  aankoopprijs 4600 euro, verwachte opbrengst per jaar max.400 euro
  nu verneem ik net op de radio dat we vanaf 1/7/2015 een netvergoeding van 340 euro moeten betalen !
  dit is bedrog en diefstal (of moet ik dit gewoon één van de veranderingen noemen?)

  1. Ik zit in het zelfde schuitje, panelen gelegd om 450€ uit te sparen per jaar, geen subsidies gehad en geen Groen certificaat. Mag je 340 euro betalen, die panelen verdien je niet eens meer terug. Goed bij ons kloten hebben ze ons. Probeer nu je investering maar eens terug te verdienen of zelfs te verwijderen, kost je nog eens geld. De eerste en de laatste zonnepanelen. België barst, sparen kan je hier niet, ze zoeken altijd andere manieren om je geld af te troggelen.

 17. ik ben op dit eigenste moment zonnepanelen aan het installeren
  Ik krijg geen groenestroomcertificaten.
  kan jij mij aangeven waarom ik moet bijbetalen.
  Mijn terugverdientijd verdubbelt zo maar eventjes
  DUS MOET IK RECHT HEBBEN OP GROENESTROOMCERTIFICATEN !!!!

  GROF – SCHANDALIG – DEGOUTANT

  Ik hoop van harte dat hier serieuze juridische stappen ondernomen worden.

  Dan moet men maar exact berekenen hoeveel electriciteit ik effectief per dag “op” of “van” het net haal
  ik bedoel. Vandaag verbruik ik 15 kwh en ik heb 20 op het net gezet …. awel op die 5 mogen ze dan een vergoeding heffen. in de winter verbruik ik 20 kwh en heb ik er 2 opgezet. Awel voor die dag mogen ze dan op die 17 een heffing aanrekenen.

  Ik ben niet rap geneigd boutade uitspraken te doen
  maar hier zou ik zeggen MAFFIA
  Is dit de manier om de middenklasse ALLES te laten betalen.
  Vorige legislatuur stond iemand aan de zijlijn te roepen dat de middenklasse veel te hard werd aangepakt
  Is dit nu beter ??? ik krijg de indruk dat de middenklasse nu ALLES moet betalen ???
  vraakroepend !!!

  1. Dit gaat de N-VA stemmen kosten.Van mij krijgen ze alleszinds nooit nog een stem! Es kijken of dat charme offensief met het stuwend handje iets gaat uithalen

     1. 100 % gelijk maar hoe kunnen wij dit best aanpakken om er iets aan te veranderen ?

 18. Politiek misbruik in ons apenland.
  Als groot gezin hebben wij onze centen proberen te beleggen in iets dat ons op termijn het leven gemakkelijker moest maken, zonnepanelen. Telkens men als gezin wat moeite doet om wat comfortabeler te leven, weet de regering ons wel te vinden door onze investeringen zodanig te belasten dat wij het moe worden om nog na te denken over een betere samenwerking.
  De grote maatschappijen potten de certificaten op zonder de lasten ervan te dragen. De kleine investeerder moet het volle gelag betalen omdat hij geen politieke macht heeft.
  Wij zijn dat pingpongspel van onze regeringen kotsbeu. Ik vraag mij af wanneer er eens een politieker zal opstaan die begrip kan opbrengen voor de onvermoeibare inzet van onze gezinnen.
  Blijf a.u.b. met jullie pollen van onze zonnepanelen af en weet dat er heel wat onrechtvaardige situaties moeten aangepakt worden in de NETVERGOEDING wereld, want vanaf dag een zullen jullie toch geen rekening houden met het aantal gebruikte zonnepanelen. De kleinste investeerders zullen dus automatisch weer de grootste lasten moeten dragen. En dan maar klagen dat onze mensen met de dag armer worden. Bedankt polimiekers, goed bezig.

 19. Kan men hier niet spreken over contractbreuk
  Zijn er geen wettelijke stappen te ondernemen
  Als wij allen samen een vereniging vormen en juridische stappen ondernemen ??
  Wij hebben allen een contract met de overheid
  Men kan de spelregels niet zomaar eenzijdig wijzigen of kan dit wel ?

  1. sluit u aan bij zonstraal.be/vzw/
   lidgeld 10€

   wij zijn bezig met juridische stappen!!!

   we hebben uw steun nodig.

   vewittig uw vrienden zonnepaneelbezitters zodat we met zen alle een front vormen.

   1. Heb me juist lid gemaakt en hoop dat er nog vele zullen volgen zodat we deze mensen kunnen ondersteunen bij hun strijd tegen ons onrecht.

  2. Ben ook bedrogen door de overheid alhoewel ik het altijd voorspeld had (eigen schuld). Ik heb GEEN recht op cetificaten en heb geen enkele subsidie ontvangen. Moet waarschijnlijk straks meer betalen aan EANDIS dan de panelen ooit zullen opbrengen. Ik wordt vandaag ook lid van zonstraal en probeer zoveel mogelijk slachtoffers ervan te overtuigen ook lid te worden.

 20. Zo, weer een tak van de boom die bruusk afgezaagd wordt, bye bye installateurs van zonnepanelen !!! Ik WAS ook van plan er te laten plaatsen maar als die netvergoeding er komt dan is het een nul-operatie, dus laten we het maar bij het oude houden of… er moet een betaalbaar systeem zijn dat elektriciteit opslaat zodat je nooit wat in het net steekt en je altijd eerst je eigen opgestapelde energie opsoupeert !!! Dan hebben die maffia van de netten en leveranciers geen poot om op te staan.
  En het is inderdaad één grote klooteboel geworden door toedoen van enkele ministers die naam niet waardig !!!

  1. De mafia zal altijd meeeten uit de grote pot, in het geval we de electriciteit kunnen opslagen in batterijen zullen ze nieuwe taksen uitvinden wat die batterijen weer onbetaalbaar zullen maken voor de overgrote meerderheid van de bevolking.
   Spijtig, maar dit is de realiteit.

 21. Wat kunnen we nog verder verwachten? Mijn leverancier is ondertussen gestopt, deze van mijn buren ook. Nog een paar jaar en er zijn geen firma’s die installeren, maar dan ook geen enkele service meer bij defecten. Als we nog eens 20 jaar verder zijn, dan zijn er wellicht niet veel panelen meer die nog wat produceren, door uitputting en defecten.
  Uitgeputte panelen naar het containerpark brengen zal ook niet gratis zijn,
  Fraai beleid , proficiat.

 22. De PV panelen zijn onze eigendom. We kunnen dus zelf beslissen wanneer ze uit- of ingeschakeld worden. Na deze overval krijgen we wellicht ook nog een slimme meter waardoor de panelen netto meer zullen kosten dan ze opleveren. Mijn oplossing hiervoor is even eenvoudig als die van de overheid. Als de kosten de baten overstijgen zoek ik oplossingen om netonafhankelijk te worden. Ik bestudeer de mogelijkheden nu al. Maar het blijkt niet eenvoudig te zijn.

  1. Heel juist man. Ga eens te rade bij Smart Roof. Deze mensen hebben een perfect werkend systeem uitgewerkt op basis van batterijen , een generator en panelen. Dit systeem laat toe volledig autonoom te werken.
   Mvg Fons.

   1. Ik overwoog dit jaar panelen te plaatsen.
    We hebben een grondige verbouwing achter de rug met een pak energiebesparende maatregelen zoals nieuw dak,extra isolatie,zonneboiler en hoogrendements glas (1.0).
    Als extra investering dus zonnepanelen.
    Niet dus,investeren in groene energie blijkt sinds dit jaar een dotatie voor de netwerken en extra belasting voor de begrotingsopmaak.
    Te gek voor woorden !!!
    Een regering die zoiets steunt is crimineel !
    Op zoek naar een systeem zodat we van dat net afkunnen.

 23. 1 tip aan ELECTRABEL: laat ze kruipen, die politiekers. Eerst doel 1&2 stilleggen, uw eisen stellen, en dan pas heropstarten. Tot een beleid of visie zijn ze niet in staat.
  En betaal een goed dividend uit aub.

 24. -De grote bedrijven hebben de pot leeggegeten en hun installaties waarschijnlijk nog in onkosten kunnen steken, dus afgetrokken van de belasting. Het kan toch niet dat de gewone man daarvoor moet betalen?

  Kan iemand even uitvissen wat Katoennatie of Cras (//www.cras.be/nederlands/04_vestigingen_deerlijk.htm die daken liggen bomvol) zullen moeten betalen?

  Een netvergoeding moet eerlijk en rechtvaardig zijn en geen extra bron van inkomsten.

  Misschien toch maar eens gezamenlijk een dag afspreken om de zonnepanelen enkele uren af te leggen, via een eenvoudige website en de media… niet iedereen heeft facebook. En van langst om langer actie voeren, power to the people, we zijn al genoeg gepluimd zeker.

 25. Het kan niet zijn dat België, in tegenstelling tot de buurlanden, zelf geen investeringen doet in zonnepanelen en deze door particulieren laat gebeuren om te voldoen aan het Europees opgelegde quota aan groene stroom te halen en dan diezelfde particuliere investeerders nog eens een netvergoeding gaat aanrekenen. Dit is tegen alle logica in. Dat ze dan zelf zonnepanelen zetten ik vecht dit juridisch aan ….

 26. De meesten onder ons produceren waarschijnlijk net genoeg of net iets minder dan dat ze verbruiken. Wie meer produceert dan dat hij verbruikt is eigenlijk een producent, laat ze gewoon belastingen betalen op de een of andere manier. Ik stel me ook de vraag wat de installaties boven de 10kw gaan moeten ophoesten, en wat met de bedrijven? Iedereen over dezelfde kam scheren is ook een vorm van discriminatie. Sommigen onder ons kregen royale belastingvoordelen en certificaten, hebben ze al meerdere jaren liggen, ik heb ze pas twee jaar.
  Eerst promoot de Belgische staat de investering, daarna straft men de mensen die begaan zijn met het milieu. Wat de Belgische staat echter niet verwacht had is dat grote ondernemingen ook de investeringen zouden doen, enkel uit winstbejag. Laat hen ook maar opdraaien voor de factuur, zij hebben onder de vorm van afschrijvingen al twee keer geïncasseerd?

  1. Wij investeerden een 4tal maanden terug om en bij de 8400 euro voor een installlatie waar wij geen geen enkele vorm van subsidie voor krijgen (en ook niet hoeven te krijgen trouwens). Zal men dit zomaar doortrekken naar iedere eigenaar van zonnepanelen? Dan mogen wij de terugverdientijd ook op onze buik schrijven, laat de tussentijds afrekening ook nog op het verkeerde moment komen (einde winter) en we betalen te veel…

   1. Als je op een verkeerd moment een meteropname hebt ,heb je het eerste jaar altijd schade.
    wees gerust ;volgend jaar loopt alles vlot.

   2. De terugverdientijd zal bijna hetzelfde blijven. Uw plaatser eens contacteren deze zal U de juiste uitleg geven. Is moeilijk om alles neer te schrijven!!! Ik heb er juist besteld voor 11000KWH/jaar (49 panelen)

    1. Graag uitleg hoe de terugverdientijd hetzelfde blijft???
     Dan werk je volgens mij met een andere rekenmachine.
     Ik denk dat uw plaatser U goed bij de … genomen heeft.
     taks betaler van 45 panelen.

 27. Het is en blijft contractbreuk. Bij de overweging om zonnepanelen te leggen heeft iedereen toch zijn terugverdientijd berekend en dan heeft iedereen toch gekeken naar het bedrag op zijn electriciteitsfactuur en niet naar louter de electriciteitsprijs per kWh? Indien men toen had laten weten dat er nog steeds een netvergoeding zou moeten betaald worden, dan zouden er een massa minder zonnepanelen gelegd zijn want dan zou de terugverdientijd puur financieel bekeken te oninteressant geworden zijn. Je kan achteraf de regels niet veranderen omdat je als overheid niet goed nagedacht hebt. Net zoals je de woonbonus niet zomaar kan verminderen of afschaffen als overheid omdat het systeem haar opeens te duur is. Dat zou evengoed contractbreuk zijn. Men mag wel een netvergoeding aanrekenen maar dan enkel voor nieuwe installaties. Zo weet iedereen die zonnepanelen wil leggen waar hij aan toe is. Vraag is dan wel of er nog iemand die op zijn dak wil leggen. Want die netvergoeding is ook niet echt billijk. Kost pakweg zoveel als de electriciteit zelf! Het gaat eigenlijk ook niet echt over een vergoeding voor het gebruiken van het net maar wel over het mee helpen dempen van een financiële krater die er gekomen is door de incompetentie van F. Vandenbossche. Hun gat verbranden en een ander op de blaren laten zitten … Het is eigenlijk echt te belachelijk voor woorden dat ze ons nu een netvergoeding proberen aan te smeren!

 28. Ik heb juist in aug.2014 zonnepanelen geplaatst. Ik heb geen subsides gekregen en krijg eveneens geen certificaten terug betaald. Ik produceer groene stroom waarvan het teveel naar de maatschappij gaat en zij nadien dit verrekenen aan de verbruiker. (Kassa). Nu zou ik eveneens 350 euro per jaar moeten betalen om mijn teveel aan stroom aan de maatschappij over te dragen.
  Ik vind dat ze weer eens met twee maten en gewichten werken. Ofwel schaffen ze voor iedereen de certificaten af zodat niemand iets moet betalen ofwel wil ik wel betalen maar dan ook moeten kunnen genieten van de certificaten zoals iedereen.
  En niet alleen de distributiekosten gaan omhoog maar heb eveneens een verhoging gekregen van 25% op de elektriciteit kosten.
  Het is altijd de kleine man die moet betalen.

  1. schaf de GSC af (na afloop van het contract aangegaan bij afsluiten ervan) en betaal het verschil tussen geproduceerde en verbruikte elektriciteit gewoon uit; in de ons omringende buurlanden gebeurt dit al. Dit zou de zonnepaneelbezitters stimuleren om nog meer stroom te besparen, want nu maakt het eigenlijk niets meer uit of we al dan niet alektriciteit besparen, de te veel op het net gezette stroom pakken ze gewoon af, terwijl ze die aan andere verbruikers aanrekenen

 29. grote installaties krijgen toch nog altijd premies, meer dan 10000wp is het GroeneStroomCertificaten 93 EUR / 15 J‏
  dit weet ik omdat ik onlangs (oktober) nog panelen legde omvormer 3600w ,terugverdientijd toen uitgerekend +-9 jaar
  zonder enige vorm van premies

  dus de kleine man moet betalen ,de groten krijgen nog steeds premies en moeten niet betalen????????
  grote bedrijven steken het in hun onkosten(groot deel terug via belastingen) , krijgen bij nieuwe installaties nog steeds premies en gaan niets betalen ten opzichte van kleine installaties

  kan het nog eerlijker

  nuja veel ministers en politiekers zitten in besturen van grote firma’s, waar ze extra inkomsten uithalen en deze zullen ze zoals gewoonlijk geen pijn doen

  gewone man zoals op andere vlakken gepluimd en dan klagen over de economie, het is wel de kleine man die de economie laat draaien, eens leeggemolken zal het veel beter gaan, mindere uitgaven tot wat leid dit??????

  politiekers “daar al eens aan gedacht”

 30. die truttenboom kon vroeger niet rekenen het is niet logisch dat ge betaald wotd voor iets dat ge zelf maakt en ook verbruikt.
  BV ge maakt zelf UW brood en eet dit ook op maar de regering betaald U er voor.
  dit weet zelfs het kleinste kind dat dat niet kan. maar daar waar ze met 100 personen zitten om te rekenen snapten ze dat niet. NU willen ze dit recht zetten door contract breuk ( pure diefstal ) als wij een ivestering doen die mislukt omdat we op voorhand de berekening niet goed hebben gemaakt hebben we ook niet het recht om ergens op mafia achtige practijken geld te stelen. of aan de belastiggen te zeggen inplaats van te betalen wil ik nu terugtrekken en ik bepaal zelf het bedrag.
  kortom er moet iets gebeuren tegen deze taxen ook vind ik dat zij die er geen hebben er ook niet voor moeten opdraaien . dat de staat bij hun mintsters een wat bespaaren dat zal veeeeeel meeeer opbrengst geven en zou teminsten redelijk zijn.

 31. Hallo,

  I m not. amused.

  Ik laat nu in januari zonnepanelen leggen juist omdat de energieprijzen stijgen en het spaarboekje niets meer opleverd.Nu moet ik vernemen dat ik zonder certificaten ook mee moet betalen.Waarvoor doe ik die investering dan eigenlijk als ik er zelf niet beter van word.Dacht echt iets goeds te doen, aangezien er sprake is van energie te kort en milieu enzv.
  Bedankt mensen uit de politiek jullie demotiveren de weinige mensen die nog een steentje bij willen dragen.

  Thnx a lot

  Marcel Pfister

  1. Tja Marcel
   Helemaal mee eens, had ook gedacht zonnepanelen te plaatsen. Investering van 8.000 euro gepland en warmtepompboiler voor 2.500 euro. Dank u regering.
   Zal mijn centen op de bank houden want het brengt toch evenveel op nu. De economy krijgt weer een tegenvaller en zal weer andere middelen moeten zoeken om zich te herstellen. Sorry bedrijven van zonnepanelen!!

   1. Ik denk dat je zelf eens een nieuw rekenmachientje moet kopen.
    Verdien jij iets aan deze verkeerde informatie, zoals onze regering??
    99,99% is het niet eens met U, maar jij denkt het te weten???

    1. klopt het is niet meer terug te verdienen, ik ben zelf zonnepanelen plaatser, Als ik eerlijk moet zijn is het terugverdiend in 15 jaar, maar dan moet er weer een nieuwe omvormer gekocht worden, weer enkele jaren verder energieproduceren , zo zie je na 25 jaar zijn er weer nieuwe zonnepanelen nodig ivm slijtage panelen en zo ga je maar door en echt mooi zijn ze ook niet.

 32. Nu is het tijd om te veranderen (N-VA) 30% Vlamingen hebben hier op gestemd,
  Nu zie je de wolf in een schapenvacht veranderen: pak alles af van de gewone mensen en geef het aan de rijken, we hebben een super liberale regering dit hadden we kunnen weten!
  De meest liberale partij (N-VA) zal het hier niet bij laten zal de BTW verhogen van 6% naar 21% of meer, en dit is nog maar het begin (pluimen zullen ons!)
  We moeten wel een auto kopen maar mogen hem niet gebruiken
  Het verkopen van alle overheidsbedrijven liberalisatie ten top om het land eenvoudig te kunnen splitsen,
  Vlaanderen doet het zeker niet beter met deze politiekers!
  De mensen die een woning bouwen vanaf 2014 worden verplicht hernieuwbare energie aan te wenden.
  Met deze maatregel:
  Zonnepanelen afschrijving meer dan 20 jaar (niet meer interessant)
  Zonne collectoren voor ww afschrijving meer dan 15 jaar (niet interessant)
  Warmtepomp plaatsen afschrijving 10 jaar nu minder interessant vermits ze op de dag/nacht teller moet aangesloten worden,
  Elektriciteit gaat met 10% stijgen of meer (verrekening kerncentrales doel 1&2 langer openhouden dus investeringen voor extra 10 jaar openhouden)
  Dit willen ze niet, wat ze wel willen is een nieuwe kerncentrale (politiekers zullen dit toelaten)
  Wie zal dit betalen ???
  Rekening wordt toch betaald door consument en wij (politiekers verdienen er ook aan BTW 21% of meer)

  Oplossing op middellange termijn
  Onze zonnepaneel installatie in sectoren indelen en verdeelcentra bouwen voor de verdeling van onze opgewekte elektriciteit aan onze buren die nog geen panelen hebben (goedkoop voor de gewone mensen) nu wordt onze elektriciteit gestolen en verkocht voor een veelvoud van 10.
  Een volledige onafhankelijkheid van de huidige elektriciteiten producenten en netbeheerder
  We moeten kunnen kiezen tussen de verschillende netbeheerders dit kan met het hier boven systeem.

  1. Heeft totaal geen zin want degenen met GSC van minimum 300 euro per 1000 KW verdienen er nog steeds dik aan en zullen zich zeker niet afkoppelen!

  2. Weer iemand die BDW de schuld zou geven van het slechte weer. Jongen, als je kritiek wil hebben schiet dan op de juiste, nl. Turtelboom en Marie-Christine Marghem, beide liberalen en helemaal niets met NVA te maken.

   De vorige regeringen hebben een diepe financiële put nagelaten en die moet terug gevuld worden. Enkel de manier waarop is fout. Ik heb trouwens nog een bedenking bij de aanstaande prijsstijgingen en net-bijdragen. Betekent dit dat, binnen een paar jaar wanneer de put terug gevuld is, dit alles terug wegvalt? Of zal het gebruikt worden om de eigen zakken van de intercommunales weer te vullen? Je mag niet vergeten dat de gemeenten niet liever zien dat er veel winst gemaakt wordt. Zij zijn immer de grote dividendafnemers…
   Ik vrees dat het het verhaal wordt van de fritten. Die worden steeds duurder omdat de aardappelen duurder worden. Maar ik heb ze nog nooit weten goedkoper worden…

   1. Ja maar de N-VA zat wel in de regering met Van de Bossche en hebben ook hun zakken gevuld.De VLD zat toen in de oppositie

    1. Zij was wel minister van energie en dus verantwoordelijk voor deze malaise. Zolang ministers niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hun beleid of daden, blijven we dit soort wantoestanden houden. Turtelboom is nu aan zet, dit goed wetende. De volgende pipo is misschien een N-VA-er. Ik weet het niet. Ik ben politiek neutraal, maar ik mag het wel graag juist!

 33. In 2002 verbruikten wij 3200kw.enkele jaren later hebben we 2740w zonnepanelen laten leggen.
  Ons verbruik is door ver doorgedreven besparingen(letten op allerhande sluipverbruik) gezakt tot 2050 kw per jaar.
  Al die jaren hebben wij ong.500 kw per jaar gratis aan infrax geleverd;dank u infrax.???
  Nu wij aan de huidige stroomprijs ongeveer 440€ per jaar ZOUDEN verbruiken wil men ons nu 285€ laten betalen om het net te mogen gebruiken.
  De mensen die nu nog zonnepanelen leggen verklaar ik gek…om 155€ per jaar te verdienen bij een investering die nog altijd min 4 a 5000 euro is.

 34. Er zijn toch een aantal dingen die niet eerlijk zijn.
  1. Ik wil wel betalen om het net te gebruiken, maar niet meer dan dat ik het daadwerkelijk gebruik.
  2. Ik wil betalen maar niet volgens de capaciteit van de omvormer want die is groter dan je panelencapaciteit.
  3. Als bv. 400€ ik betaal voor 5000KW, dan moet de eigenaar van 100000KW 20 x meer betalen. Het zijn die mensen die de grote slokop zijn van de certificaten…
  4. Ik wil wel betalen om het net te gebruiken, en ook niet meer dan die mensen die 450€ per certificaat krijgen. Ik kan me dus wel voorstellen dat de mensen die onlangs panelen geplaatst hebben, nu veel spijt hebben.

  Dit gezegd zijnde zien we dat er veel oneerlijke en onethische feiten zijn in heel dit gebeuren. Ik veronderstel dat er instanties zullen zijn die hier naar het gerecht mee stappen…

  PP.

 35. Wij vinden dit misbruik van vertrouwen! Eerst de mensen warm maken en aanmoedigen om energiezuinige investeringen te doen, en daarna worden we daarvoor gestraft. Wij hebben geen vertrouwen meer in de regering, alles draait blijkbaar om macht en kapitalisme!
  De rijken worden rijker, de armen worden armer, en Jan Modaal wordt uitgeperst zoals een citroen!!!

 36. Het komt inderdaad steeds op dezelfde mensen hun kap neer.
  Als er toch al een netwerkvergoeding dient te komen, al is dit tegen alle gemaakte afspraken in, dan dienen ze de lasten gelijk te verdelen, dus zowel naar de kleine EN naar de grote installaties toe.
  Het was natuurlijk interessant om grote installaties te plaatsen maar dat had de regering dan ook maar moeten voorzien dat er mensen zouden zijn die hierin een goede investering zouden zien.
  Maar grote vermogens zijn blijkbaar heilig; daar wordt niet aan geraakt.

  Maakt Jan Modaal een fout dan wordt hij beboet.
  Maakt de regering een fout dan wordt dit ook naar de gewone man doorgeschoven … en dit kan niet meer; we worden reeds meer dan genoeg belast.
  Het is hun taak om dergelijke voorstellen goed uit te werken; net zoals wij ook onze job met verantwoordelijkheid dienen uit te voeren.
  Iedereen dient zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en achteraf niet de kosten naar anderen door te schuiven.

 37. Procederen tegen de vreg het zijn bandieten…eerst de mensen aansporen en nadien goed doen betalen.bende smeerlappen zijn het

 38. WE MOETEN ALLEMAAL SAMENSPANNEN OOK MENSEN ZONDER ZONNEPANELEN WANT ZIJ ZULLEN DAARDOOR OOK NOG MEER MOETEN BETALEN !
  HET IS TEGEN DE EUROPESE WET EN ZAL DOOR PV VLAANDEREN EN EUROPA WORDEN AANGEVOCHTEN VOOR DE RECHTBANK !
  IK LAAT HET HIER NIET BIJ !
  IK VERKOOP ZONNEPANELEN EN ZAL AL MIJN KLANTEN VERDEDIGEN !
  WAT MET DE SUBSIDIES VOOR DAKISOLATIE , DUBBEL GLAS ,SPOUWISOLATIE ,WARMTEPOMP ,ZONNEBOILERS enz ….. IK HEB DAAR OOK NIET KUNNEN VAN GENIETEN !MOETEN ZIJ DIE DIT HEBBEN GEKREGEN NU OOK EXTRA BETALEN OF GAAN ZE ALLEEN ONZE SECTOR NAAR DE KLOTEN HELPEN !
  WORDT VERVOLGD !

 39. Gaat Fernand Huts (katoennatie) een gelijke behandeling krijgen dan de kleine man met zijn kleine PV-installatie ? Of komt onze fernand er vanaf met een schouderklopje ?

 40. In 2009 investeerde ik 30 000 € voor 31 zonnepanelen van 180 Watt ( 5580 watt piek ) Vorige jaren leverde ik tussen de 750 à 1000 KW gratis groene stroom aan de netbeheerders
  Stel : dat ik toch een injectietarief van een 400 € per jaar zou moeten betalen dan komt er geen KW gratis groene stroom meer op het net terecht dat kan ik u verzekeren !!! want ik heb directe elektrische verwarming ( die ik nu niet meer gebruik omdat ik mijn goed geïsoleerde woning volledig met een massieve speksteenkachel van 3 ton verwarm ) en desnoods zet ik in de zomer ramen en deuren open en zet ik de verwarming op volle kracht open en de airco beneden en boven aan maar gratis stroom krijgen ze niet meer of ik schakel de zonnepanelen gewoon uit in de zomer – En waarom ? Ik wil wel betalen voor het gebruik van het netwerk maar dan wel à rato van de prijs die grote producenten ( meer dan 10 KW piekvermogen ) betalen om te injecteren want die betalen daarvoor wel degelijk maar krijgen ook minder voor de groenestroomcertificaten maar kunnen dan weer wel kosten van de installatie als investering ( onkosten ) in hun belastingaangifte boeken waardoor zij een deel van de investeringskosten kunnen recupereren – Als men daarover gaat nadenken dan zal ik dat ook doen maar als men met de vooropgestelde ” boetes ” komt aandraven komt er van mij geen KW meer op het net terecht of koppel ik de installatie volledig van het netwerk af en daarvoor bieden nu al verschillende firma’s een oplossing voor maar dat vraagt dan weer een extra investering maar dan nog liever daarvoor dan zuiver het geld over te schrijven om Freya Vandenbossche en Johan Vandelanotte zijne en hare put op te vullen maar zijn zijn wel mooi weg he en wij zitten er mee ‘t wordt hoog tijd dat men politici eens verantwoordelijk begint te stellen voor hun beleid zoals bij een CEO want zij vangen wel de centen op en dan zijne verdwenen en wij kunnen de putten opvullen en dat kan niet

 41. Jullie hebben dan allemaal het geld om zonnepanelen te laten plaatsen. En de meesten hebben al subsidie gekregen. Maar staan jullie er eens stil met degene ( alleenstaanden) die geen lening konden ( en wel achter het idee van groene stroom staan) aangaan , nu ook moeten meebetalen ?

 42. Men heeft destijds zonnepanelen overgesubsidieerd. De VREG dient mij contractueel 20 jaar lang te betalen voor wat ik produceer. Dank u overheid. Maar de panelen kostten enkele jaren geleden het driedubbele van nu.
  Nu gaat men via een achterpoortje contractbreuk proberen te plegen. Afwachten of het de Vlaamse regering zal lukken. Juridisch wringt de constructie langs alle kanten. Wat met het gelijkheidsprincipe? In welke mate betalen de grote producenten voor de stroom die ze op het net steken? Hoeveel betalen de windmolenparken of de bedrijven die hun dak vol panelen hebben liggen?
  En wat gezegd van de kerncentrales van electrabel die ook stroom aan het net leveren, gaat men die op gelijke voet belasten?
  Ik betaal ook zonder zonnepanelen een vaste vergoeding aan Eandis om het net te gebruiken. Een bezitter van zonnepanelen wil men nu dubbel laten betalen: voor wat hij levert én voor wat hij er af haalt.
  Het spijtige van het verhaal is dat men het kind met het badwater weggooit. Deze hernieuwbare energie is gratis. Alle energie (in gelijk welke vorm) die we importeren moet betaald worden, in de toekomst nog meer. De groene energiesector op deze manier dood doen is kortzichtigheid.

  1. Er is nooit een oversubsidiering geweest! De subsidies voor kerncentrazles en andere energiecentrales(bv kolen en gas) liggen veel hoger dan de kostprijs van subsidies voor groene energie.
   En deze leugen van onze mafiosi aan de top stoort mij nog het meest.

   Dat ze die vuiligheid van een kerncentrales nu langer willen openhouden maakt me enorm kwaad op de N-VA en overal zal ik mijn misnoegen blijven uiten over deze partij.

   1. De zonnepanelen zijn werkelijk overgesubsidieerd geweest. Dat heeft de politiek zelfs toegegeven. Dus daarover valt dus niet te discussiëren. Dat men de kerncentrales langer wil openhouden, daar heb ik ook een probleem mee. Maar men mag niet uit het oog verliezen dat er op dit moment nog geen alternatief is om ons een alternatief te geven dat 24/24 uur elektriciteit kan verzorgen, ondanks alle blabla van sommige politici en groeperingen.

  2. opnieuw rekent men in dit apelandje met 2 maten en gewichten: kleine ver/gebruikers moeten 70 euro betalen voor de stroom die ze op het net zetten, grote bedrijven zoals kerncentrales en windmolenbedrijven betalen slechts 3 euro, en rekenen dan nog een prijs door aan ons gebruikers, van de door ons geleverde elektriciteit aan het stroomnet, daarvoor betalen ze ons niets, integendeel we worden er nog voor beboet ook via de netvergoeding… absurdistan!!!

  3. Het is inderdaad zo dat men nu een soort van symmetry wil invoeren. Voor zowel het leveren, als voor het plaatsen van electriciteit op het net wordt er nu geld gevraagd. Maar de grote toeleveraars zoals Electrabel mogen dit wel zo goed als gratis doen, kan men daar niet mee naar de raad van state. Iedereen moet toch gelijk behandeld worden of niet.

 43. Voor degene die het willen : we zouden een dag kunnen afspreken (windstil en met veel zon ) waarop we op een bepaald tijdstip met zijn allen onze zonnepanelen gedurende bijvoorbeeld een uur of zo, aan en af zetten. De pieken die daardoor in het net ontstaan zullen niet min zijn.

 44. Hallo allemaal ik woon nu al meer dan 35 jaar in belgie en woon er heel graag in een woord het zijn toffe mensen.
  Ik vraag me wel af als de regering weet heeft van de gevaren als revolutie die ze zelf creeert door de extreme maatregelen als deze kleine instalaties van zonnepanelen voor eigen gebruik zo extreem hoog belasten een schande.
  Waarom niet grote geldbelegers die nu slapend rijk worden van al de sertificaten hier moest het net extra verzwaard worden om de vele megawat te kunnen verwerken laat deze groep flink betalen want zij hadden het geld toch renteloos.
  En nu maar afwachten op het volgende EXTREME wetje nee de oogkleppen afdoen en goed om je heen kijken over de grens.

  Groetjes

  1. jullie kunnen nog kiezen om zonnepanelen te leggen, diegenen onder ons die nu nog jaren afbetalen aan aangegane leningen (20 000 euro, met een te grote omvormer), kunnen dit echter niet

 45. Heb net mijn afrekening gekregen voor 2014. Blijkt nu dat dat ik de netvergoeding die ik verleden jaar betaald heb voor 2013, en dan bij mijn afrekening van 2013 teruggekregen heb nu terug moet betalen.
  Ik dacht ook dat de netvergoeding inging vanaf 14 juli 2015?
  Ik denk er sterk aan een advokaat aan te spreken. Ze moeten iets uitwerken dat voor iedereen eerlijk is. Ik weiger te betalen als ik hoor dat je met 10.000KW niets moet betalen…..Ook de mensen die geen certificaten hebben gekregen moeten betalen…
  Mensen reken maar uit of het niet slim zou zijn om juridische bijstand te vragen..
  gemiddeld 340€ X aantal jaren dat je zonnepanelen werken; een pak geld vind ik..
  Wat doen ze met de bedrijven die 200 panelen liggen hebben? Niets…

  P.P.

  1. Beste aansluiten bij Zonstraal forum en de bijdrage van € 10 betalen. Dan worden daarvan de nodige advocaten betaald 🙂

 46. Het is inderdaad ongelooflijk. Ik heb ook uit een groene overtuiging dit najaar een PV installatie laten plaatsen. Ik heb daarvoor geen GSC, geen belastingvoordeel en geen fiscaal voordelige lening kunnen ontvangen en heb vanwege mijn ongunstige ligging een extra vermogen gelegd om dit nadeel te compenseren.
  Nu moet ik voor het hele maximum rendement een boete gaan betalen wat de terugverdientijd waarschijnlijk negatief zal maken.
  Waar zit de groene stimulans hier nog in dit hele verhaal? Ik draag graag mijn steentje bij voor een betere leefmilieu maar ervoor beboet worden is echt wel een brug te ver.

 47. Ik denk dat iedereen eens een berekening moet maken van wat hem dit gaat kosten. We mogen immers niet vergeten dat je installatie jaarlijks minder opbrengt door de normale sleet, omvormers kapot gaan, en dat de netvergoeding berekend is op het geïnstalleerde vermogen en dus jaarlijks minstens hetzelfde blijft. Vermoedelijk zal deze vergoeding eerder gaan stijgen omdat we allemaal wel weten dat ze altijd, maar dan ook altijd geld tekort zullen hebben in dit apenland en het altijd bij dezelfde gaan halen.

  In concreto moet je bij je berekening ermee rekening houdend dat :
  1. je panelen minder zullen gaan opbrengen, hetgeen bijkomende investeringen om dit te compenseren nodig maakt.
  2. Omvormers een geschatten levensduur van ca. 10 jaar hebben en dus vervangen zullen moeten worden.
  3. de GSC’s een vast bedrag zijn en niet geïndexeerd, waardoor dit aangevreten wordt door de inflatie. Een inflatie die omwille van het bijdrukken van geld door de ECB alleen nog maar kan gaan stijgen.
  4. De netvergoeding alleen maar kan gaan stijgen.

  Voor mij persoonlijk zal het zo zijn dat het negatief wordt wanneer er bijkomende investeringen nodig zijn, dus als er bijvoorbeeld een omvormer kapot gaat. In dat geval wordt je nog steeds belast op het geïnstalleerde vermogen en zal ik dan ook dat deel van mijn panelen verwijderen.

  Ik zal dan gewoon stroom betalen voor dat stuk en dan mogen ze zuivere lucht gaan kopen in het buitenland om aan hun Kyoto-normen te voldoen.

  Wat een stelletje gelegaliseerde criminelen.

 48. De redenering die ze gebruiken voor hun extra tax, slaagt nergens op. Diegene die 450€/GSC krijgen moeten evenveel betalen dan die 90€/GSC. Ik vind trouwens ook dat men moet betalen naar gelang de stroom men op’t net zet. Maar dit kan men nog niet bepalen.

  BV: als er m’n zonnepanelen 2000W opbrengen en ik zet m’n frietketel van 2000W op, dan gebruik ik het net niet. Dus vind ik ook dat ik hietvoor niet moet betalen.

  Omdat ik een warmtepomp heb was het voot mij interessant om zonnepanelen te leggen. Dus een 3-tal jaar geleden heb ik voor 9000Wpiek zonnepanelen gelegd. Omdat m’n huis nog geen 5 jaar was betaalde ik 21% BTW. En kon ik hierdoor de aankoop maar 1keer inbrengen in de belastingbrief (huizen van ouder dan 5 jaar konden dit 4keer). Ik betaalde +/- 10000€ meer dan iemand met een huis dat iets ouder is dan het mijne. ik vind dat ik al meer dat voldoende heb betaald.

  De omvormer is er een van 8.4KW. dus nu komt er jaarlijk nog 700€ bij. Pure geldklopperij, zelfs naar mijn gevoel oplichting.

  Ik vind het een regelrechte schande, hier kloot men de gewone, milieuvrindelijke burgen mee.

  Steven B

 49. De redenering die ze gebruiken voor hun extra tax, slaagt nergens op. Diegene die 450€/GSC krijgen moeten evenveel betalen dan die 90€/GSC. Ik vind trouwens ook dat men moet betalen naar gelang de stroom men op’t net zet. Maar dit kan men nog niet bepalen.

  BV: als m’n zonnepanelen 2000W opbrengen en ik zet m’n frietketel van 2000W op, dan gebruik ik het net niet. Dus vind ik ook dat ik hiervoor niet moet betalen.

  Omdat ik een warmtepomp heb was het voor mij interessant om zonnepanelen te leggen. Dus een 3-tal jaar geleden heb ik voor 9000Wpiek zonnepanelen gelegd. Omdat m’n huis nog geen 5 jaar was, betaalde ik 21% BTW. En kon ik hierdoor de aankoop maar 1keer inbrengen in de belastingbrief (huizen van ouder dan 5 jaar konden dit 4keer). Ik betaalde +/- 10000€ meer dan iemand met een huis dat iets ouder is dan het mijne. ik vind dat ik al meer dat voldoende heb betaald.

  De omvormer is er een van 8.4KW. dus nu komt er jaarlijk nog 700€ bij. Pure geldklopperij, zelfs naar mijn gevoel oplichting.

  Ik vind het een regelrechte schande, hier kloot men de gewone, milieuvrindelijke burgen mee.

  Steven B

 50. En waar zit de federatie van zonnepanelenbedrijven nu?! Vorige keer hebben ze een proces aangespannen en gewonnen. Nu moeten we nog meer betalen en blijft het ijzingwekkend stil vanuit die hoek. Maar natuurlijk! Nu is er een regering aan de macht voor de bedrijven en tegen de kleine man.

 51. Best grappig,
  Eerst subsidies geven om er te leggen waar deze gebruikt worden door de installateur om zijn potje ook mee te vullen en achteraf is het niet meer betaalbaar en gaan ze het gaan belasten. De eigenaar particulier is dus best goed bij het vierde gezet. Niet vergeten dat er nog een pakje meer gaat naar de installaties bij de zelfstandigen of bedrijven deze krijgen er immers nog de btw er op bovenop gepresenteerd. Een gewone mens kan dan eens meegenieten en zie t’is nog niet koud of ze hebben ons al weerom te pakken. Iedereen gelijk voor de wet, eigenaars van warmte kracht koppelingen die serres staan hebben voor deze te kunnen laten uitvoeren waar de serres eindelijk bijkomstig zijn, de overheid zelf die met zijn middelen in de windmolens op zee zitten en wie gaat het goedje betalen: Jan met de Pet! Proficiat aan de geleerden politici!
  Subsidies zonder inzicht, belastingen zonder uitzicht, bezint eer ge begint!

 52. IK denk dat belasting op de opgewekte en geleverde energie niet mag worden geheven van de E.U.. Ook de Belgen zijn nog niet klimaat-neutraal. zij zullen zich moeten houden aan de verdragen die ze zelf hebben ondertekent in Japan

 53. Onze panelen liggen er nu 2 maanden op, uit ecologische overwegingen maar ook voor de besparing natuurlijk.
  Geen subsidies, geen groenestroomcertifikaten, alles helemaal zelf betaald! En daar zijn we trots op!
  Ik gun de mensen die nog certificaten ontvangen hun deel, maar het is gewoon niet eerlijk dat wij nu een netvergoeding gaan moeten betalen van € 350 om dat te betalen.
  Waarom geen heffing op de certificaten zelf, daar ligt toch de basis van het probleem?

  1. Een 3 tal jaren geleden hebben we, na overtuiging van een vriend, beslist om onze spaarcentjes te investeren in zonnepanelen omdat we ons huis verwarmen met rechtstreekse elektriciteit.(dit was trouwens in de bouwperiode 1985 de verwarming van de toekomst hadden ze ons gezegd)
   In deze periode was er een vermindering van de GSC’s maar na berekening van de installateur kwam dit me goedkoper uit daar de zonnepanelen goedkoper werden bij de vermindering van de GSC’s.
   Weet dat toen er certificaten werden toegekend de installatie veel duurder was. Diezelfde installatie zou me nu zeker meer dan de helft minder kosten dan voorheen.
   Waar het op aankomt is dat wie panelen liggen heeft ervoor zorgt dat de netbeheerders hun winst zien dalen, dus willen ze langs deze weg hun inkomsten zien stijgen. Maffiabende is dit. Zoals ze voorspeldden dat we deze winter zonder stroom gingen zitten, Larie want iedereen sluit met de elektriciteitsleverancier een contract af voor levering van elektriciteit. Mocht dit gebeuren en men gaat dit juridisch aankaarten dan pas zouden ze met monsterboetes zitten.
   Voorstel om met iedereen die zonnepanelen liggen heeft zich te verzetten tegen de extra kost vind ik een heel goed idee. In ons Belgenland zijn de politiekers sterk in het aanbieden van…. om dan nadien de mensen te pluimen. (Freya en haar entourage mogen ze van iedere politieke lijst schrappen want het is niet hun eerste stomme actie. Als ik overcapaciteit heb tijdens de zomermaanden profiteren mijn naaste geburen van mijn meerverbruik, we moeten toch niet met een X aantal personen distributiekosten betalen. dubbele winst voor eandis.
   Ik zou voorstellen zoals er op dit forum reeds werd aangehaald, dag afspreken en eens het land op een piekmoment zonder stroom zetten, we zullen dan eens zien wat de slimmerikken er dan van gaan maken.

 54. Allemaal goed een netvergoeding, als hier de zon eens flink schijnt in maart-april-mei dan kan ik niet weg met mijn stroom het NET wordt overbelast en de omvormer valt dan steeds uit!
  tof betalen voor iets dat eigenlijk niet 100% werkt

 55. Hadden ze van in het begin die GSC enkel voor particulieren voorzien dan hadden ze nu niet zo’n groot probleem gehad. Dat ze die GSC hebben afgeschaft daar kan in nog mee leven, de installaties zijn ondertussen een pak betaalbaarder geworden. Maar die netvergoeding gaat erover, zeker voor mensen die enkel voorzien in hun eigen behoefte zonder een grote overcapaciteit. En wetende dat de energieleveranciers geen verlies maken maar ze maken niet genoeg winst naar hun goesting! Dan is voor mij het besluit snel genomen: Voor mij geen zonnepanelen als nieuwbouwer, een zonneboiler en zeer goed isoleren is mijn devies.

 56. Netbeheerder is onzichtbare prosument
  Betere tarifering door “DNB als onzichtbare prosument ”

  Bij meter opnames aan cabinekast woon verkaveling is gebleken dat er tussen zon en bewolking 63% nominaal verschil van verbruik is over heel de verkaveling .
  Vastgesteld door Eandis medewerker.
  Wat verklaart dat de geïnjecteerde stroom van handvol PV installaties word verbruikt op een straal
  van 500 à 1000 meter door andere verbruikers met contract leverancier /DNB
  Voor leverancier is dit fantoom stroom.
  Deze stroom word gebruikt door DNB
  Hiermee is DNB een onzichtbare prosument die jaarlijks tijdelijk gratis kan beschikken over
  +- 65 miljoen Kwh of jaarstroom voor +- 208 D gezinnen.
  Onze geïnjecteerde stroom word door prosument DNB hoogst in % gebruikt tussen eind april en begin november.
  Dit moet op een of andere manier gecompenseerd worden aan PV eigenaars.
  Hiermee kan er een doorbraak komen om een beter tarifering te bekomen .

  Voorbeeld van nieuwe tarifering.(*)
  *startpunt en eind meetpunt kan mogelijk beter afgesteld worden.

  Installatie 8,3 Kwp met warmtepomp
  Startmeting = eindfactuur (is startpunt) begin november met stroomverbruik of 0 meting.
  Vb. 530 kwh verbruik = volledig betaling van stroomverbruik op eindfactuur.
  Netvergoeding meting eind april = tariferingspunt voor netvergoeding.
  Vb.4000 kwh = het verbruik dient om te tariferen voor netvergoeding

  Installatie 3 Kwp voor huishoudelijk gebruik.
  Startmeting=eindfactuur (is startpunt) begin november +100 Kwh word op eindfactuur 0
  Netvergoeding meting eind april = tariferingspunt voor netvergoeding.
  Vb. 1300 kwh = het verbruik dient om te tariferen voor netvergoeding.

  Tussen begin november en eind april word het hoogste peil bereikt door PV eigenaars om stroom van het net te verbruiken (meer dan 90 %)
  Hier zou kunnen geconcludeerd worden om netvergoedingen te betalen .

  Tussen eindapril en begin november word het hoogste peil bereikt van injectie op het net.
  Dan spreken wij van +-65miljoen kwh die “prosument DNB” tijdelijk in bruikleen gebruikt.

  Als compensatie van “prosument DNB” kunnen Prive Pv eigenaars gratis van het net beschikken tussen eind april en begin november

  Die compensatie of faciliteit kan veroorloofd worden door andere factoren.
  Prive PV eigenaars zijn samen een volwaardige groenproducent.
  Uitsparing van CO2 tonnen door geïnjecteerde stroom.
  Uitsparing van CO2 tonnen door gelijktijdig productie/verbruik .
  Doelstelling groenstroom quota 2020.

 57. Injectiestroom van privé PV eigenaars
  Injectie van Pv installaties

  1 zonnecel is genoeg om GSM op te laden
  1 zonnepaneel is genoeg om een laptop op te laden
  1 PV installatie valt enkel op aan eigen woning netmeter
  4 PV installaties in een woon verkaveling valt op aan cabinekast netmeter .
  Alle injectie uit Pv installaties valt niet op bij Vreg ??
  Volgens Vreg zou onze injectiestroom geen meerwaarden hebben op net.
  Uitspraken van Vreg : te verwaarlozen, niet nuttig ,net is als een koperen plaat enz…
  Deze ontkenning kan Vreg niet blijven volhouden.

  Wij hebben een stroomnet in verkaveling aan 1 cabine netmeter
  56 woningen en 4 PV installaties (samen 23 Kwp)
  Effectieve vaststelling op een namiddag 14: 48 u
  Meting aan cabine netmeter op zonnige dag met schaapjes wolkjes.
  Verbruik aan netmeter van volledige verkaveling met wolk voor zon 39,2 Kwh.
  Verbruik aan netmeter van volledige verkaveling met zon 2,4 kwh
  Verbruik aan netmeter van volledige verkaveling terug met wolk voor zon 38,7 kwh
  De 4 PV installaties in deze verkaveling op een zonnige dag injecteren hun stroom volledig aan verbruiken van verkaveling bewoners.
  Op dat tijdstip komt 94% verbruik van heel die verkaveling uit injectie van 4 pv installaties .
  Wat bevestigd dat onze injectie stroom plaatselijk word verbruikt.

  Vreg ontkend altijd dat onze injectiestroom plaatselijk word verbruikt.

  Vreg kan hier een meting plaatsen van begin april tot eind oktober tussen die tijd word
  het meeste % geïnjecteerd.
  Persoonlijk denk ik dat Vreg dit al langer weet, maar ontkennen dit.
  Tussen die tijd word er +- 65 miljoen kwh geïnjecteerd door privé PV eigenaars over heel het land.
  Hiermee zijn privé PV eigenaars 6 maanden een groenstroom krachtcentrale,
  65 miljoen Kwh + eigen productie/verbruik.
  Op die 6 maanden is er meer dan 38600 ton CO2 uitsparing van privé PV groenstroomproductie.
  Voor leveranciers is dit fantoom stroom.
  Enkel DNB profiteert hier 6 maanden financieel van .

  Is DNB hier tijdelijk een PROSUMENT?

  Dit moet op één of andere manier gecompenseerd worden aan privé PV eigenaars.
  Mogelijk door een billijke tarifering waar beiden kunnen van overleven.

 58. Wij zullen ons project uitstellen – omdat we een dakvernieuwing plannen met isolatie, dachten we aan zonnepanelen, maar ons huidig beperkt electriciteitsverbruik, nul ontvangst van groenestroomcerticificaten en de betaling van een hoge netvergoeding om de kosten van de certificaten voor andere zonnepanelenbezitters te betalen, zorgt voor een totaal onrendabele situatie en bovendien hebben we schrik dat de Roverheid elk jaar die netvergoeding nog wat verhoogt. Wij gaan veilig inzetten op een warmtepomp op onze ketel en hybride auto – allemaal veel milieuvriendelijker en vooral …niet afhankelijk van de maffiosi in onze Roverheid.

  1. Verkeerd gedacht, wat heb je voor die hybride auto betaald???
   Juist, veeeeeel te veeeeeel.
   Waar is je veilige inzet???

   1. Aja, nog vergeten, heb je de laatste berichten over de warmtepomp gehoord?
    Zie maar de nieuwsberichten van 28/07/15.

 59. We zouden via facebook een nationale afschakeldag moeten organiseren. Die injectie en distributie tarrieven zijn big business. 75% van de elektriciteitsfactuur bestaat uit distributiekost. En nu komt daar nog eens de injectiekost bovenop. En de politiek maar zeuren dat de elektriciteit duur is. Nee het is de intercommunales die duur zijn. Laat daar nu juist de politiek aan het roer zitten.

 60. ik vind het verschrikkelijk een werkmens mag niets zelf produceren of hebben ik denk dat ik de zonnepanelen weer van het dak zal halen !!je koopt beter electriciteit dat is goedkoper eerst staat de regering te roepen je moet zonnepanelen leggen en daarna wordt je beboet omdat je er hebt.dat is een moderne versie van stelen.

 61. Komt hier eigenlijk reactie op?

  Ongelooflijk eigenlijk. Wij waren ook van plan om zonnepanelen te leggen, maar door die netvergoeding zullen we dat maar niet doen.

 62. Er is misschien maar één oplossing die ervoor kan zorgen dat iedereen die wederom op deze voorgestelde brute wijze wordt ‘gepakt’ voor zijn/haar goede intenties: allemaal, maar dan ook allemaal de stekker eruit trekken en gewoon stoppen met de productie van groene stroom, waarmee ineens duidelijk wordt dat de gewone mens het niet langer kan en wil pikken!
  Waarom komt men niet met een redelijk en billijk voorstel voor het netgebruik van bijvoorbeeld 10-15 euro p/Kw? Waarom moet dit weer op een onmenswaardige wijze?

 63. Hoe zit dat nu eigenlijk precies met die netvergoeding?
  Dit is contractbreuk en is juridisch niet mogelijk om de netvergoeding door te duwen… Als ik me goed herinner is dit toch vorig jaar al eens tegengehouden door een rechter?

  1. Klopt.
   En momenteel loop er opnieuw een rechtzaak in het Hof van Beroep.
   Normaal gezien komt dit vandaag voor.

 64. Wordt klant bij Ecopower: dan hoef je geen 10€ te betalen, omdat zij ook een proces aanspannen tegen deze onrechtvaardige beslissingen van de regering. Bovendien zit bij hun alles verrekend in de prijs van de elektriciteit. Dus iedere KW die je uit spaart of zelf opwekt, wordt in mindering gebracht! Bij de VREG kun je een vergelijking maken. Bovendien deel je mee in de winst, en gaat die niet naar de zakken van de grote energieleveranciers. Zie //www.ecopower.be!!

  1. Klopt niet !!!
   Ecopower was de eerste die de (eerste) netvergoeding aan zijn klanten doorrekende en daarna moest terugstorten.

  2. idd, ecopower is een cooperatie, je bent eigenlijk eigenaar van een deeltje ecopower,
   bij afsluiten van het contract staat uitdrukkelijk dat je enkel betaalt voor de afgenomen stroom,
   en toch moet je ook bij hen de netvergoeding betalen

 65. Ik lees hier telkens dat jan modaal het slachtoffer is van deze regeling.
  Sorry maar jan modaal heeft geen zonnepanelen want hij heeft daar geen budget voor idem dito voor aandelen enz.
  Enkel mensen met geld dachten hier hun slag te slaan en jan modaal ervoor te laten opdraaien.
  ps kheb +- 600 installaties gedaan voor mijn baas en kben geen enkele sukkelaar tegengekomen.

  1. Foute info : Ik heb zonnepanelen en heb er geen enkele euro ingestoken. Ik heb een groenlening bij de bank, die wordt terugbetaald met de opbrengst van de panelen.
   Dat was mijn bijdragen aan een groener milieu. Ik lever gratis stroom, waar ik persoonlijk voor heb geïnvesteerd en wat gepromoot werd door de regering. Energieleveranciers hebben hierdoor centrales kunnen uitschakelen (investeringen die zij niet meer moeten doen omdat ik ze doe voor hun). Het is toch absurd dat wij nu plots daarvoor moeten gaan betalen?

  2. Jurgen dat is dikke zever wat jij verkoopt, nieuwe zonnepanelen eigenaren zoals ik hebben GEEN subsidies gekregen of een groene stroom certificaat. Alles is uit eigen zak betaald omdat zonnepanelen goedkoper zijn dan pakweg 10 jaar geleden toen men het promootte. Jan modaal die nu via groepsaankopen eindelijk zijn eigen kleine installatie zonnepanelen kan leggen onder de 5000 euro is weer eens de klos met deze regeling.

 66. Ik heb net een aantal offertes gekregen voor aan 4500kWh panelen, reele opbrengst: +-750€. Terugbetaal tijd is 10-11 jaar volgens het perfecte scenario, zijnde niets defect, altijd perfecte opbrengst van panelen én zonder de netvergoeding.
  Met netvergoeding van 365€ wordt de terugbetaaltijd zo maar eventjes 15-16jaar, neem daar nog wat onderhoudskosten bij, verminderde opbrengst van de panelen, omvormer(s) vervangen en ik kom al snel aan 18-20jaar!
  Sorry zenne, maar dat is het mij totaal niet waard!
  Spijtig voor de plaatsers van panelen, maar harde tijden komen er voor die mensen aan.

 67. Allen lidworden van de groep ‘Neen tegen de netvergoeding’ op Facebook.
  De bedoeling is om in de week van 14 juli, als de netvergoeding actief wordt, alle zonnepanelen af te schakelen.

 68. Ik heb ook 6 maand geleden zonnepanelen geplaatst , dus zonder GSC of gelijk welk ander voordeel . Wat ik mij afvraag : wat zou Europa denken van deze “verdoken belasting” ? Moet er in de andere landen van de EU ook een vergoeding betaald worden op basis van de omvormer ? Voor zover ik weet niet . Als deze pestbelasting van onze vriendin Tortelboom doorgaat , zal een klacht in Straatsburg wellicht de redding zijn .
  “Europa” wil dat we langer werken : we zullen langer werken
  “Europa” wou uniforme nummerplaten : wij betalen nieuwe nummerplaten .
  “Europa” legt normen op in verband met scheiding afvalwater en regenwater : wij scheiden regenwater en afvalwater .
  Vraagt “Europa” dat wij betalen op een fictieve opbrengst zonnepanelen ?
  NEEN —> dus niet betalen want wij willen uniformiteit !
  Wat vindt “GROEN” trouwens van dit alles ? Hebben zij geen vertegenwoordigers in het Europees Parlement die de kat de bel kunnen aanbinden ?

  1. Groen! houdt zich enkel bezig met het bashen tegen de n-va en heeft voor de rest geen bestaansreden meer. Ze zouden beter hun naam veranderen in rose. Dat nijgt al wat meer naar rood ;-).
   Ik ben al jaren bezig met de natuur in mijn omgeving terug te brengen, proberen gezond te leven en nu ook met groene energie. Maar van de groene zijde heb ik nog nooit enige ondersteuning gehoord. Ik vind dit spijtig want ik vind dat we een goede milieupartij nodig hebben. maar dan wel een echte, geen geitenwollensokken figuren die niets van politiek kennen en enkel probeert te wringen waar het kan. Nee, ik bedoel dan een echte partij, die durft in te gaan tegen de Europese lobbymolen. Die durft te zeggen aan de man op de straat hoe erg het met het milieu gesteld is en hoe weinig wij, de politiek / Europa daaraan (willen) doen. Die de bouwindustrie/projectontwikkelaars een halt durft toe te roepen, zodat er voor de volgende generatie nog groen in de dorpen en steden te vinden is. Die de verpakkingsindustrie durft aan te spreken over de plastic-soep in onze zeeën.
   Ach… het heeft geen zin om te repliceren. Mensen vegen tegenwoordig enkel nog voor hun eigen deur, als ze al vegen. Ik ben misschien de laatste idealist. Slaapwel wereld!

   1. FV : niet moedeloos worden , hoor ! Je bent niet de laatste idealist ; ik ben er ook één en links en rechts ken ik er ook nog een paar .
    Voor de rest heb je ( spijtig genoeg ) gelijk :
    het milieu gaat in sneltempo de afgrond in en de MENS blijft blind hiervoor . Carrière en geld zijn immers belangrijk , rest is bijzaak .
    Ter illustratie : //www.youtube.com/embed/WfGMYdalClU

 69. Aan allen,

  Wie regelt de datum(s) voor het afzetten van de zonnepanelen, we moeten dit doen en wel nu . Niet wachten mensen.
  Het word tijd dat wij ons laten horen en wel nu nu nu en nog eens nu.

  1. Het best komt het signaal van een organisatie zoals zonstraal,…
   Het moet nu gebeuren bij hoge productie
   Wie geeft bij zonstraal het startteken via Facebook of website?

 70. Wat nog het meeste steekt is de oneerlijkheid van het systeem, hebt u een omvormer ‘op de groei’ gekocht of hebt u door een ongustige ligging een grotere omvormer nodig dan bent u de pineut.
  Als ze dan toch netvergoeding willen vangen dan graag wel voor wat daadwerkelijk het net op is gegaan graag.
  Dan maar die slimme meter, wel graag op kosten van de netbeheerder, het kost ons zo al genoeg.
  Als ik dit op voorhand had geweten dan had ik m’n geld anders ingezet!

 71. Dat ze eerst en vooral hier in België komaf maken met alhun regeringen en gewesten dat ze 10 ministers maken voor heel het land en een regering. Dan hebben ze genoeg geld over en moeten ze al die zoote bijkomende belasting niet meer heffen dat is hier de enige oplossing maar mensen die heel hun leven hebben gewerkt moeten ze ook nog eens pluimen ik heb jaren gespaard voor mijn 3kw panelen maar al die grote bedrijven die toch al hun belasting ergens anders betalen die mogen profiteren Awel ik zeg u in Afrika is politiek mafia in België is politiek een nog veel grotere mafia het gat van hun kostuumbroek is glad van op te zitten die van mij is dun van mee te werken nogmaals grote mafiose

 72. Wondere wereld (volgens Griek Titulaar)
  MISSCHIEN DE HEREN NOG WAT SLIMMER MAKEN? de slimme energie meter maandelijks laten uitlezen en de verbruikte stroom laten betalen (wintertijd) en in de zomer zal je niets moeten betalen omdat je dan alleen maar produceert.
  dan kan je bijna de opbrengst van de certificaten gebruiken om je opgewekte energie te betalen.
  dat men eerst eens werk maakt van een goed netwerk, ikzelf heb mijn omvormers laten upgraden naar 265 volt en een timeout van 10 minuten, ik stel regelmatig vast in de weekends dat de omvormer uitvalt door te hoge netspanning, niet moeilijk met een aantal varkens bedrijven in de buurt, die zomaar even samen 4000 panelen op het dak hebben liggen.
  als dan het zonneke gaat schijnen heb ik het vlaggen als laatste gebruiker op het laagspanning net.
  soit ik heb in ieder geval al sinds 2007 kunnen genieten van 9kwp aan 450€. destijds een rendement van 14% met alle steun die ik toen kreeg.Of het zover komt? We zullen zien, er zal wel een Europees ambtenaar te vinden zijn die dit voorstel weer aan diggelen gooit.
  Misschien even bedenken om dit land na 8 jaar te verlaten, er zijn genoeg omringende landen waar je wel je zuur verdiend pensioen maximaal kan benutten.

 73. Ik heb zonnepanelen van eind 2013 geen premies dus het is voor alle mensen die zonnepanelen hebben een schande wat ze ons nu aan rekenen maar voor de mensen die geen vergoeding krijgen per 1000 kw nog veel erger wat heb je nog terug van je investering bijna niks meer en hoe lang zal het duren tegen dat je de inspanning die je geleverd hebt om je nieuwe energie installatie terug verdiend te krijgen en wat met jonge gezinnen !!! een grote schande !!!
  zet jullie schrap we moeten aan een zeil trekken niet akkoord met de nieuwe regeling van arm der wet !!
  zonnepanelen zijn toch om de natuur schoner te maken of ben ik mis misschien !!!

 74. Vanaf 1 juli worden we nog maar eens opgelicht, de overheid maakt ‘daar’ trouwens nooit een punt van.
  Eerst probeert men vanuit het oogpunt van het milieubewustzijn zoveel mogelijk de zonnepanelen te promoten, (herinner u de aankondigingen van energie tekorten, de wetsvoorstellen om elk nieuw gebouwd huis zo te voorzien dat het zelf zijn energie opwekt) men aarzelt zelfs niet om met belastinggeld te smijten.
  Met als gevolg, artificieel worden de prijzen van zonnepanelen opgedreven. Wegens constant acuut geldgebrek in de staatskas worden de subsidies stopgezet. Zogezegd wordt eindelijk de logica ingezien dat men minder begoede mensen laat mee betalen (via het belastinggeld) voor de zonnepanelen van de beter gesitueerden. Met als gevolg dat zonnepanelen niet goedkoper worden maar dat de prijs normaliseert. Nog altijd worden zonnepanelen gepromoot en geplaatst, ditmaal zonder subsidies. Nu half Vlaanderen zijn daken vol heeft gelegd teneinde op milieubewuste wijze zelf zijn energie op te wekken heeft men een nieuw middeltje gevonden om de burger af te romen.
  Laten we dat gebeuren? Of kunnen we ons gezamenlijk verweren via de sociale media? Als men in het midden oosten met het gebruik van het wapen facebook revoluties kan ontketenen, wat houdt ons dan tegen om de overheid tot rechtvaardigheid te dwingen? Burgerlijke ongehoorzaamheid … niet betalen?
  Dit nog: mag ik stellen dat het voordeel toekomt aan de investeerder en NIET aan parastatale organismen.
  Conclusie: bestook met zijn allen mevrouw Turtelboom (minister begroting/Financiën/ ENERGIE

 75. Als onthaalmoeder met 3 eigen kinderen gebruikten wij vrij veel elektriciteit. We lieten dan ook panelen leggen zodat onze volledige rekening gedekt was ( 7700 kWh ) kostprijs toen was 29000 euro. Met de certificaten en het uitsparen van de elektriciteit rekening kunnen we momenteel de lening van 300euro per maand betalen. We hebben een omvormer van 10kwh uur staan, ons toen aanbevolen door de installateur. Hiervoor zullen we nu bijna 800(!) per jaar moeten betalen. Ik hoop dat het afbetalen van onze lening hierdoor geen problemen gaat geven…. Dit was niet voorzien in onze rekening !

 76. dat er moet betaald worden voor het gebruik van het net kan ik mij volledig in vinden

  de manier waarop het bedrag wordt bepaald al minder
  wat mij nog het meeste stoort is dat personen met zonnepanelen die toevallig sociaal tarief krijgen, deze vergoeding niet moeten betalen

  in onze thuissituatie toch al een verschil van 750 euro per jaar

 77. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om de netvergoeding te betalen omdat dit geen deel uitmaakte van de voorwaarden op de termijn van 20 jaar bij de installatie van zonnepanelen. Ik roep iedereen op de rekening verticaal in de vuilnisbak te gooien.

 78. Defever,
  Men wil de Vlaming alweer eens belasten op een onrechtvaardige manier ,Men zegt dat België moet aanzien worden als één land ,
  maar als het gaat om de staatskas te vullen (lees schuldenberg te doen zakken ) moeten wij als Vlamingen het altijd bekopen .
  hoe zit het in Wallonië en Brussel moet daar ook betaald worden voor het gebruik van het net ik dacht het niet gezien dit weer eens iets is dat de Vlaamse regering op touw zet .
  Zelfs in Vlaanderen alleen is er al een verschil aan prijzen per netbeheerder ( eandis , infrax , ) van discrimenatie geproken.
  Ik dacht dat iedere Belg gelijk was voor de wet maar als het om betalen gaat (belastingen) gelden blijkbaar weer andere regels .
  Ik wil gerust iets betalen om het net te gebruiken maar dan moet iedere Belg die zonnepanelen bezit dit doen alsook de grote bedrijven die hun fabrieken hebben laten volleggen door steenrijke investeerders en dit allemaal aan het zelfde tarief .
  Op die manier gaat het prosumententarief een stuk lager zijn en voor de gewone werkende betaalbaar en rechtvaardig.

 79. het is een schande ons laten opdraaien voor weeral een slecht beleid van de regering.
  EN WIJ MAAR SPAREN OM DE ZONNEPANELEN AF TE BETALEN EN DAARNA NOG EENS 500€ NETVERGOEDING PER JAAR TE BETALEN.EN DAT ZONDER GROENESTROOMCERTIFICATEN.

 80. Wij hebben sinds sept. 2014 zonnepanelen (geen subsidies, geen groenstroomcertificaten, geen inbreng in belastingsbrief, …) en wij worden nog eens extra belast !
  Schandalig !!
  Wij denken aan het milieu en mogen dan nog eens even extra betalen !!
  Hoe kunnen we daar tegenin gaan?

 81. Beste allen, Wat ik lees zijn enkel opmerkingen maar geen commentaren ivm oplossingen, Ik ben in dezelfde situatie. Opbrengst +/- 3500 kw. omvormer 4300 kw. ik stel voor dat eenieder die een doorlopende opdracht heeft ivm betaling van energiefactuur deze opzegt en de extra heffingen NIET betaald. Als we met voldoende zijn, en naar ik goed begrijp zijn we met ongeveer 200.000 gezinnen dan denk ik dat we misschien wel eens gelijk kunnen halen. De argumenten zijn gekend : heffingen die niet stroken met de geleverde pv-opbrengsten maar enkel gebaseerd zijn op vermogen installatie.
  Bovendien hebben we met z’n allen destijds een ‘contract’ met de Vreg afgesloten. Volgens mij kan een contract nooit eenzijdig aangepast worden en dit zonder overleg met de betrokken persoon. Laten we ons verenigen want dit is de enige mogelijkheid op succes. Volgens mij moeten we ons gelijk zelfs kunnen halen voor de rechtbank.
  Zonnige groeten ….

 82. wij sluiten ons aan met het protest en eventuele acties. Zoals velen hebben wij zonnepanelen geplaatst om groene stroom te helpen produceren en nu laat men ons hiervoor nog eens extra betalen. Wat gaat de elektriciteitsmaatschappij ons betalen voor de geleverde stroom die wij zelf niet verbruiken ? Wij doen zeker mee met een actie

 83. Het hof van beroep van Luik heeft op 30 juni beslist dat in Wallonië geen bijdrage moet betaald worden. Zie artikel in Le soir van 30 juni, rubriek economie.

 84. Een regelrechte schande
  Bedankt Freya Van den Bossche hoe dom kun je toch zijn,ik denk dat we met zijn allen eens de trap op moeten komen.
  wij Vlamingen laten ons voortdurend in de maling nemen,in welk land leven wij eigenlijk Vlamingen moeten betalen en in
  Wallonie weer niet. Ze moesten ze allemaal tegen de muur zetten. Waarom zouden wij nog een stem moeen uitbrengen
  dit doe ik nooit meer,ze nemen alles van de kleine man en zij maar de zakken vullen en de grote jan uitgangen

 85. Het is schandalig dat de regering contracten die lopen over 20 jaar zo maar eenzijdig kunnen verbreken zonder problemen. De gewone man die contracten aangaat met andere instanties kunnen dit helemaal niet. Er wordt weer op de rug van de kleine man gezten en de grote multinationals gaan met de centen lopen. Maar wat wil je met een blauw gekleurde minister .

 86. Even rekenen 200.000 gezinnen, gemiddelde investering € 4500 (?) is € 900.000.000. Als een (groot) bedrijf zo’n investering doet wat krijgen zij dan als belastingsvoordeel??? (als men nu belegd in kleine jonge bedrijven:starters dan kan men 45 % terugkrijgen via belastingen)
  Dus weeral alles voor de bedrijven dank zij o.a.de blauwe criminelen.

 87. Ik een dikke 650, zodra de subsidies gedaan zijn gaan ze er af en dan moeten ze maar betalen aan Europa i.p.v. van aan ons! Uiteindelijk zijn de subsidies er gekomen om geen boete t e betalen aan Europa, de subsidies waren uitgerekend zodat de particulieren deze kon krijgen anders moesten ze net hetzelfde bedrag aan Europa betalen! En nu dit! Als we dezelfde KW afnemen van een maatschappij is het goedkoper dan onze zonnepanelen!!!!!!

 88. Ik den dat we best iedereen op het zelfde moment de panelen uit moeten schakelen als aktie !!! En dan allemaal goed stroom verbruiken met ander apparaten zodat er stroom te kort is ! Wat gaan ze dan doen ?

 89. Ik begrijp niet dat ze de gewone burger, die een inspanning doet om mee te werken aan electriciteitsproductie, nog een taks durven te vragen !!!!!!! …… en dat in een land waar ze iedereen de ganse winter bang hebben gemaakt met een blackout wegens GEBREK aan electriciteit. Als ze meer mensen zouden aanmoedigen om zonnepanelen te zetten, zou er minder risico zijn op electriciteitstekort en ook minder sprake zijn van blackouts……. Eigen electriciteitsverbruik verminderen, door privé electriciteit in het algemeen circuit in te brengen, is iets dat in onze huidige maatschappij aangemoedigd zou moeten worden en niet bestraft…..

  1. Verkeerd: PV installaties zijn de oorzaak van mogelijk black outs.
   Op donkere koude wintermaanden dienen gascentrales uitzonderlijk gestart te worden.
   De gascentrales draaien niet op zonnige dagen, zijn niet rendabel, een deel werd gesloten.

 90. MENSEN alleen maar hier schrijven helpt niks maar dan ook niks we moeten iets ondernemen en niet alleen maar zeggen we doen dit of we doen dat gewoon afspreken wat te doen en dan allemaal samen doen eventueel de panelen afzetten en niet een uurtje maar een ganse week

  1. Ik wil gerust mijn panelen eens een dagje of weekje uitzetten. Dit zijn tenslotte privé installaties dus je kan ermee doen wat je wil. Best zou zijn dat we dit zoveel mogelijk tegelijk doen zodat het effect het grootst is. Leve de DAG ZONDER ZONNE-ENERGIE

  2. ik doe zeker mee zelf 2 weken uit als het moet!!!!!!!!
   ik heb mijn dak verhuurd aan de installateur
   heb installatie van 8kwh maar ik betaal de 50% aan firma die de panelen heeft geinstalleerd
   ik krijg geen certificaat deze krijgt de firma van installatie
   moet ik nu de volle pot betalen ?

 91. heb mijn advocaat gevraagd proces te starten bij raad van state, Electrabel heeft mij gemeld dat als ik niet betaal, zij het moeten doen. Nu gaan we wenen zeker, collaborateurs, achterkamerdeals, maffia, ?

 92. heb mijn advocaat gevraagd proces te starten bij raad van state, Electrabel heeft mij gemeld dat als ik niet betaal, zij het moeten doen. Nu gaan we wenen zeker, collaborateurs, achterkamerdeals, maffia, ?

 93. de CO2 insparing (tgv zonnepanelen) is ook gemeenschappelijk, dus de gerelateerde kosten ook. Als er al een gat is omdat de politicy niet kunnen rekenen, dan moet dit gat door iedereen worden gedragen, omdat de echte winst (CO2 insparing) ook voor de kinderen is van de buur (die geen panelen heeft). Een advies voor de politicy :
  1. leer tellen bv. 1+1 = 2 en
  2. leer de regel van drie en
  3. leer regels volgen (die je bovendien zelf en uw administratie hebben opgesteld).
  Terugdraaiende teller, certifcaten contract voor 20 jaar, VREG decreten en EANDIS websites, alles wordt opgekuisd, denk je nu echt dat wij geen printscreens hebben genomen ?
  Hoe is het mogelijk dat ik op mijn 50, als trouwe brave belastingsbetaler, mij ZO bedrogen voel. Dit zou wel eens de revolutie van de middenklasse kunnen triggeren. J’en ai mare. Wat je niet ziet is dat ik mijn middenvinger opsteek.

 94. Geachte heer x,
  Bedankt voor uw e-mail.
  Met uw standpunt kunnen wij echter niet akkoord gaan.
  Indien u deze vergoeding niet betaalt, is Electrabel verplicht deze in uw plaats te betalen.
  Met vriendelijke groeten
  Electrabel
  (Echt waar antwoord van Electrabel, nu wel collaborerend met een corrupte overheid !)

 95. typisch belgie , iemand steekt zijn zuur verdiende spaarcenten in een aanbevolen investering te weten: zonnepanelen , want hier kon men centen mee verdienen en het milieu tegemoed komen, want op de bank levert de euro immers ook niks meer op.
  in 2011 / 2013 is er niet gesproken over deze inning , dus vele mensen deden deze investering dan ook ter goede trouw , en nu de mensen voorzien zijn van de zonnepanelen zegt de overheid ” kom mensen nu komen we jullie nog eens plukken ” dit noemt men inluizen …. laten ze deze regel invoeren voor diegenen die nog zonnepanelen willen gaan investeren , dus laat deze mensen deze inning op VOORHAND weten !! NIET ACHTERAF !!! maar ja tis typisch belgie
  Laten we met z’n allen een advocaat in handen nemen tegen de vreg ??

 96. Vandaag hier ook de mededeling gekregen dat we 640 euro per jaar moeten gaan betalen.
  Wat een schande is het! Niet een paar tientallen euro’s, nee hoppa meteen honderden euro’s.

  Is er geen vereniging voor zonnepanelen eigenaren, die samen spant om hier een rechtzaak tegen te beginnen? (Ik kan op google niks vinden)

 97. Het is niet meer dan normaal dat er voor iedere kw die verbruikt wordt ook een vergoeding betaald wordt voor het gebruik van het net. Waar deze stroom vandaan komt is echter totaal naast de kwestie. Of deze stroom nu van een kerncentrale of van zonnepanelen komt, het net wordt slechts één maal gebruikt. Het probleem blijft dat zonnepanelen in onze streek geen goed middel zijn om groene stroom op te wekken want veel opbrengst als er weinig verbruik is en weinig opbrengst als er veel verbruik is. Dat de politici dit niet ingezien hebben destijds kan ik nog begrijpen, die hebben een andere motieven. Terloops, ik heb mij ook laten verleiden toen de banken mijn spaargeld zijn beginnen plunderen.

 98. Ik vind het verontwaardig van onze regering dat enkel lokale omvormers netvergoeding dienen te betalen. Bedrijven vallen weer buitenschots aangezien zij de grote winsten ontvangen.

  Dus mijn mening is iedereen of niemand.
  Ook hier weer wordt de kleine man aangepakt – regering is duidelijk niet gezinsvriendelijk.

 99. Dus iemand die een hoog verbruik heeft en weinig panelen heeft. (teller draait op een zonnige dag ook niet terug)Die zijn netgebruik is gezakt door die panelen maar moet extra betalen voor netgebruik? Dat kan alleen in Belgie!

 100. Het was de bedoeling zonnepanelen op mijn dak te plaatsen. Het dak is goed op het zuiden gericht, geen hindernissen en goed voor max 40 panelen. Nu heb ik eens gekeken op mijn rekening en ik betaal 30€ per maand voor de electriciteit, dus 360€ per jaar, in het beste geval bespaar ik dus 300€ per jaar als ik dan nog een minimaal 250€ moet betalen blijft er niet veel over. Nu dacht ik plaats ook een warmtepomp en gebruik daar mijn teveel aan electriciteit voor. Maar het ziet er naar uit dat dit me me dan nog eens 1000€ kost of meer omdat ik een grotere omvormer voor meer panelen nodig heb. Alles bij elkaar zal die installatie me 17000€ kosten. Dat bedrag haal ik er dus in geen 50 jaar terug uit. Ik had me juist ingeschreven voor een gezamelijke aankoop. Dus besluit, ik betaal nu 150€ per maand gas inbegrepen, goed geisoleerde woning. Dus 1800€ per jaar. Ik denk nu aan een Thermische zonne installatie voor het warm water daar moet ik nog geen belasting op betalen en daar spaar ik toch ook 300-500€ mee uit. Wat die netvergoeding betreft, die stroom wordt toch ook aan de buurt geleverd en daar verkocht, en men betaalt toch al voor de meter.

 101. Ok, ook ik kreeg een mooi bericht van mijn netbeheerder …

  Hier staat nu heel erg veel gescheven maar valt er iets aan te doen? Zijn er initiatieven waar ik, wij alemaal aan kunnen deelnemen?
  Die Zonstraal VZW, is dat iets?

  Aangezien in Wallonië de netvergoeding‬ een paar weken geleden is vernietigd, moet dit in vlaanderen toch ook kunnen?

  Kan iemand die hier effectief mee bezig is of meer over weet hier even op reageren?
  Alvast bedankt!

  1. heb ten persoonlijke titel een advocaat erop gezet, dit kost mij 500 € voor de volgende 15 jaar, dus zeker al 7500 €, maar nadien nog meer. Ik reken alleen de restperiode van het certificaten contract, want nadien is de sky the limit. Ik claim contractbreuk, daar in het certificaten contract geen financiele modaliteiten zijn opgenomen voor injectie. Erger nog, in VREG decreet en EANDIS website stond zelfs “terugdraaiende teller” is gratis voor de kleintjes zoals wij. Dus ‘t is niet alleen contractbreuk, het is ook nog eens “herschrijving van de geschiedenis”, minstens 2 messen in de rug dus. het ersgste is dat politici u dus 2 maal laten betalen, en ze dat met andere dingen in de toekomst nog gaan doen, eerst op moment X en dan X + 5 jaar. Zo kan men de mensen 2 keer een loer draaien.

 102. schandalig wij hadden toch een contract??? dank u ministers voor jullie mooie belofte van toen, heb er al mijn spaargeld ingestoken omdat ik dacht goede investering, en nu dit , nooit doe ik nog iets wat uitgaat van brussel, geef mijn zuurverdiende centen terug en kom ze er maar afhalen , hopelijk valt het land eens zonder elektriciteit , maar ja dan kopen we gewoon bij de buren , weet nu al op wie kiezen geen rode of blauwe meer

  1. ‘t Is wel een geel, oranje en blauwe regering he.
   Hopelijk onthouden de mensen over 4 jaar deze strapatsen van deze belastingsregering!
   Moet voor de eerste keer in JAREN belastingen bijbetalen?!

   NOOIT NOG NVA!!!!
   LEUGENAARS!!!

 103. Wat voor een regeling? Wij wonen in een bosrijke omgeving. We hebben om 4 Gsc te krijgen een installatie van 5,1kWp gelegd.
  Iedereen zijn panelen verminderen in opbrengst na de jaren, de omvormer blijft dezelfde… Dus iedereen zal met deze regeling te veel betalen.
  Terwijl ze perfect weten wat er geproduceerd wordt, was dat te eenvoudig?
  Belast worden op bezit van een omvormer? Wat met windmolens? Watergenerators…

 104. Enige officele mogelijkheid is te reageren via Raad van State (zie document onder 13):
  //www.vreg.be/sites/default/files/uploads/veelgestelde_vragen_prosumententarief.pdf

  13. Waar kan ik een beroep indienen tegen deze beslissingen?
  Een verzoekschrift tot nietigverklaring van onze tariefbeslissingen kan worden ingediend bij de Raad van State. Een verzoekschrift moet ingediend worden binnen de zestig dagen na de datum van de tariefbeslissing (18 december 2014).
  Meer informatie op //www.raadvst-consetat.be, doorklikken naar ‘procedure’ > ‘bestuursrechtspraak’.

  Is er geen belangenvereniging die dit kan opnemen voor mensen die geïnteresseerd zijn dat dit zoveelste onrecht wordt nietig verklaard voor ééns en voor altijd?

  1. Gaan we hier met zen allen blijven over zeveren of gaan we er iets aan doen? betalen of niet petitie opstarten of weet ik veel? en waarom weer niet in de Walen en wel in Vlaanderen, ha, ja hier zitten de vetste melkkoeien die kan je nog effe blijven melken, dus word het hoog tijd om met zen allen daar eens iets aan te doen , en niet hier op deze site te zitten welletje en nietjes spellekes te spelen, ik ben het gewoon beu!!! dat ze ons zo blijven gebruiken en wij altijd maar van onze voeten maken, effe een grote mond opzetten en dan vallen we stil en doen we braafjes wat 100 personen in Brussel voor 10 miljoen mensen beslissen

 105. Het is eenvoudig zware fraude van de Vlaamse overheid die zijn kiezers letterlijk bedriegt.
  België krijgt van Europa namelijk subsidies voor het verminderen van de uitstoot , en om het gebruik van hernieuwbare energie te ondersteunen.Deze subsidie’s gaan naar de grootverbruikers ( industrie die heel veel energie nodig heeft) omdat de energie prijs veel te hoog is in België en men vreest dat die bedrijven zouden uitwijken , dat Europese geld moest dienen om de groene stroom certificaten te betalen en naar eandis gaan om een netvergoeding te vervangen (dan had eandis geen schulden). Daar is het voor bedoeld , in plaats van de mensen wijs te maken dat ze voor de zonnepanelen van hun buren moeten opdraaien. De aanwending van dit Europees geld is dus tegengesteld aan het doel ervan . Indien men rechtstreeks die bedrijven ( uit de belastings inkomsten zou subsidiëren dan zou europa dat weigeren wegens concurrentie vervalsing).
  De truc is eenvoudig : Men gebruikt de intercommunales zoals eandis e.d. om extra belastingen te innen. Normaal worden subsidie’s uitbetaald van inkomsten ( belastinggeld), men laat ze echter uitbetalen door een intercommunale die dat dan doorrekent aan de verbruiker, dit heeft veel voordeel voor de politieker :a) de subsidie’s komen niet op hun begroting terecht , b)er wordt op deze verdoken belastingen ook nog BTW geïnd. C) het vervalst de internationale en europese statistieken over de belastingsdruk. Over oplichters gesproken!
  De oplossing is eenvoudig : we zijn met meer dan 2000.000 zonnepaneel eigenaars ( dat is minimaal 400.000) kiezers , we maken een petitie waarin we verklaren dat de ondertekenaars zich verbinden om nooit nog voor een politieke partij of persoon te stemmen die deze maatregel goedkeurt. Deze petitie kan dan aan Mevr. Turtelboom worden aangeboden . Wedden dat dit het snelste helpt!
  Willy

  1. hey willy, beter nog, deze petitie aan Europa bezorgen zodat ze weten hoe onze toch wel toffe regering met hun subsidie gelden omgaat misschien dat dat nog meer helpt

   1. Maar wie neemt nu het initiatief om deze petitie te starten?
    Ik ben de eerste om te tekenen.
    Collectief al onze zonnepanelen af koppelen op een en hetzelfde moment geeft als resultaat een black-out voor gans Belgie.
    Ik ben zeker dat ze op dat moment snel zullen vergaderen tegen ongelooflijk hoge lonen om op hun beslissing terug te komen.

 106. Accoord om de installatie los te koppelen.Hoe vlugger hoe beter.En bij de volgende verkiezingen zullen we de rekening presenteren.

 107. ik ben alleen en huur een huis ! nu op dit huis dat ik huur heeft de eigenaar zonnepanelen gelegd, nu moet ik 320€ betalen, maar de certificaten zijn voor de verhuurder,
  kan dit dat ik die kost moet dragen ?

  1. normaal gezien niet want het is de eigenaar van deinstallatie die moet opdraaien voor de kosten en belastingen,maar je moet opletten dat hij bij het vernieuwen van het contact dat hij het niet inhet huurprijs verwerkt
   kt

 108. geen hogere belasting, maar wel nieuwe belastingen. Dat de netwerkbeheerders een vergoeding vragen aan de grote bedrijven (+10kwp) die zonnepanelen hebben versta ik. Deze hebben de panelen en installatie al in kosten gebracht en ook de BTW teruggevorderd, en toch krijgen ze evenveel certificaten. Want daarvoor moeten nieuwe centrales en nieuwe kabels gelegd worden. Maar heb je als kleine (-10 kwp) al zien nieuwe kabels voor versterking van het net zien leggen. Nee dat moet niet gebeuren, maar ze willen wel dat wij daaraan mee betalen. Maar die grote bedrijven janken daar niet over om een netwerkvergoeding te betalen, want deze kunnen die toch in hun onkosten steken. Maar wij als kleine producenten kunnen dat niet. Laat ze dan ook ons die kosten inbrengen in onze belastingen, dan recupereren we er ook nog iets van.Dat deze kosten verschillend zijn van netwerkbeheerder tot netwerkbeheerder is ook niet te aanvaarden. We zijn toch allen belgen en de wet is voor iedereen gelijk.en ook nog voor die grote windmolens moeten wij betalen om de netten te versterken.Zouden we niet beter allen samen onze netwerkjes uitschakelen en wachten tot ze geen stroom meer kunnen leveren in sombere periodes, dan pas zullen de problemen echt beginnen.Mijn standpunt/ ik ga er niet mee akkoord dat we moeten betalen voor het terugleveren via het net,want voor de netwerkbeheerder brengt het al enorm veel op als we stroom leveren in onze omgeving. Dan is de verplaatsing van die stroom ook niet ver om te voldoen aan de vraag.wie wil meedoen aan de stillegging voor de productie van elektriciteit kan mij een mail sturen, als het er genoeg zijn, dan starten we een site op om ons te verenigen. MVG Frank Joos.frank@skynet.be

  1. Je hebt gelijk netwerk beheren is hun job. wij moeten niet boeten voor hun onkunde. Voor iemand die niet vooruit wil of te lui is is geld vragen het makkelijks.

 109. Ik vraag mij af of ik geen stommiteit begaan heb met zonnepanelen te zetten 🙁 … gekeurd op 19/06, dus GEEN certificaten, maar wel een netvergoeding. Als ik goed berekend heb, heb ik m’n investering terugverdiend in 30 jaar met m’n huidig verbruik :(, ik hoop dat ik nog zo lang leef.
  Mocht ik certificaatvergoedingen krijgen dan zou ik er nog mee kunnen leven, geven en nemen hoort erbij … nu straffen ze degene die ze nog leggen :(.

  1. Een goede raad: kondig aan de VREG dat uw installatie gestolen werd, als zonnepanelen verdwenen in de zomervakantie.
   Hiermee betaal je dus geen vergoeding meer.
   Na de controles op verbruik, PV installatie opnieuw onaangekondigd opstarten!

 110. Maffia praktijken, meer wil ik daar niet over kwijt.Zelf ben ik niet zo actief op de sociale media, maar misschien iets oprichten om gelijktijdig even de stekker eruit te trekken.

 111. enige oplossing is: wanneer de batterijen betaalbaar worden; zich deze aankopen en zich los koppelen van het net; dit zal pijn doen aan de staat stroomleveranciers en netbeheerders.

 112. Dus, zij verkopen mijne stroom en verdienen daarop en ik moet daarvoor betalen? Dat zij die opbrengst dan ook maar uitbetalen aan ons.

 113. Pas ook een brief in de bus gekregen.
  Kan hier zeker niet mee lachen.
  Heb eens onderzocht en denk dat we ons best allemaal aansluiten bij vzw zonstraal.
  Zij hebben een rechtszaak aangespannen die nu lopende is.
  Dat kost natuurlijk geld. Maar het lidgeld is slechts 10 euro voor 1 jaar bij zonstraal. Alleszins beter dan die vergoeding.
  Ze hebben ook een fb-pagina.
  Ook kan je op hun site flyers afprinten om bij mensen met zonnepanelen in de bus te steken.
  Met hoe meer we zijn, hoe beter! We moeten ons verenigen in een groep.
  We moeten niet blijven praten, we moeten actie ondernemen!

 114. terug hetzelfde liedje, als gewone burger wordt je vroeg of laat altijd gemolken!! Deze prosumententarief bedraagt 25% van de certificatenopbrengst en voor wat!? Omdat we het net “dubbel” gebruiken? Larie, men wil gewoon via deze weg het verlies compenseren voor centrales die soms op halve kracht operationeel moeten blijven!!

  Door zonnepanelen op je dak decentraliseer je de productie en wordt het hoogspanningsnet juist minder belast. Elektriciteit is zoals water, het stroomt langs de kortste weg dus als je teveel produceert gaat het naar de dichtst bijzijnde gebruiker dus in de meeste gevallen gewoon door het stukje kabel dat in je straat ligt!!! Dat zeggen die geleerde pipo’s er natuurlijk niet bij , zijn ze misschien getrakteerd op een etentje of zo of waren ze gebuisd voor elektriciteit??!

  Dan nog iets waar men niet over piept , we betalen allemaal duurdere elektriciteit overdag omdat het verbruikt dan het hoogst is (spits), awel ? hoeveel keer hebben ze al geneut in het nieuws dat er teveel geproduceerd wordt door zonnepanelen, dat is toch overdag .. vraag/aanbod telt hier precies niet dan?? Eigenlijk zou het nachttarief duurder moeten zijn, deze is met gas of kernenergie geproduceerd.

  Nog enkele jaren en met een batterij van Tesla of andere kunnen ze de pot op en sluit ik me af van het net, voorlopig smoor ik al m’n overschot op in elektrische vuurtjes (zoals zovele al), ik gun ze geen enkele Watt!.. logisch hé!

  mvg,
  ve simpele electricien

 115. iedereen lult en zevert maar over de regering maar het zijn jullie domme loozers die zijn gaan stemmen wat allemaal de schuldige zijn. iedereen zevert maar en lult maar en niemand doet iets, ik ben bij mijn weten de laatste 10 jaar al niet meer gaan stemmen dus aan mij hebben jullie die kut regering niet te danken. denk daar maar eens over na als ze weer beginnen voor te stemmen. Het zijn allemaal dike kapitalistische varkens, Steve is niet voor niks in het kanaal gesprongen hoor, hier in limburg zitten een paar van die grote zakken die vervuilde grond kochten hectares die ze normaal moesten saneren. wat hebben ze gedaan, zonnepanelen erop, wat doet die slimme regering??? subsiedie’s geven voor vervuilde grond te gebruiken voor een groen doeleind, gsc van 450€/1000kw, en wie weet waar onze steve nog allemaal zijn vingers mee in de soep had.

  sins de euro is de werkende mens gewoon een koe geworden die de regering melkt en blijft melken tot er eens iets gaat gebeuren. 20 jaar geleden was het niet waar toen stond brussel vol met landbouwers die daar hun aal over straat spoten en tegen de regeringsgebouwen. we zijn allemaal veel te zwak, veel klap maar weinig tap. als’t aan mij lag de helft van de politiekers eruit want der bestaat wel ene voor elk schroefke of gaatje. dan zijt ge aan het besparen.

 116. wat ik hier eigelijk uit opmaak is dat ik met mijn 5 kw omvormer 24 uur per dag 5kw mag opwekken dat zou dan volgens mijn huidige situatie zijn 24*5kw/h=120kw*250€=30000€ per dag aan groene stroom certificaten…

 117. Het procumenten tarief is 1 grote leugen en een lege doos. Het procumenten tarief wordt in het leven geroepen omwille van het zogezegde ‘dubbel’ gebruik van het net door PV installaties. MAAR alle onkosten voor uitbating van het net en de productie kost wordt zonder het procumenten tarief al volledig betaald, waardoor het procumenten tarief geen reden van bestaan heeft.
  Onderstaand voorbeeld bewijst dit:
  – Wanneer doorn een zonnepaneel installatie energie op het net wordt gezet (productie ligt hoger dan het momenteel eigen verbruik) dan wordt deze overproductie door de buurman op dezelfde fase aangesloten is, verbruikt. Zijn teller draait vooruit en hij betaalt dan aan de energieproducent en de distributie beheerder voor zijn verbruik. Dient hier toch wel opgemerkt te worden dat de buurman (zonder zonnepanelen) een prijs voor deze energie betaalt alsof deze van de centrale komt en het volledige net zou doorlopen hebben, terwijl deze in werkelijkheid hooguit over enkele meters getransporteerd werd !!!

  Wanneer de eigenaar van de zonnepanelen ‘s avonds zijn energie die hij die dag op het net heeft gezet, terug opneemt uit het net, dan werd hiervoor al de energie en distributieonkosten volledig betaald en wel door de buurman!

  Waarom moet nu de eigenaar van zonnepanelen een procumententarief betalen, zogezegd voor het dubbelgebruik van het net, wanneer toch alle onkosten voor productie en distributie van de energie gedekt werden?

  Verder stel ik vast dat de energieleverancier en distributienet beheerder inkomsten ontvangen hebben van de buurman voorde levering van energie die niet van hen was, maar wel van de zonnepaneel eigenaar, die hiervoor geen vergoeding in ruil krijgt! Dit is dus diefstel

  Het procumenten tarief heeft geen enkele bestaansreden en is dus een verborgen belasting.

 118. deze regeling is niet fair en ik versta niet dat wij Vlamingen dit allemaal slikken!! We moeten hiertegen ons met hand en tand hiertegen verzetten .
  Argumenten:
  – we zijn electriciteitsproducent en gebruiken het net zoals de anderen en er bestaat dus een netvergoeding voor iedereen gelijk !!!
  – men weet exact hoeveel groene stroomcertificaten men uitkeert voor elke installatie, belast deze dan met de hierboven aangehaalde netvergoeding !

  Momenteel belast men het geinstalleerde vermogen en dat is totaal onjuist daar hier geen rekening gehouden wordt met het rendement van de installatie en ook de orientatie .
  Daarenboven , waarom geldt deze regeling enkel voor een deel der Belgen, dit is discriminatie !!
  Waar blijft nu Testaankoop nu, als het om samenaankoop gaat is men erbij ( is waarschijnlijk meer aan verdiend)?

 119. Mensen dit is de grootste onzin wat hier gebeurd, betalen als je stroom terug op het net stuurt,daar moeten wij voor betaald worden wij geven immers stroom terug,ALS WE ONS ALLEMAAL AFKOPPELLEN VAN HET NET MET ONZE PANNELEN VALT ALLES UIT IN BELGIE daar hebben ze niet aan gedacht,het is gewoon diefstal,en nog iets iedereen heeft een contract toen gekregen waar op staat wat je verdiend naar die jaren, dat klopt nu ook niet meer,is contract breuk,IK ROEP IEDEREEN OP OM ONS BIJ ELKAAR TE GOOIEN EN ER WERK VAN MAKEN DIT IS ACHTERAF KOMEN EERST MENSEN LEKKER MAKEN EN DAN BELASTING EISEN MEER DAN SCHANDALIG>..Johan

  1. Maar nogmals, wie kent er zijn weg in deze wereld om iets op poten te zetten dat hun maatregelen kan teniet doen.
   Ik ben de eerste om mee op de boot te springen, maar heb geen kennis om dit op te starten.
   DIT SCHANDAAL MOET STOPPEN!!!
   Het afkoppelen is volgens mij de enige manier om snel resultaat te krijgen.
   Ik garandeer jullie een black-out over gans België.

 120. Ik zou graag met alle zonnepaneelmensen samen hiertegen in gaan.
  Normaal betaald de eindgebruiker het netgebruik.
  Wij verkopen, weliswaar gratis onze energie aan de elec matschappijen.
  Zij zouden dit netwerbruik moeten betalen.

  Zij rekenen echter het netverbruik van onze energie toch al door aan de normale gebruiker.
  Eigenlijk wordt aan de netbeheerder dubbel betaald. (bij injecteren door ons en bij afname)

  Wat indien we onze energie in een Tesla batterij opslaan, dan gbruiken we het net toch niet om te injevteren ?
  Of als we gewoon onze energie bij overschot gewoon via een electrische accumulatiekachel opslaan ?

  Dit is volgens mij een perfect project voor test aankoop als consumenten organisatie.

 121. volledig foutieve berekening, het rendement van een ideale installatie is maximum 85%.
  Wij betalen voor een installatie die 100% haalt, onmogelijk dit bestaat nooit, in dit geval moesten wij geen energie opwekken.
  Voor de productie met een rendement van 85% gebruiken wij het net misschien voor 80%, reken maar hoeveel wij teveel betalen.
  Op wat zijn de verschillen in net vergoeding gebaseerd die de verschillende netwerkbeheerders aanrekenen?
  WAAROM BETAALD DE KLEINE MAN ALTIJD HET GELAG?

 122. Wij hebben een installatie van 10kW, en betalen maar eventjes 750 Euro meer per jaar.
  Dit is onze vroegere energiekost X 5!!!
  Vraag die ik aan iedereen stel: WAT GAAN WE DAAR AAN DOEN???

  Individueel zijn we niets, maar als we allemaal samenwerken kunnen we deze lieve mevrouw kraken, en persoonlijk wil ik niets liever dan dat.

  Vgrt,

  Carl

  1. Dus u betaalde 150 euro energiekost? Bewijs dat is want dat lijkt mij een leugen. Als je maar 150 euro kosten hebt dan was het sowieso heel dom om zo’n installatie op uw dak te zetten.

   Voor de rest zie ik hier veel ordinaire zakkenvullers die nu plots komen klagen omdat hun overgesubsidieerde melkkoe plots minder melk gaat geven dan vroeger. Jullie zijn de allerlaatsten die moeten klagen over dit tarief, de mensen zonder zonnepanelen betalen al jaren wel voor JULLIE groencertificaten en voor de aanpassingen aan een distributienet die noodzakelijke zijn voor JULLIE zonnepanelen.

   Maar zoals gewoonlijk klagen de meeste mensen zonder eigenlijk te weten waar het om gaat.

   En jullie zetten alleen maar stroom op het net wanneer er amper vraag is. Nu betalen wij om jullie overproductie te dumpen in het buitenland. Dat zijn de feiten.

   1. 37 euro per maand, huis met verwarming op electriciteit.
    Opwekken van 11000kw stroom met 45 zonnepanelen per jaar.
    Een totaalverbruik van 12500kW per jaar geeft dat ik maar 1500 KW moest betalen, -500kw gratis stroom.
    Rekening is snel gemaakt, nu ik direct 750 Euro taks mag bijbetalen.

    Bewijs genoeg???

    Niemand houd U tegen om ook zonnepanelen te plaatsen hé
    Ik zou het nu doen, dan mag je mee betalen.
    Indien ze in dit apenland een beetje logisch konden denken zou er geen overschot zijn, maar een tekort.

 123. Normaal gezien hadden er vorige maand vierentwintig zonnepanelen op mijn woning gelegen maar deze zullen er dus nooit komen als deze maatregel gaande blijft.
  geen subsidies en nu nog betalen .
  Laat eerst de mensen hun installatie terugverdienen en gooi ze dan op het betaalnet.

 124. Het beste is gewoon investeren in zonnepanelen die op een bedrijvendak geplaatst wordt. Daar gaat het anders berekend worden want zoals altijd zal de particuliere kleine man hier voor moeten boeten. Of… misschien een btw- nummerke aanvragen, kan ook een oplossing zijn en dan de prive-bussiness balans maken. Ik ben zelf van plan om een stand-alone systeem te kopen in Duitsland want het is er ten eerste goedkoper en waarom zou ik de economie in België nog steunen als de regering hier ook moeite mee heeft. Ik hoop dat de socialisten de laatste keer met zulke regelingen komen, he Freya, die nu ons de das om doen.

  1. Een stand-alone systeem.
   Daar dromen velen al jaren van. Ik ook trouwens. Wat je ook doet ze weten u altijd te vinden om te betalen!
   Een stand-alone systeem is ook wel prijzig denk ik. Afkoppelen heeft ook niet veel zin denk ik want niet iedereen zal mee doen zeker als ge nog GSC’s van 450 euro krijgt. Ongelijkheid en verarming van de kleine man is het motto van deze regering. Ingebroken, ik wist niet dat dieven elkaar besteelden!!
   Het procumententarief = diefstal!
   Misschien kunnen we het teveel aan geproduceerde stroom gratis aan de buren geven liever dat dan aan de netbeheerder te geven (ook gratis).
   De vraag van Hugo: Waarom hebben ze het in wallonie zover gekregen dat zij niets moeten betalen? Ja ginder kan je ook 40 jaar doppen zonder dat ze u oproepen….. .

 125. waarom altijd de kleine man treffen
  met 12 panelen 2.5 kv betaald 210 euro per jaar
  en krijgt maar 93 euro per 4000 kw
  arm belgie

  1. Ik denk dat die 4000 euro fout is. Het is afhankelijk wanneer ze geplaatst zijn. Volgens mij is het iets van 1200, 1300 of 1600 KWh.
   Grts diederikvandenelzas

 126. Beste Zonnepaneel eigenaren,

  Als iedereen zich samenpakt, dan kunnen we deze mevrouw zeker aanpakken.
  De meeste zonnepaneel eigenaren hebben overcapaciteit die ze al jarenlang terug in het net pompen.
  Wanneer produceren wij deze? Juist; in de zomer als er weinig vraag is naar stroom.
  Ik ga ervanuit dat de meeste een terugdraaiende meter hebben.
  Als we nu eens allemaal zorgen dat het netto saldo op het eind van het jaar 0 is, m.a.w. alles wat je in de zomer teveel hebt geproduceerd opgebruiken in de winter, electrische verwarmingen van 3000W dag en nacht opstoken en overal in huis de lichten laten branden (Niet erg millieuvriendelijk), dit kan echter wel leiden tot een black-out en wat is nu een sterker statement als een black-out???

  Het is maar een hersenspinsel maar als iedereen mee zou doen op een afgesproken moment, wel een met resultaat.

  Gr. Ralph

 127. Ergens op de Noordzee staat een windmolenparkje waarvoor reeds jaren groenestroomcertificaten worden uitgereikt, doch waarvan er
  nog geen KW stroom aan land zou zijn gebracht, gearboxen zouden nu reeds vervangen worden door aantasting zeezout…zou hier ook een prosumententarief van toepassing zijn?

 128. Gewoon niet betalen met z’n allen uit protest.
  Te beginnen met domiciliëring te annuleren.
  Bij eindfactuur de prosumententarief in mindering brengen.(kunnen ernaar fluiten)
  Dit is contractbreuk.
  Hier hoef ik niet voor op te draaien.
  Contract is contract.
  Indien men dit verbreekt wens ik schadevergoeding en alle panelen te laten verwijderen op hun kosten.
  Ze mogen tevens m’n plat dak met Joris Ide platen vernieuwen.

 129. 14 augustus in de avond zet ik mijn panelen uit en ik hoop ook jullie allemaal kijk op fb eigenaars van zonnepanelen organisatie dus mensen doe mee en zet jullie panelen allemaal af hopelijk krijgen we een blackout eens kijken wat er dan gebeurt

 130. DE kleine PV installaties die bedoeld zijn om igen verbruik te voorzien en niet om te injecteren op het net, zoals Eandis omschrijft moeten we de rekening betalen voor alle groote PV installaties.Gebasserd op cijfers van 2013 hebben we in Vlaanderen, hebben we 2.123.000 kWp geproduceerd waarvan 52% geprocuceerd werd door PV installaties van 2 a 5 KWp DUS MEER DAN DE HELFT.Dit betekent dat we voor +- 90.000.000€ belast worden. En de resterende 48% zorgt (gemiddelde installatie 100KWp) 10.000 installaties 8.500.000€
  Dit is zuiver discriminatie Reageren is de boodschap

 131. zo een belasting wijst niet echt op een visie naar de toekomst toe. Akkoord..men heeft een blinder begaan met die certificaten maar dat wil niet zeggen dat men nu maar de simpelste lplossing moet kiezen. Het is inderdaad een struikroversmentalitieet :o)
  Men zou beter de aankoop van zonnepanelen aanmoedigen zodat we van die versleten kerncentrales eindelijk vanaf geraken.
  Windmolens en panelen dat is de toekomst, niet kernenergie…

 132. Pure oplichterij en diefstal van die oncapabele rotte regering. Ik wens dan ook betaald te worden voor mijn overshot aan energie.

 133. Op 6 juni bracht een doorsnee zonnepaneel in Brussel 6,5 kwh op, bij ons 3.5 kwh en toch moet ik evenveel betalen gebaseerd op de omvormer: ONEERLIJKE praktijken van de lafaards, dieven…….. .Men moest vlug een methode vinden om het geld te pakken en te spenderen aan andere onbenulligheden.
  Iemand die panelen heeft en zijn verbruik +/- op nul komt daar kunnen ze niets meer aan verdienen o.a. aan taksen en b.t.w want die worden berekend op het verbruik, Daar zit de grote knoop!!!!

 134. We spuiten allemaal onze gal eruit maar welke zijn de oplossingen om hier iets aan te veranderen.
  Ik dacht eerder iets via een advocatenbureau.
  Gespecialiseerde mensen ?
  Iemand nog andere ideeen ?

 135. Ik heb 7,5 kwa aan panelen liggen en gebruik alle elektriciteit volledig op en moet nog bijbetalen aan het net.
  Ik heb geen gas thuis maar wel twee omkeerbare aico’s die in tussen periode warmte leveren. De rest word met mijn CV instalatie op stook olie verzorgt. Ik ben eraan voor de moeite en ik denk dat dit een contract breuk is. Maar nietemin is dit een schandalig voornemen van de regring om dit toe te staan. Die windmolen situatie voor Oostende was ook een grote misluking en wie moet dit allemaal betalen? De belasting betaler. Bij de volgende verkiezingen zullen we weer een keuze moeten maken. Nietemin is dit zeer wansmakkelijk om dit allemaal te moeten ervaren. Bedrog en nogmaals bedrog!! Niet te geloven. Wat een beleid is dit allemaal, iets beloven en daarna kloppen met de Grote hamer. Hoelang kan dit nog geduld worden?

 136. Mensen sluit u aan bij zonnestraal, dit is een actiegroep die reeds vorige keer met succes een zaak heeft aangespannen tegen deze diefstal van de Vlaamse regering.

   1. Zonstraal is een VZW die kleine zonnepaneeleigenaars groepeert en verdedigd. Ze hebben een rechtszaak aangespannen tegen netvergoeding 2.0 uitgevonden door Turtelboom. Je kan lid worden door 10 € te storten. Deze 10 € wordt aangewend om de advocaatkosten te betalen en een eventueel verlies van de rechtszaak. Hier kan je uitleg vinden en eventueel lid worden: //www.zonstraal.be/vzw/

   2. Zonstraal VZW is de enige Vlaamse vereniging die opkomt voor de belangen van de kleine eigenaars van zonnepanelen. Ze hebben een rechtszaak aangespannen tegen netvergoeding 2. Je kan hier meer uitleg vinden en lid worden: //www.zonstraal.be/vzw/

   3. Vierde poging: Het is zonstraal vzw. Google dat en je bent op de site waarvan ik de link blijkbaar niet mag vermelden op deze site.

 137. Wordt hier iets aan gedaan ? Is er een groep die een klacht indient want dit kan toch zomaar niet ?
  Indien ja, wie ? Graag alle gegevens.

 138. hello iederien
  ik heb onlangs gehoord dat wij een petitie moeten sturen naar
  de president van de europeese parlament
  want dar weten ze nieks van deze oplichterij in Belgie
  ik helaas niet zo goed in deze wet uit te leggen
  wie wilt dat proberen ?
  ik deze direkt ondertekenen en ondersteunen
  lat maar weten

 139. De mensen die geen panelen liggen hebben betalen netvergoeding omdat ze stroom van het net halen De mensen met zonnepanelen halen stroom van het net maar steken ook stroom op het net .Dus ze gebruiken het net tweemaal dus dubbel betalen denk ik zo Eerlijk is eerlijk:-):-)

  1. WIsten jullie dat de Belgische overheid boete moet betalen aan de Europesche Unie als ze de CO2 reductie niet halen en dat dit misschien wel op kan lopen tot Miljarden euros en dat de boetes die ze ons nu opleggen slechts 200 miljoen is. dus dat opstoken van de mensen die geen zonnepanelen hebben niet gezond is omdat deze denken dat wij profiteren van de extra betalingen die zij moeten doen voor de zonnepanelen eigenaren, ipv dat ze weten dat wij deze Miljarden boete voorkomen doordat wij met onze dure zonnepanelen voor de CO2 reductie zorgen.

   Prima idee, uitzetten op zonnige dag voor korte duur en zelf dan ook meteen de droger en vaatwasser en andere energie vreters aanzetten, zodat ze voelen dat het netwerk vernieuwd moet worden wat vele miljoenen euros kost.
   Hierdoor weten de buren die geen zonnepanelen hebben dat ze dankzij ons toch stroom kunnen houden.

   Reply

 140. Nu krijgen wij er nog eens 100 euro Turteltaks bovenop het prosumententarief?

  Zodoende betaal ik al meer dan 1030 euro louter om aangesloten te zijn op het net waant ik heh een klein negatief verbruik per jaar.

 141. hebt ge al eens gekeken wat er in dat transport allemaal zit .straat verlichting,uw premies voor uw energie zuinige premies ,sociale tarieven, gratis elektriciteit enz die zonder zonnepanelen moeten dat maar allemaal mee betalen.de juiste afrekening van uw opbrengst daar hebt ge gelijk indat klopt niet.

 142. ge kunt volledig niet betalen voor het net maar dan moet ge u volledig van het net afkoppelen zorg in de winter dan er maar eens zelf te voldoen.de groene stroom cert zijn vastgelegd voor 20 jaren de rest niet.de kostprijs van de energie zelf is minder dan de helft van de totale kostprijs dan was dit al lang te verwachten.

 143. Ik ben het volledig eens met jullie opmerkingen. Wat de politiek doet is zuiver bedrog en diefstal.Trouwens dit is eenzijdige contract breuk.Zelfs de mensen van Eandis geven dit toe. Echter de directeuren van Vreg hebben dit met de politiekers beslist , zo laat mij weten. Ook Vreg feliciteert mij bij wijze van spreken , dat ik bereid was het gebruik van de draden te betalen , want ik gebruik iets van een ander. Maar wel na de afspraak van 20 jaar (contract).
  In de laatste alinea laat Vreg mij weten dat zij geen contractbreuk doen. Maar zo zegt men letterlijk :” WIJ PASSEN DE BELASTINGEN AAN EN NIEMAND KAN ONS DIT VERHINDEREN. WAT EEN LAFHEID EN LAAG BIJ DE GRONDSE REDENATIE. Is dit de echte waarde van de VLAMING ?. Zwaar hebben wij ons ingezet in VOEREN in de jaren 80 (dit even ter zijde). Maar nooit geen stem meer voor de Vlaming. Van alle kanten laten ze zich bijstaan door expers. Zuiver omdat ze er geen verstand van hebben. Want die expers zij onschendbaar, doen dus wat ze willen (omdat de rechters zelf geen verstand hebben van de statistiek bijV. en de politiekers zeer zeker geen verstand hebben van de elektriciteit, omvormers in deze. Jullie moesten eens weten wat er aan het gerecht gebeurd. ONGELOOF , ONGELOOF . Gelijk krijgen en toch moeten betalen .
  Wat de zonnepanelen betreft zou ik zeggen laat ons verenigen en samen het geval bespreken. Wat mij betreft zonder advocaten.
  Je moet dit niet allemaal uitleggen. Je moet de rechter iets wijsmaken , die heeft er toch geen klote verstand van . Ik ben toch onschendbaar liet mijn advocaat mij weten. Dus rechter onschendbaar , expers onschendbaar en advocaten ook al onschendbaar.
  Oproep
  VLAANDEREN , Vlaanderen , VLAMING ga ernstig met jullie eigen mensen om.

 144. 1)Heb 16 december brief aan minister voor duurzame energie geschreven,nooit geen antwoord gehad.
  Met dit schrijven wil ik U op een vriendelijke manier mijn ongenoegen laten weten over bepaalde punten.
   
  Ik ben 58 jaar en werk reeds van mijn 14de levensjaar, dus ongeveer 44 jaar.
  Ik ben eigenaar van een klein rijhuis bouwjaar 1965 in Wilrijk.
  Ik heb dit huis ongeveer 22 jaar geleden gekocht.
  Ik heb sindsdien ongeveer 100000 € geïnvesteerd in diverse verbouwingen, alles met als doel mijn huisje beter te isoleren en milieuvriendelijker te maken.
  Enkele voorbeelden zijn onderhanden :nieuw geïsoleerd dak ,vervanging van loodglas ramen naar dubbelglas ramen, vervanging van glazen dak op veranda door drie wandig polycarbonaat (betere isolatie en meer lichtgevend), vervanging van mazoutketel naar hoog rendement ketel, geïsoleerde steenstrips geplaatst voor en achtergevel, compleet nieuwe bedrading, led verlichting en stroomkast laten aanleggen, door O.C.B. goedgekeurd.  
  Ik heb voor al die werken maar één enkele keer een premie van de overheid ontvangen ,en dit voor het plaatsen van dubbel glas 10 jaar geleden. Die heb ik ondertussen al driedubbel terugbetaald ,daar de  jaren nadien mijn kadastraal inkomen verhoogt werd omdat mijn huis zogezegd in waarde gestegen was.
  Ik heb begin dit jaar opnieuw geïnvesteerd in energie zuinige verbouwingen ,en weer word ik bestraft.
  Ik betaalde vorig jaar ongeveer 50€ per maand aan elektriciteit en 40€ per maand aan gas.
  Dit jaar heb ik over het gehele huis dubbelglas ramen laten vervangen door hoogwaardig driedubbel glasramen met een 0,77W/m²K waarde ,dus dik onder de verplichte normen van 1W/m²K van nieuwbouw.
  Ook heb ik op aanraden van de regering ,hoogwaardige zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen.
  Zoals U kunt zien heb ik al het nodige gedaan om mijn rijhuis zo goed mogelijk energie zuinig te maken ,dit zonder premie van de overheid en ook zonder groencertificaat daar die beide afgeschaft zijn het vorig jaar.
  Ik had vorig jaar een elektriciteit verbruik van ongeveer 3000 Kwh
  Ik heb dit jaar op eigen kosten zonder premie en of kans op groencertificaten, voor een bruto rendement van 4000 Kwh aan zonnepanelen plus 4 Kwh omvormer laten plaatsen met een netto rendement van 78% het eerste jaar (3120 Kwh) dit wegens niet optimale ligging van mijn dak. Totale prijs 9000€
  Nu krijg ik te horen dat ik voor al mijn goede wil en medewerking om mijn land energiezuinig en milieuvriendelijk te maken, bestraft word en elk jaar 318€ taksen moet betalen voor mijn geplaatste zonnepanelen.
  Ik betaalde vorig jaar, voor de plaatsing van led verlichting ongeveer 600€ op jaarbasis. Min de 318€ aan taksen voor mijn 4Kwh omvormer die ik van af jullie dit jaar moet betalen,  hou ik netto per jaar 282€ over.
  Kan U mij vertellen hoe ik zo ge zegt mijn zonnepanelen in 10 jaar terug verdiend heb.
  9000€ gedeeld door 282€ is bijna 32 jaar. Zonnepanelen gaan momenteel met veel geluk 25 jaar mee met een minimum aan rendement verlies van 1% per jaar.
   
  Sorry dat ik dit niet goed begrijp en misschien inzie als bedrog. Kan volgens mijn berekening beter mijn nog tamelijk nieuwe zonnepanelen opnieuw verkopen, doe ik minder verlies. Zeker in deze slechte tijden.
  Graag zou ik hier een eerlijk antwoord op krijgen.

  2)Ik heb mij vorig jaar ingeschreven bij de stad Antwerpen voor een groepsaankoop Gas.Opnieuw bedrogen.Vergelijk offerte groepsaankoop Antwerpen(2,406 incl BTW) en eerste rekening Lampiris (2,5699 excl BTW) met 21% btw is dit een verschil van 3.110 – 2,406 = 0,703 per Kwh.
  Heb klacht ingediend bij stad Antwerpen wegens contract verandering,kreeg als antwoord,kunnen er niets aan doen Lampiris houd bij eerste betaling al rekening met prijsstijging.Moet intussen meerprijs maar betalen en afwachten einde jaar afrekening.

 145. Beste Kiekeboe
  ‘t Is goed dat u een brief schrijf want ge voelt u kwaad en bedrogen, veel erger is het als ge elektrisch verwarmt, dan wordt ge gans gepluimd.
  Ik kom op nul verbruik en zal jaarlijks nog meer dan 800 € betalen aan distributietarief en BTW. Ik kan begrijpen da ik het distributienet niet gratis is maar ze moeten ons daarom nog niet bestelen.
  En maar cadeautjes uitdelen aan het groot kapitaal.
  Een stand-alone systeem, moest da goedkoper worden DIRECT jong!

   1. Ook juist, ze weten u altijd te vinden. Maar ja we moeten 6 regeringen onderhouden hé, en dat kost geld veel geld!Jammer dat het groot kapitaal er steeds van tussen slipt.

   2. Als ge u volledig van het net ontkoppelt, dan niet ! Let wel , ze gaan dan zelfs de straat openbreken om uw kabel naar je woning weg te nemen !

    Kan je evengoed sjoemelen als de “officielen” ? Jawel hoor ! Koppel je omvormer af van de zonnepanelen en ga voor een gescheiden 230 V~ netwerkje. Koop een MPPT tracker die bvb. ( slechts ) een doodsimpele auto batterij oplaadt , maar die ook de stroom naar bvb. een Victronenergy.nl Multiplus of Quattro lader/converter voert ( kan je ook met een stekker aan je “officiele” net koppelen , en dan … ). Als de zon flink schijnt kan je hiermee je electrische auto opladen , je gras electrisch rijden , …. Het feit dat dit een echt privé 230 V~ netwerkje is , kan de netbeheerder je niets maken. Die kan je ook niets maken als je een stroomgenerator op diesel zou aankopen en gebruiken.

    Kan je die energie op dat moment niet gebruiken , wel … en heb je nog een terugdraaiende teller ? … als je begrijpt wat ik bedoel …

 146. Iedereen moet solidair zijn om de put te vullen (mijn oor), dat de 6 (ZES)regeringen eens bij hun eigen beginnen in plaats van de kleine man te koeioneren.
  Turteltaks voor subsidies aan grote pelletkachel in Genk: ik stook ook pellets krijg ik dan ook subsidies!?

 147. Iemand krijgt gratis de overschotproductie van de zonnepanelen, vermoedelijk de maatschappij waar je je stroom van ‘afneemt’. Ik stel voor een eigen bedrijfje op te richten. Iedereen die aansluit bij dit bedrijf en een overschot aan stroom produceert wordt dan door dit bedrijf betaald voor deze stroom. Als de betaling niet in geld zou mogen, dan kan dit nog altijd in aandelen in het bedrijf bv.
  Nu vanaf 2018 krijg je als je teveel electriciteit produceert ook geld terug normaal gezien.

  1. Waarom al die commentaar, we hebben het onszelf aangedaan. Wij Belgen zijn het toch gewend om te betalen, de regering zal steeds zijn inkomsten halen bij de werkende mensen, wand de verkozenen worden grotendeels betaald door de niet werkende mensen (de grote bedrijven), en wij hebben voor deze mensen gekozen en zij willen in die enkele jaren zoveel als mogelijk krijgen van deze niet werkende mensen, dus deze mensen zeker gerust laten. Indien de verkozenen mensen waren, zouden ze al vlug uit de party gezet worden. Dus bij de volgende verkiezing voor andere en betere mensen kiezen, dit zie ik als de enig oplossing.

 148. Ik heb de commentaren aandachtig gelezen. Dank jullie allemaal voor de eenzame strijd, voor bij betekent dit: er komen de eerste jaren zeker geen zonnepanelen.
  Nog dit: verenig jullie, samen sterk!!

 149. lol de shulden berg bij de leveranciers door de groenstroom certificaten ??
  Die profiteren en laten hen gewoon dubbel uit betalen
  1 de prosumenten zoals ze het zo mooi noemen
  2 door de bedrijven met CO2 certificvaten
  en tevens moet onze heilige regering minder boetes betalen omdat ze
  iets beter voldoen aan de europeese normen van groene energie
  CO2 certificaten veel zullen het in keulen horen donderen,maar verdiep
  je maar even in de materie dan weet je snel dat onze industrie deze nodig hebben
  om minder mileu taksen te moeten betalen, wie herinerd niet de aankoop van p^ropere lucht in sebeië
  van enkele jaren geleden was ook voor de CO2 quota
  nu met de zonnepannelen haar electrabel een pak van deze certificaten binnen en
  niet om in een kluis te steken , maar ja zoals met alles in dit apenland wordt daar in alle talen over
  gezwegen.

  de berekening van de netvergoeding slaagd ook totaal nergens op we hebben allen
  2 geijkte meters 1 groenstroom en 1 electriciteits meter aan de hand van deze
  metingen kan men perfect bepalen wat je opwekt aan stroom
  maar nee de mensen met een slechte oriëntatie die een pak minder stroom opwekken
  dan hun installatie zou kunnen zijn 2 keer de cigaar , minder opbrengs= minder terug draai van de
  meter + minder certificaten = minder rendement van hun installatie
  en nu worden zij wel op hun omvormers belast
  daar waar een perfect georienteerde instalatie 120 kan leveren
  wat een unfaire belasting is.

 150. Dag mensen, ik heb een deel van de commentaren gelezen, nergens heb ik kunnen lezen wat de producent van stroom (electrabel b.v.) betaalt aan transport, ze gebruiken het net in een richting, wij, eigenaars van zonnepanelen, deels in de twee richtingen, ik denk dat het eerlijk zou zijn om zeker niet meer dan het dubbel te betalen dan wat de grote producenten betalen. Ik heb mijn installatie nu iets meer dan 4 jaar, bij het aankoop had gerekend op de 40% fiscaal voordeel wat toen in voege was maar bij de aangifte bleek dat mijn inkomen te laag was (bruggepensioneerde met vrouw ten laste) dus geen voordeel voor ons maar de volle pot toen waren zonnepanelen nog een stuk duurder, dus omdat wij een kleiner inkomen hebben worden benadeelt, het raar is dat het maatregelen waren die door socialisten uitgewerkt waren.

 151. Het hele basisidee van de huidige netvergoeding is gebaseerd op een bewust frauduleuze toepassing van een eenvoudige fysische wet geformuleerd door Kirchhoff. Waaruit volgt:
  Als een prosument stroom injecteert in het net is dat een VERMINDERING van zijn aandeel in de netbelasting. Huiselijke PV-installaties kunnen dus NOOIT aanleiding zijn voor een hogere belasting van het net, wel integendeel. Een injectievermogen van max 10Kwp zal altijd kleiner zijn dan het verbruiksvermogen, waardoor er nooit meer stroom kan lopen als zonder de zonnepanelen. Dat geeft dus ook geen meerkost aan onderhoud of investeringen door de netbeheerders. Het zijn OPLICHTERS of ONBEKWAMEN die beweren dat die PV-installaties het net belasten en daarvoor niks betalen. Ze ontlasten het net! Grotere installaties daarentegen belasten wel meer, maar die vallen onder een andere regeling.
  Er is wel enorm veel geld nodig en niet alleen om de stommiteiten van vroeger op te lossen.
  Er dienen bovendien enorme investeringen gedaan te worden om een energietransitie naar groene stroom mét stroomzekerheid te maken, maar daarover durft men niet te communiceren.
  Dit vraagt inzicht in een complexe materie én een langetermijnvisie. Politici krijgen meestal niet die tijd en hebben meestal ook niet dat inzicht, zij zoeken een politiek haalbare oplossing (+ hun herverkiesbaarheid). Vandaag is die oplossing de “profiteur” met de zonnepanelen laten opdraaien voor zijn naïviteit om mee te werken aan hun groene beleid en dan nog het lef hebben om hun kiezers wijs maken dat ze rechtvaardig bezig zijn.
  Morgen zijn wellicht de “profiteurs” van de premies voor de muur- en dakisolatie en warmtepompen aan de beurt, om de geheime deals met de leveranciers te financieren bvb.
  Ondertussen dreigt stroomuitval en het vertrek van energieleveranciers wegens juridische onzekerheid omwille van een zwalpend beleid.

 152. het is een schande dat iedereen evenveel moet betalen ja.Wij hadden er een paar jaar terug het geld niet voor en dat zetten ze ons nu betaald(de “arme”mensen zijn weer eens de dupe).Vroeger kreeg je 370€ per 1000kw/h geproduceerd vermogen ,en iedereen(vooral de bedrijven)nen hoop zonnepanelen leggen en de dommeriken in brussel dit maar toelaten(a ja,want er moesten er op hun huis en bedrijven ook opkomen die veel geld op zouden brengen).en dan zagen ze INEENS dat de begroting niet juist was,INCOMPETENTE,GULZIGE IMBECIELEN ja.Nu leggen wij er op ons dak en moeten we 550€ betalen voor onze 5000w omvormer,terwijl wij geen groene stroomcertificaten krijgen,dit kan niet he,ik ben niet degene die (sorry voor het woord)ervan geprofiteerd heeft he.
  Wat ik wil zeggen is dat ze betere regeling dienen uit te werken.eentje die rekening houdt met of u al dan niet groene stroomcertificaten krijgt en hoeveel stroom je daadwerkelijk opwekt op jaarbasis.Dit zo pas een juiste en correcte manier zijn….
  Want ben nu eerlijk,al diegenen die er de voorbije jaren kunnen van profiteren hebben,dachten jullie nu werkelijk dat de paashaas,de kerstman of sinterklaas echt bestond????????

 153. Onze nieuwbouw sleutel op de deur is net klaar en de zonnepanelen en omvormer zijn vandaag geplaatst. Er is een SMA Sunnyboy 1,5 omvormer geplaatst met 4 zonnepanelen met 1 WP.
  Als ik dit zo allemaal nalees moet ik een prosumententarief (infrax) betalen op 1,5 KV omvormer tewijl men panelen maar maximum 1000 kWh kunnen opwekken???? Dat kan toch niet!
  Dat is 50€/jaar weggooien of hoe zit dat?

  (er passen maar 4 panelen op plat dak en stuk schuindak ligt helemaal noord)

  1. Deze installatie zal zeer weinig elektriciteit opwekken aangezien er maar 4 panelen op uw dak liggen en de omvormer ondergedimensioneerd is.
   Wanneer er micro-omvormers zouden gebruikt zijn waar elk paneel zijn omvormer had dan had U een veel beter resultaat gehad.

 154. Ik vind alle reacties hier veeeel te mak.
  Ik kan hier echt niet mee lachen.
  Mijn ouders hebben een zeer grote investering gedaan.
  Zijn inmiddels op pensioen, komt er plots 1000 euro per jaar bij???
  Ze wouden gewoon goedkopere elektriciteit, niet infrax kopen!
  Fijn als je een Belgisch pensioentje krijgt zo een fratsen.
  Dit zijn regelrechte gangsterpraktijken in combinatie met ongelofelijk wanbeheer.
  Zo mijn buik vol van Belg te zijn.
  Onze regering maakt ons gewoon belachelijk en zeilt van de ene wantoestand naar de andere.
  Ik kan er echt op kotsen.
  Ik hoop dat ik ooit de kans krijg dat ook te doen (letterlijk dan)

  Ik stel voor 200.000 mensen/gezinnen verzamelen en de installatie gewoon gelijktijdig afzetten dan aan, dan af, dan aan.
  Is ook niet illegaal he.
  Gewoon hun klotenet platleggen.
  Dat zou chill zijn.
  Net als turtel onder de douche staat!
  Hilarisch.

  Voor mijn ouders is het te laat.
  Zij zijn gewoon genaaid.

  Voor mij is er nog hoop, mijn beslissing is trouwens gemaakt.
  Ik ga sowieso off grid, afkoppelen gewoon.
  Water moet ik ook al niet meer.
  Ik koop nog liever 10 batterijen van Elon Musk en betaal meer voor mijne elektriciteit dan deze onrechtvaardige praktijken te dulden.
  das tenminste nen toffe gast, die iets te bieden heeft aan de maatschappij.

  Anyway boontje komt om zijn loontje.
  De mensen worden elke dag slimmer en slimmer.
  De politiek gaat nooit verbeteren, maar ze gaan wel buitenspel gezet worden.
  DOOR ONS HET VOLK!

  Ik hoop dat ik het nog meemaak.

  Schol!

 155. Kan iemand mij eens uitleggen wat de netvergoeding betekend voor mensen met zonnepanelen ?

  Ik heb zelf ook zonnepanelen liggen en wanneer ik een netvergoeding betaal dan ontvangen ze eigenlijk 2 keer netvergoeding voor dezelfde stroom….
  Wanneer mijn installatie stroom terug steekt op het net en mijn buren deze stroom gaan gebruiken dan betaal zowel ik als mijn buren daar netvergoeding voor. Dat is dus 2x kassa voor deze instanties.
  Dit klopt toch totaal niet ???
  Eerst mensen er toe aanzetten om te investeren in zuivere groene energie en daarna afkomen met een netvergoeding ??? Daar moet je voor in Belgie wonen.

 156. Dit is het addertje van de belgische staat eerst geniet je van fiscaal voordeel maar dan draag je je steentje bij . Veel mensen zagen het fiscale voordeel . En zijn dus nu gereden .. (verbouwpremie – verhoging van KI)
  In ieder geval ik ben van plan om er te leggen zonder subsidie . En bij voorkeur niet meer aangesloten op het net 🙂

 157. Ik dacht eraan om in de nabije toekomst zonnepanelen te plaatsen, als ik al deze reacties hier lees zou ik er goedkoper vanaf komen om er gewoon géén te plaatsen? Wie kan mij bevestigen dat lik mis ben?

 158. In 2014 zonnepanelen geplaatst met mijn spaargeld: 5500 euro na een helse verbouwing van mijn huis om toch de maandelijkse vaste kosten wat te drukken. Een kleine installatie van 2,6 kW piek, omvormer 3 kW. Ons volledig verbruik is 4,6 kW per jaar.(Gezin van 6 personen)

  88 euro per jaar kost mijn energie meer indien ik geen zonnepanelen zou hebben.
  Mijn distributiekost per afname kWh zonder zonnepanelen kost mij omgerekend een stuk minder dan het prosumententarief met zonnepanelen per kWh. Vooral dat zonnepanelen overdag energie leveren dienen we nu ook overdag te verbruiken, en ‘s nachts niet. (dubbel uurtarief)
  Jaarlijks krijg ik ongeveer 90 euro voor het opwekken van ongeveer 2,2 kW elektriciteit gedurende 10 jaar.

  Tja, mijn 5500 euro spaargeld gaat in rook op, want het duurt mij op deze manier 25 jaar terugverdientijd. Men heeft mij 20 jaar werking van de installatie beloofd met 10 jaar garantie. Hopelijk krijg ik tussentijds geen kosten aan de installatie.

  Ik geef het toe, wij kunnen momenteel niet sparen, de 5500 euro is weg, en betaal maandelijks praktisch evenveel als voorheen. Het scheelt echt niet veel.
  MENSEN, PLAATS GEEN ZONNEPANELEN MEER.
  Je krijgt je geld niet meer terug, en doe er iets leuks mee voor de kinderen. Ik denk er aan om mijn installatie 2e hands te verkopen, om toch mijn spaargeld wat te recupereren.

  VREG: halveer alstublieft het prosumententarief en bekijk het adhv de werkelijk opgewekte energie, niet adhv de omvormer.

  En ja ik wil ook minder luchtvervuiling, straf de mensen dan niet nadien.

  1. Ja Robin het prosumententarief is mij ook een doorn in het oog. En in de krant steeds weer reclame maken om zonnepanelen te plaatsen maar ze zeggen er nooit bij hoeveel het prosumententarief kost!
   Zeker voor de particulier. De bedrijven daarentegen!? Ik denk dat er veel groenstroomcertificaten overgesluist zijn naar Panama of iets in die aard.

 159. Uiteindelijk niet meer dan normaal.
  Iemand die zonnepanelen heeft gebruikt ook het net en betaald er niet voor.
  Logisch dat je dan ook een prijs betaald.

  In ieder geval logischer dan dat ik de premie van mijn buurman moet betalen omdat ik geen zonnepanelen kan kopen wegens slechte dak ligging/pas huis gekocht/financiële problemen/andere prioriteiten zoals broodnodige verbouwingen/…

  1. @Jurgen. We hebben er niets tegen om een vergoeding te betalen, maar ze moet wel gebaseerd zijn op reële cijfers en niet op een schatting die nooit haalbaar is. Daarbij komt dat de rekening sowieso niet klopt doordat elektriciteit de kortste weg zoekt naar de afnemer, je buur dus! (zie eerdere opmerkingen in deze lijst). En áls het geld dan nog zou dienen om nieuwe groene projecten uit de grond te stampen, dan zou het nog niet zo erg zijn. Maar het dient enkel om de hele overhead van directieleden e.d. ruim te vergoeden en om nieuwe certificaten te betalen. Men dempt dus eigenlijk een put met nieuw geld. En dit geld is op een slinkse manier bij de burger weggepikt. Moesten wij zo’n constructie maken, dan zouden we vervolgt worden. Maar ja, het is niet voor niets dat vele grote bedrijfsleiders en “top”ministers last hebben van een narcistisch persoonlijkheidssyndroom dat ervoor zorgt dat zij zonder schroom dergelijke constructies kunnen opzetten. Idem de Turteltaks. Die zou dienen om de GSCs terug te betalen. In werkelijkheid zou dat geld gebruikt worden om 2 fabrieken te bouwen die Afrikaans hardhout hier zou verbranden om dan –zogezegd– groene stroom over te houden. Dus in Afrika worden gigantisch stukken bos gerooid, met boten naar hier getransporteerd en dan opgestookt. Een BIO-centrale noemt men dat. En met het geld dat dan over is van de taks, worden de 2 centrales nog eens bedankt met een gigantisch som aan GSC. Dat is de waarheid achter deze taks, belasting of noem hoe je het wilt. Eigenlijk is het diefstal en volksverlakkerij!

 160. Ik heb in maart 2015 zonnepanelen geplaatst en dit jaar krijg ik zonder enige waarschuwing een “prosumenten taks” aangerekend.Daardoor betaal ik nu energie die duurder is dan voor de plaatsing van zonnepanelen.
  Ik begrijp niet dat we moeten mee betalen voor groene stroom certificaten
  die de regering vroeger in voege gebracht heeft.Indien we dit moeten blijven betalen is het ook logisch dat we alles kunnen op gebruiken of dat de overschot van stroom door intergem aangekocht wordt.
  De juiste methode zou zijn de certificaten afte bouwen en niet andere mensen die er niets mee te maken hebben op kosten te jagen!!Ik raad iedereen aan om goed na te denken voor zonnepanelen te plaatsen.(Voor een
  Installatie < 10KW

 161. Kunnen we ergens klacht neerleggen of protesteren tegen deze taks. Ik voel mij zwaar bestolen. Ik heb voor 11000 euro geïnvesteerd in ecologie om dan plots te horen dat ik nu moet betalen om stroom op het net te zetten. Stroom die ze dan duur doorverkopen en ik moet er zelf ook nog eens meer voor betalen. Pure waanzin vindt ik dit. Ik krijg geen certificaten en moet voor hen stroomfabriekje spelen en er nog eens voor betalen.

  Ik ben hier absoluut niet mee akkoord en hen hierin geen enkele keuze buiten betalen.

  1. Wanneer we ons groeperen via PV Vlaanderen dan breng dit niets op!
   Hoe dan wel email naar minister van Energie e-mailen met zijn allen elk afzonderlijk zeer veel e-mails en naar de raad van staten !

   PS:het Prosumententarief is in strijd met Europese regels ,discriminatie tov andere gewesten in België !

 162. doe zoals ik massaal naar de VREG, omdbusman van elektriciteit mailen en klagen daar zijn ze niet goed van
  de laatste keer dat zij mij beantwoorden
  zeide ze dat geen taks is maar om de certificaten te compenseren maar gewoon
  de tariefen van de stroom pure ONZIN
  DIEVEN!!!!!!!!!!!!!!zijn dat

 163. Vandaag mijn eerste factuur gekregen na één jaar zonnepanelen: Energieverbruik met 3/4 naar beneden. Energiefactuur verdubbeld! In vergelijking met de factuur voor de zonnepanelen betalen we dus ongeveer het dubbele dankzij de distributiekosten. Zonnepanelen dan toch beter naar het containerpark brengen. Economisch rendement: aankoop+plaatsing+verdubbeling van energiefactuur= ?????
  Ik ben zo verschrikkelijk boos. Ik voel me zo bedrogen.
  Zeker nu minister Tommelein ook nog een keertje oproept om massaal zonnepanelen te leggen.
  Zijn er al acties ondernomen. Graag advies!

 164. Recyclagebijdrage van 4 euro voor zonnepanelen
  Voortaan moet voor elk geïnstalleerd zonnepaneel in Vlaanderen 4 euro in een fonds gestort worden. Dat wordt aangelegd om de latere terugname en recyclage te financieren. De gebruiker zou voor de terugname over enkele jaren niets meer betalen.
  De regeling is het gevolg van een Europese richtlijn. Ze geldt voor particuliere gebruikers en voor installaties die de maat hebben van een particuliere installatie. Het maakt niet uit of ze door een professionele installateur of een doe-het-zelver worden geplaatst. PV Cycle, een beheersorgaan onder de controle van de afvalstoffenmaatschappij OVAM, zal de afgedankte zonnepanelen gratis inzamelen. Elke gebruiker moet een inzamelpunt vinden op hoogstens 40 kilometer van de woning. De bijdrage wordt betaald door de producent of invoerder, die de kostprijs vanaf nu wellicht doorrekent aan de klant. Voor bestaande installaties wordt ze niet aangerekend, maar ook die worden gratis gerecycleerd.
  Dus de grote zonnepanelendaken komen er wééral goed van tussen. Wie nu zonnepanelen plaatst betaald mee voor die grote daken vol panelen, en ze zijn al met de dikste GSC’s al gaan lopen.Een echte schande!

 165. Mensen investeren in zonnepanelen hier is niets mis mee ,maar het is een verhaal wat alleen maar voordelen heeft volgens de minister?
  Wanneer men het wat nader bekijkt dan is er toch een groot ??
  Voorbeeld:
  Modaal gezin 2VW + 2kinderen elektriciteit verbruik 4000 kwh/jaar
  Men plaatst een PV installatie van 4500 Wpiek met een gemiddeld rendement van 90% over 20 jaar geeft 4000kwh AC vermogen per jaar
  Juist de behoefte van het gezin.
  Installatie kost 6000 € /4% rendement/jaar /dit geeft een afschrijving van 18 jaar vooralleer men winst maakt op je verbruik.
  Vergeet ook niet dat de omvormer na 10jaar vervangen dient te worden ,kost prijs 20% van installatie kost 1200 € + werkuren.
  Gemeenten hebben geld nodig ,verhoging kadastraal inkomen met PV installatie ???
  laten we ons weer iets wijs maken !

 166. Vlaanderen heeft het prosumententarief ingevoerd zonder dat er een alternatief aangeboden wordt zoals een slimme meter die het effectieve gebruik van het net meet.
  Op basis van deze feiten is dit in strijd met de wet op consumenten en de regels van Europa, dit zouden met zijn allen moeten aanvechten ,zijn er advocaten die zonnepanelen
  hebben die zich geroepen voelen on te helpen dit via alle media te verspreiden.

  PS:we zouden dit met een petitie via alle media moeten doen ,wie kan helpen dit tot stand te brengen.

 167. Het zijn gewoon dieven en oplichters.
  U eerst warm maken voor in zonnepanelen te investeren om milieuvriendelijk energie te verbtuiken, om u nadien te pluimen.
  Mijn inverstering is voor niets geweest. Waarom zoveel beloven ?? kunnen die ministers niet rekenen.
  Er zullen terug zonnepaneleninstallateurs over de kop gaan dankzij deze nieuwe regeling. In wat voor een apenland leven wij????Iedereen die nu zonnepanelen heeft voelt zich niet alleen bedrogen maar is ook nu bedrogen Sarah………..

 168. Heeft iemand meer info over de bidirectionele meter? Ik las het volgende in een doc. van VREG:
  “Als u wil weten wat u werkelijk afneemt en wat u werkelijk verbruikt, moet u een bidirectionele meter
  laten plaatsen (een meter die zowel de bruto afname als de bruto injectie meet).
  U betaalt de eenmalige kost voor de vervanging van de terugdraaiende meter door een bidirectionele
  meter (niet-periodiek tarief van uw distributienetbeheerder). Nadien betaalt u als prosument nog het
  periodiek distributienettarief voor het gedeelte bruto afname, zonder prosumententarief. U betaalt
  geen periodiek distributienettarief voor het gedeelte injectie.
  U geniet dan niet meer van een terugdraaiende meter.”
  Men zou ook nog kunnen onderhandelen bij de maatschappij die de electriciteit levert om een vergoeding te krijgen van wat men injecteert…
  Volgens mij kan je dans erieus de kost van netwerk verlagen ( alleen voor de electriiteit die je afneemt) Tenslotte kost de stroom zelf niet zoveel maar alle andere kosten errond ( net, distributie).. En dan eventueel ook accumulatiekachels die bv 120min laden en dan warmte afgeven ( in de dag! ) Iemand dit al eens bekeken?
  Ik heb een aanvraag ingediend om de prijs te kennen, kreeg eerst een “foute offerte” meldde dit en ja men belde om te zeggen dat het fout is, maar voor de bidirectionele meter kon men geen prijs geven, er moeste erst een gesprek plaatsvinden, dus iemand ging me bellen..Ben benieuwd

 169. Heb even de commentaren doorlopen, misschien is het tijd om een petitie te starten, al is het gewoon om een overzicht te krijgen van het aantal mensen dat werkelijk wil protesteren. Als elke gedupeerde zonnepaneeleigenaar op de digitale petitie inschrijft, hebben we een start voor verdere acties. De petitie is snel in elkaar gestoken en zeker voor verbetering vatbaar. De vraag is ” Wie is tegen (de huidige vorm van) netvergoedingen?”

  //www.ipetitions.com/petition/tegen-netvergoeding

 170. Ik bezit sinds 2011 een installatie met een piekvermogen van 4700 kW. Dit werd destijds zo berekend door mijn installateur van de zonnepanelen aangezien ik een jaarverbruik heb van +-4200 kW.
  Dit werd echter juist berekend aangezien ik jaarlijks een 0-verbruik heb.
  Terwijl ik vroeger 16€ per 3 maanden betaalde kreeg ik nu in Juli een eerste factuur (incl prosumententarief) van 494€ en zal men mij maandelijks 52€ afhouden !!!
  12 maanden aan 52€ = 624€ + 494€ = 1118€ !!!!!
  Heeft iemand een idee waarom men mij nu 52€/maand afhoudt ?? (Electrabel)
  Dit is toch diefstal van de bovenste plank na al hun vroegere verklaringen en beloftes !!??

 171. Aan al wie nog geen zonnepanelen heeft geïnstalleerd: houden zo ! Met het ingevoerde prosumententarief + heffingen + Turteltaks is de afschrijving van de installatie minimaal 20 jaar (eerder 25 jaar). Wat u met zonnepanelen binnenhaalt is de elektriciteit, en de waarde daarvan is namelijk minder dan 20% van de totaal aangerekende waarde. Na afschrijving van de installatie is de opgewekte stroom niet gratis, want u betaalt nog steeds dat fameuze prosumententarief (+ heffingen+Turteltaks) en dat is 5 à 6x de prijs van de opgewekte stroom. Maar dan zijn de zonnepanelen min of meer aan vervanging toe …

 172. Ze hebben ze weeral goe liggen!

  • Voor installaties in dienst genomen in 2013 is 2.710 kWh nodig voor één certificaat (voordien 1.222 kWh)
  • Installaties van de eerste helft van 2014 hebben 3.289 kWh nodig (voordien 1.328 kWh)
  • Installaties uit de tweede helft van 2014 hebben 5.494 kWh elektriciteitsproductie nodig (voordien 1.610 kWh)
  Voor installaties in dienst genomen vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 14 juni 2015 is er 79.365 kWh nodig voor één groenestroomcertificaat (voordien 2.232 kWh

  1. Inderdaad Diederik, ze hebben ons weer eens goed liggen. En zonder dat we er iets van weten zelfs. Ik noem dit achterbaks, maar onze wereld wordt nu eenmaal geregeld door een zootje narcistische en egoïstische figuren. Anders kom je trouwens ook niet aan “macht”. Ze zullen wel ervoor gezorgd hebben dat ze hun schaapjes op het droge hebben! Daar moeten we ons geen illusie over maken. En het ergst is dat ze zich nog niet eens een beetje schamen. Maar ja, daar moet je empathie voor hebben. En daar zijn deze schoften erg weinig mee bedeeld.

   1. Een bende onbekwame profiteurs zijn het, die politiekers. Hoe is het mogelijk dat België er mee heeft ingestemd om aan de Europese eis te voldoen om 20% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Windmolens zijn in dit dichtbevolkte land onmogelijk te plaatsen, daarom dan maar de brave burger inschakelen door hem met misleidende en onjuiste informatie aan te zetten om zonnepanelen te plaatsen die geen euro opleveren voor die burger, enkel een beschadigd dak…

  1. Het invoeren van het prosumententarief is erg sneu voor mensen met zonnepanelen, maar aan de andere kant is het niet meer dan logisch vermits zij, zoals mensen zonder panelen, het elektriciteitsnet gebruiken en het prosumententarief is een vergoeding voor het gebruik van het net.
   Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat, met de huidige tarieven, het zinloos is om nog zonnepanelenen te plaatsen.
   Er zou eerder moeten worden gestreefd naar een drastische vermindering van de distributiekosten die schandalig hoog zijn.

   Walter

 173. is zonnepanelen plaatsen nog voordelig ? ALs ik goed begrijp moet ik 500 euro betalen als ik omvormer heb tot 5 KW. Dat betekent dat ik max 300eur per jaar bespaar.
  Dus pas terug verdien tijd van 20 jaar.

  ????? En ik krijg geen certificaten ?

  Ben ik mee met het nieuwe verhaal ?

  1. Ja, zonnepanelen zijn vandaag totaal niet rendabel, niet op 10, 20 of 30 jaar. je neemt beter de goedkoopste elektriciteit producent.

 174. Beste, Niets boeit me meer dan het schrijven over deze geldschieter die mijn leven voor goed met de lening ik kreeg van zijn bedrijf heeft getransformeerd, Als iemand me had verteld dat er nog steeds een echte geldschieter op het internet heb ik nooit geloofd. Maar nu heb ik gezien mijn zelf een grote demonstratie van legitieme en kwaliteit van de dienstverlening. echt, zien ze zeggen is geloven. Dit is echtheid gedefinieerd als de hoogste. 100% kwaliteit en efficiënte service delivery ik moet zeggen.

  Sorry, ik bijna vergeten mezelf voor te stellen, mijn naam is Evelien van Kemenade, ik woon hier in Antwerpen, België. Mijn leven was bijna steeds betekenisloos voordat ik betekende dit geldschieter wiens bedrijf de naam is Leadway Finance Limited.

  Jullie lezen van dit, ik vertel je de waarheid. De diensten van deze geldschieter heer Vincent Anderson kan niet worden vergeleken met die van een andere geldschieter, ik ben er vrij zeker van dat u dit geldschieter vorm van dienstverlening ergens anders niet kunnen krijgen. Als een zaak van feite kun je niet zijn soort service te krijgen van een andere geldschieter op het internet !!! Als je me twijfelen probeer het en je zult zien dat zijn bedrijf is de beste .. Ik weet dat sommige mensen die het lezen zou denken dat de lening die hij gaf me die me geen garantie om deze veel waardering te tonen, maar u bent verkeerd, ik zal hem te bedanken voor mijn hele leven, omdat de lening die hij gaf me heeft me veranderd leven in am machtige manier. Laat me je wat enkele reden, mijn familie kon niet eten 3 vierkante maaltijden voor, maar nu kunnen we eten als meany keer als we willen, ik heb geen auto eerder hebben maar nu ik zelf 2 auto’s en ik heb onlangs kocht mijn oudste dochter van een auto op haar 24ste geboortedag. Ik heb nu een huis van mijn eigen en van mijn vrouwen kleding bedrijf goed bewegen zoals ik heb nu 2 meer takken. Dit is allemaal vanwege de lening heer Vincent Anderson gaf me.

  Ik weet niet of het schrijven over uw vrijgevigheid op alle forum voor mensen om te weten is genoeg om dit geldschieter te waarderen, maar ik weet alleen God kan hem en zijn bedrijf te belonen voor hun goede werken ..

  Ten behoeve van al diegenen die willen een lening met ingang van de geldschieter, hier is zijn e-mailadres

  leadway.finance@aol.com

  lead.way@financier.com

  Dank aan u allen voor het lezen

  Grt

  Evelien van Kemenade

 175. Nog niemand gehoord zeker van “Zonstraal VZW”? Wij hebben begin januari 2015 al een rechtszaak aangespannen tegen de VREG om de prosumententaks aan te vechten. De DNB’s wilden dat de Raad van State bevoegd ging zijn in deze materie, maar we wachten op de uitspraak van deze laatste. Met een waarschijnlijkheid van +99.5% gaat terug het Hof van beroep in Brussel bevoegd zijn en wordt de prosumententaks 2015-2016-2017-2018-2019 afgevoerd, als Brussel consequent is want wat de Vreg opgesteld had, was een copie van de verworpen taks van de Creg. Wat Tommelein ook beweert, zonnepanelen zijn niet interessant meer en dit is enkel te wijten aan de prosumententaks en het schrappen van de GSC’s.

 176. OPROEP : Gezamelijke bundeling tegen huidige situatie/betaling prosumententaks.

  Graag had ik geweten of er reeds een gecentraliseerde blog bestaat van mensen die zich willen verzetten tegen de invoering van de prosumententaks.

  Eerst even mijn persoonlijke mening:

  Ik zou kunnen begrijpen dat men iemand laat bijbetalen omdat hij het net tweemaal belast maar:

  1-Dan moet dit vermeld worden voordat je een installatie plaatst.
  Een goede huisvader deed eerst zijn huiswerk om een kosten/baten op te stellen met alle dingen waar je op dat ogenblik rekening moest mee houden.(aankoop, lening, opbrengst stroom, opbrengst certificaten)
  De aankoop en installatie deed je op basis van dit resultaat.
  Na aankoop komt men je zeggen, sorry, je moet er een pak kosten bijbetalen.
  **Ik heb een zaak en zou ook graag bij mijn klanten langsgaan om bijkomende kosten te innen, hoeft zeker niet op de offerte te staan en kan opgestart worden op elk willekeurig moment.

  2-Dat deze taks voor iedereen gelijk is.
  Tot mijn ontzetting vernam ik dat men in Wallonië pas zal moeten betalen vanaf 2019.

  Volgens mij kan je dit niet rechtvaardig noemen !

  Ik denk dat we dit gezamenlijk moeten aanvechten.

 177. Beste mensen, wij hebben ons ingeschreven in de gemeenschappelijke aankoop van zonnepanelen in de provincie Antwerpen. Er werd ons een offerte toegezonden na een bezoek door iemand van de firma dewelke werd geselecteerd. Wij zouden een installatie van 6000 kw laten plaatsen. Dit geeft een procumententaks van 480 euro. Dit heeft als gevolg dat onze winst, verminderd met de helft. In onze straat ligt geen gasbuis. Dit had als gevolg dat bij de bouw van onze woning, nu 28 jaar geleden; en verwarming geplaatst werd bestaande uit accumulatiekachels. De gebruiks kost voor die accumulatiekachels was vorig jaar 1376 euro.
  Mijn vraag is de volgende, heeft er iemand ervaring met het feit dat wanneer ik zonnepanelen zou leggen, de procumententaks moet betalen- dat men nog netvergoeding ( bedraagt ongeveer 1000 euro )moet betalen voor het gebruik van de accumulatiekachels

  1. Heb zelf ook elektrische vloerverwarming (accumulatie), en zonnepanelen zijn voor mij geen optie. Met uw 6000 kW kunt u waarschijnlijk uw huishoud-verbruik via de zonnepanelen recupereren, maar voor uw verwarming zult u het volle nachttarief betalen.
   De zonnepalen zijn immers niet aangesloten op de teller voor nachttarief.
   Mijn raad; vergeet die zonnepanelen !!!

   1. In het weekend en in de zomer draait de nachtteller ook terug. Natuurlijk nooit zoveel als de dagteller. Indien het verbruik volledig of bijna volledig gedekt wordt door de zonnepanelen moet je een enkelvoudige teller installeren en boven de +/- 6300Wp moet je 3 phase hebben ook.
    Maar zoals in onderstaande repliek van mij kan je beter zonnepanelen installeren. Indien zuidelijk gericht zijn ze op 9 jaar terugbetaald… (wel zonder de extra kosten van de omschakeling naar een enkelvoudige teller en 3 phase, in de rekening te brengen. Hierdoor zal de terugbetaaltijd een jaar langer zijn…)

  2. Beste,

   misschien moet je eens overwegen (en uittellen) om de accumulatoren overdag te “laden” op zonne-energie.
   Daarbij zou je dan kunnen afzien van een terugdraaiende teller. Op die manier moet je GEEN producententaks betalen.

   Ik denk dat het voor jou WEL een interessante zaak kan zijn.

  3. Ik heb net op mijnenergie.be het verschil bekeken tussen 6000 kwh verbruiken tegenover een zonnepaneel installatie met 6000wp naar het zuiden gericht (>100% rendement, ik heb zelf panelen zuidelijk en is dus aan de praktijk getoetst) dus zero verbruik. Laten we even aannemen dat de omvormer ook 6kW is.
   De enkelvoudige teller draait in de zomer terug en in de winter voorruit na een jaar staat ie terug op nul. De goedkoopste was Belpower.
   Kost zonder panelen, vandaag berekend: 1606 euro (turteltax 162 euro inbegrepen )
   Kost met panelen + prosumententax: 692 (6×93.55=561 inbegrepen) (turteltax 100 euro inbegrepen)

   Winst 914 euro.

   Deze installatie kost: 8400 euro (goedkoopste die ik vond was 1.4 euro/wp)

   terug verdientijd: 8400/914 = 9 jaar.
   Een goed zaak dus !!!

   1. Ik denk dat je een fout maakt in je berekening.
    Je gaat er vanuit dat je ligging ideaal is. OK, kan ik mee leven.

    Kostprijs: 8400
    Prosumententax 93,55 x 6(Kw)=561,30
    Turteltax: 100,00
    Kosten: 561,30 + 100 = 661,30,00
    8400 / 661,30 = 12,7 jaar terugverdientijd.

    De omvormer moet binnen die tijd 1x vervangen worden en de panelen geven elk jaar minder.
    Prijs omvormer 6Kw, geplaatst: 2000,-
    onze berekening komt dat (zonder verlies door slijtage van de panelen) op
    10400 / 661,30 = 15,7 of pakweg 16 jaar!

    1. De winst is 914 euro per jaar !!! De turteltax vetaalt iemand zonder panelen ook ! Check het op mijnenergie.be

     Ik heb mijn panelen nu al 8 jaar en die zijn nog geen mw minder aan het produceren!

     Dat van die omvromer zal ik zien maar dat is af te wachten van de kwaliteit.
     8400/914 = 9 jaar dus terug betaald voor mijn omvormer het begeeft !

 178. Ik heb ook zonnepanelen en eigenlijk vind ik de netvergoeding of prosumententaks terecht. (behalve zie helemaal onderaan)

  Uitleg via een voorbeeld: Hier spreek ik enkel over de distributiekosten = nettarieven van Iverlek bvb
  (geen verbuik inbegrepen zoals van Engie bvb)

  Indien je 10.000 kwh (6000 op dag en 4000 op nacht) zou verbruiken zonder panelen betaal je 964(=6000×16,06 dag)+ 475(=4000×11,88 nacht)=1439 euro aan nettarieven.

  Als je in hetzelfde geval, 6000 Wp panelen hebt met 100% rendement betaal je enkel voor de 4000 kwh verbruik nacht (om het simpel te houden) = 457 euro + prosumententarrief van 6 x +/- 94= 564 samen 1021 euro. Dat is nog steeds veel minder dan de verbuiker zonder panelen. Dat is maar juist want wij leveren groene energie op onze kosten (installatie) en zijn milieubewuster.
  We moeten eerlijk zijn dat we ook het net gebruiken voor de overtollige verbruikte kWh in de zomer en de tekorten in de winter. Dat is allemaal transport…
  Het feit dat de teller in beide richtingen draait is een voordeel voor de zonnepanelen. Er zijn landen waar de teller niet kan terugdraaien en enkel optelt. Daar ben je helemaal niets met zonnepanelen zoals in Spanje bvb.
  Bovendien bespaar je 220 euro aan turteltax want voor 4000 op nachttarief betaal je 121 euro turteltax en voor 6000 dag+4000 nacht betaal je 343 euro turteltax…
  Je kan dit zelf nakijken via websites zoals mijnenergie.be om verschillende situaties te vergelijken…

  Men zou wel beter een oplossing kunnen gebruiken (intelligente teller) die het werkelijke transport berekend. Want zoals iedereen weet gaan we waarschijnlijk de helft van de geproduceerde energie onmiddellijk verbuiken en is er daarvoor geen transport. Darentegen kan je argumenteren dat als we in de zomer de helft op het net sturen, in de winter die helft terug opnemen dus hebben we de helft 2x vertransporteerd en kom je terug op de totaal geproduceerde energie.

  In elk geval moeten ze niet kijken naar de omvormer maar naar de hoeveelheid productie want zonnepanelen die niet naar het zuiden liggen produceren soms maar 75% of minder. Het is dus belangrijk om nu de omvormer goed te dimensioneren.

  Er werd dus veel bulshit vertelt hierboven en zonnepanelen zijn nog steeds een zeeeer goede keuze. Als je het goed uitrekend is die investering op 9 jaar terugbetaald en daarna verdien je voor de overige 16 jaar veel geld. Want de energiekost zal alleen maar stijgen en zonnepanelen worden beter en goedkoper.

  Het argument dat veel mensen overtuigd waren om deze investering te riskeren (want niet iedereen kan goed rekenen en hoopt dat de adviseurs gelijk hebben) uitgaande van de certificaten, het belastingsvoordeel en subsidies en nu plots een hele andere berekening krijgen, is terecht. Om achteraf dan een niet voorziene grote kost in te voeren is niet gerechtvaardigd. Dit zou enkel moeten gelden voor nieuwe installaties. Bij nieuwe installaties is dit dan op voorhand gekend en kunnen de investeerders hier op een juiste manier rekening mee houden.

  Ik vind ook dat het niet moeilijk kan zijn om wat er teveel op het net gestuurd wordt, te vergoeden door de huidige energie leverancier, aan de tarieven die de verbuiker zou moeten betalen bij verbuik zonder de distributiekosten in rekening te brengen dus enkel de energie kosten. bvb 7 cent/kWh dag en 4 cent/kWh nacht (maar nacht zal niet zoveel zijn, enkel midzomer tijdens de week en in alle weekends).

  1. Beste Philip, is dat alles niet wat kort door de bocht?
   de investeringskost in jou PV voorbeeld is ~ 6.600 EUR(~ 1.1 EUR/Wp) tot 7.200 EUR (1.2 EUR/Wp) voor een stevige 6000 Wp installatie (in feite een 6600 Wp installatie om aan 6000 kwh/jaar te komen). Daar moet je nog eens na 12 jaar een stevige 1500 EUR bijtellen om de oude omvormer te vervangen). Je spaart in jou scenario ~ 420 EUR/jaar. de totale investering 7200+1500 = 8700 EUR cash out. Besparing 418 EUR/jaar. 8700/418 = 20,8 jaar. Een installatie “kan” 20 jaar meegaan zonder noemenswaardige problemen van verlies maar het risico bestaat dat dat niet zo is. Een investering die na 20,8 jaar zich terugverdient MET het risico dat er onderweg nog een probleem met de installatie opduikt vind ik GEEN goeie investering. Het prosumententarief is daarenboven een moving target. vandaag 113 EUR, morgen 123 EUR per kW omvormerscapaciteit. Het is wel een ecologische investering. Daar wil ik mee akkoord gaan.
   Mijn voorstel: een lager, gegarandeerd stabiele en over het ganse Vlaamse grondgebied uniform prosumententarief. Anders wordt het niet makkelijk om mij te overtuigen voor PV te gaan of PV te adviseren. Tommelein en Co. Doe je werk!

   1. Beste Johan,

    Jij nam enkle het voordeel van de nettarieven in je berekening maar vergat ook de besparing op het elektrisch verbuik mee te tellen. Lees mijn bericht er net boven de totale besparing is 914 euro. Het kan zijn dat je een omvormer moet vervanger en ook niet. Stel dat ik een nieuwe omveromer nodig heb en we doen de berekening opnieuw;
    Investering 8700 zeg jij dus 8700/914 = 9.5 jaar !!!!

    Bovendien heb je .100% rendement aLS JE EEN DAK NAAR HET ZUIDEN HEBT. Ik heb 6075 Wp op mijn dak liggen sind 2009 en elk jaar produceer ik +/- 6250 kwH !!!!!

    1. Ik ben wat snel geweest en schreef een # tipo’s, swoit. Wat ik nog wou zeggen is dat er nu al zonnepaneel installaties bestaan die na 30 jaar nog steeds >75% rendement geven en anderen die na 25 jaar nog boven de 85% zitten. Dat zijn dan panelen van de oude technologie…. Dus het is niet zo dat je panelen na 20 jaar plots niets meer geven hé. Tot dan verwcht men geen verlies op het rendement.

     Gebruik //www.mijnenergie.be/prijs-elektriciteit-vergelijken- om het verschil met en zonder panelen juist te berekenen in jouw specifiek geval dan heb je de juiste winst zoals ik deed in mijn bericht van 14 dec 11:16 am. En onthoud goed; een dak naar het zuiden geeft meer dan 100% rendement. Vergeet ook niet dat de energie prijzen jaarlijks stijgen, dit verkort ook de terugbetaal termijn significant!!

     De media spreekt altijd over 85% rendement van de zonnepanelen, maar dat is het gemiddelde voor alle daken ook die naar het westen of het oosten….

     Bouwen:
     Indien je via groene energie en andere maatregelen (isolatie) een EPC <20 bereikt, krijg je 5 jaar je KI terugbetaald dan is de terugverdientijd nog veeeeel korter….
     Ik heb een voorbeeld in de realiteit: De meerkost voor de geothermische warmtepomp + zonnepanelen is +/- 20.0000 euro. EPC +/- 5 = Terugbetaaltijd <8 jaar !!!
     Alles tellen hé (in vgl met vervanging van gas condensatie ketel (kost ook geld) (vloerverwarming installatie blijft hetzelfde), gas aansluiting valt weg, geen schouw nodig, alle bonussen tellen zo ook die van Iverlek (voor EPC en warmtepomp) in dit geval kwamen we uit op een nul energie woning met een schil met 8kW warmteverlies, open bebouwing,(geen gas meer voor verwarming of voor warm water, zonnepanelen zorgen voor alle elektriciteit ook voor de warmtepomp (gezin van 4 volwassenen = totaal 10.000Wp).
     Het probleem is dat je die 20.000 euro moet kunnen dragen in je lening. Het is wel zo dat de terugverdien tijd zo snel is dat je al winst maakt van jaar 1 via de subsidies en in jaar 2 komt er de eerste tergbetaling van je KI bovenop. Je wint meer jaarlijks dan wat je voor die 20.000 euro per maand moest meer betalen in je lening op 25 jaar…

     1. Een EPC van 20, wees een beetje realistisch, dan heb je waarschijnlijk het probleem van koeling en dat kost nog meer dan opwarmen. Projecten met terugverdientijden van 8 jaar en meer worden in een bedrijf zelfs niet bekeken. Ik heb in 2008 een installatie gelegd van een 3500kWp die in 8 jaar zou terugverdiend zijn. Het resultaat kent iedereen. Die pipo’s voor wie het geen probleem was zoveel % groene ernergie te beloven in parijs tegen het jaar J moeten op mij niet meer rekenen. Het enige wat ik ooit nog zou doen is me afschakelen van het net met een paar bijeen gelegen huizen. Een batterijpak per huis, zonnepanelen per huis en één dieselgenerator op koolzaad of frietvet met automatische opstart installeren. De 8 jaar terugverdientijd is nu al minstens 11 jaar geworden en dan mag de omvormer nog niet stuk gaan. Nu heb ik zelfs gemerkt dat het vermogen van mijn omvormer te laag ingevuld werd, zonnepanelen vermogen en niet omvormer, de installatie staat zuid-west ook. Mijn leverancier die alles invulde is failliet ook. Ik vraag me af of ik de gegevens zou laten aanpassen, uiteindelijk staat het er zo al 7 jaar fout in … Het is een boeltje, je moet goed gek zijn om nu nog te geloven dat deze staat ooit 8 jaar lang zijn belofte zou houden.

     2. Hendrik, een EPC van < 20 maar niet via isolatie maar met groene energie dan is er geen probleem met koeling. Trouwens onze warmtepomp zal voor passieve koeling zorgen….
      Het is inderdaad een probleem als je niet naar het zuiden gericht zit. Met die netvergoeding zijn er veel minder daken die in aanmerking komen voor een aanvaardbare terugbetaal termijn.

  2. Uw vergelijking tussen distributiekosten die iemand met en zonder PV cellen moet betalen voor een bepaald verbruik/productie van elektriciteit kan wel kloppen maar niemand zal 10.000 kWh verbruiken als je geen PV cellen hebt tenzij je verwarmt met elektriciteit. Wij hebben bijvoorbeeld een passiefhuis gezet en dan heb je op een gegeven ogenblik tijdens de bouwfase de keuze tussen bijverwarmen met aardgas (en dus CO2 produceren en niet milieuvriendelijk zijn) of verwarmen met elektriciteit die je zelf produceert (niet per se verbruiken op hetzelfde ogenblik hetgeen de DNB nu plots willen) en dus een nulenergiewoning maken van dat passiefhuis. Dat laatste hebben wij gedaan, het het gevolg dat doordat men op ongeoorloofde wijze de spelregels achteraf heeft aangepast het ons nu VEEEEEEL meer kost in een CO2 neutrale nulenergiewoning dan in een CO2 producerend passiefhuis. De aankoop plus het transport van gas is dus goedkoper dan 2 keer lokaal transport van elektriciteit (van mijn dak naar mijn buren, die dan ook nog eens transport moeten betalen alsof de elektriciteit van de andere kant van het land komt) onder het huidige systeem. Wel raar dat men dat aardas ergens vanonder een zee of ijslaag in poolgebied of vanuit Rusland naar hier kan krijgen en dat dit nog steeds minder kost dan de zogenaamde “werkelijke kost” van het elektriciteitsnet voor PV cellen bezitters.

 179. Heeft u snel een lange of korte termijn lening nodig hebt met een relatief lage rente zo laag als 3%? Wij bieden zakelijke lening, persoonlijke lening, woningkrediet, auto lening, student lening, schuld consolidatie lening e.t.c. Het maakt niet uit uw credit score. We zijn gegarandeerd in het geven van financiële diensten aan onze talrijke klanten over hele wereld. Met onze flexibele kredietverlening pakketten, kunnen leningen worden verwerkt en overgedragen aan de kredietnemer binnen de kortst mogelijke tijd, contact op met onze specialist voor advies en financiële planning. Als u snel een lening nodig contact met ons op via mvargaspuyo1@gmail.com

 180. Heeft er iemand weet, of dat er een actiegroep bestaat om aan te vechten dat de prosumententaks moet gebaseerd worden op het geproduceerde aantal KW’s en niet het maximale vermogen van de omvormer?

 181. Voor 2017 is er per regio een nieuwe bijdrage vastgesteld. Een tabel met het verschil tov. 2016 geeft alvast de nodige verschillen aan per regio…

  1. Ik val onder Iverlek. Bij de start, in juli 2015, betaalde ik circa 75 euro per kW. Ik vond dat op zich een redelijke vergoeding. Ook de media waren toen gematigd positief, uitgaande van berekeningen over het nog resterende rendament gebaseerd op een dergelijke bijdrage. Echter, het tarief steeg al gelijk spectataculair in het eerste 6 maanden (4 verhogingen!), zodat 2016 begon met een tarief van 92 euro per kW. En nu, in 2017, is het tarief zelfs ruim 104 euro per kW. Dat is een stijging van ruim 38% in 1,5 jaar tijd! Het is dat ik mijn installatie er al uit heb, maar voor mensen die nu plaatsing overwegen is dit wel zeer ontmoedigend.

   Hoe lang gaat dit nog zo door? Wordt er eigenlijk een indexeringsmechanisme gevolgd? De verschillen in stijgingen van 2016 naar 2017 tussen de verschillende netbeheerders zijn in ieder geval behoorlijk bizar: van -1% tot +16%. Het lijkt wel of de netbeheerders kunnen doen wat ze willen.

 182. Ik had een jacuzzi, die nogal wat stroom verbruikte. Die is nu weg.
  Nu produceer ik meer electricteit dan mijn verbruik. Dus dat ben ik kwijt.
  Geen probleem, want dat wist ik vooraf.
  Met de nieuwe belasting (prosumententarief) gebaseerd op de omvormers, betaal ik in ‘t totaal MEER dan mocht ik geen panelen liggen hebben.
  Ik zal de panelen van het dak laten afhalen om op die manier minder te moeten betalen.
  Heel triest !!

  1. Panelen weghalen helpt niet. De kracht van je omvormer bepaalt de netvergoeding…

   Koop een aantal 3000 W hete luchtblazertjes. Zet die in elke kamer die je verwarmt en bespaar op gas of mazout… Koop een elektrische boiler voor warm sanitair water of ne kleine voor extra warm water in de keuken, je panelen zullen zelfs niet genoeg opleveren…
   Koop airco voor in de zomer, halogeen lampen voor de koude zomeravonden, etc…
   elektrische fiets…

 183. Mensen verwijder de omvormer en installeer tesla batterijen en koppel deze met de tesla van de buren, de technologie bestaat ervoor om onderling energie aan elkaar te verkopen, het resultaat is een win win situatie.

  Zijn er mensen die nieuwbouw willen zetten? Doe aan groepsnieuwsbouw met een centrale zonnepanelenpark met tesla batterijen en een centrale warmtepomp. De verbruikte energie kan onder elkaar worden verhandeld met de blockchain technologie op het internet!!

  Energy on the blockchain to make you free!! Bevrijd u van de de slavernij!! bekijk de volgende video dit is echte vrijheid!

  //deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/Gezienoptv/1.2864208

  Zonnepanelen zouden je juist vrijheid moeten geven maar België wil u dat niet gunnen ze wil je als een koe blijven melken!

 184. ALS ER EEN ACTIEGROEP KOMT GELIEVE MIJ TE VERWITTIGEN !!!!!!!IK DOE MEE
  IK HEB EEN INSTALLATIE VAN 10 KW EN EEN WARMTEPOMP GEPLAATST IPV MIJN MAZOUTVERWARMING
  AANKOOPPRIJS INSTALLATIES/ 13000 ZONNEPANNELEN EN 10000 VOOR DE WARMTE POMP
  NARMAAL VERBRUIK OF ONKOST ZOU MIJ 0 EURO ZIJN
  NU BETAAL IK 95 EURO PER MAAND IS 1000EURO PER JAAR VOOR DIE VERGOEDING PLUS MIJN INVESTERING VAN 23000EURO/10JAAR=2300/12=191 euro per maand
  totaal kost voor dit kutland maar niet in wallonie : 286euro per maand omdat ik ecologisch wil zijn !!!!!!! ik ben militair en zal zeker aanwezig zijn op elke manifestatie ……vooraan!!!!!!!!!!

  1. ook ik was groen ingesteld
   zonnepanelen geplaatst, warmtepomp ipv mazoutketel, grotere boiler moeten plaatsen, stroom laten aanpassen naar 3 fazen, …
   heb er toen lang over nagedacht en lang getwijfeld.
   Maar aangezien de regering ons aanmoedigde om deze investeringen te doen had ik er een goed gevoel bij.
   Als gewone burger voel ik mij opgelicht.
   Ik heb zin om de warmtepomp weg te doen en terug op mazout te verwarmen (veel comfortabeler) + zonnepanelen weg (anders heb ik stroomoverschot). Maar dan gooi ik al mijn spaarcenten weg.
   Terwijl wordt ik ook nog scheef bekeken door die geen zonnepanelen hebben aangezien zij denken dat zij moeten betalen voor mijn zonnepanelen.

 185. ook ik was groen ingesteld
  zonnepanelen geplaatst, warmtepomp ipv mazoutketel, grotere boiler moeten plaatsen, stroom laten aanpassen naar 3 fazen, …
  heb er toen lang over nagedacht en lang getwijfeld.
  Maar aangezien de regering ons aanmoedigde om deze investeringen te doen had ik er een goed gevoel bij.
  Ik heb het gevoel dat ik in een valkuil gelopen ben.
  Ik heb zin om de warmtepomp weg te doen en terug op mazout te verwarmen (veel comfortabeler) + zonnepanelen weg (anders heb ik stroomoverschot). Maar dan gooi ik al mijn spaarcenten weg.
  Terwijl wordt ik ook nog scheef bekeken door die geen zonnepanelen hebben omdat zij denken dat zij moeten betalen voor mijn zonnepanelen.

 186. Ik heb geen zonnepanelen, al had ik er doodgraag gehad uit ecologische overweging. Maar het prosumententarief houd me tegen. Ook ik vind dit een schandalige wetgeving. Het idee van een autonome installatie met Tesla batterijen lijkt DE oplossing. Al zie ik het gebeuren, stelselmatig gaat iedereen hiernaar migreren en dan zullen ze de aderlating moeten opvangen met een andere vorm van belasting, zoals de Tesla-accijnzen, of de solaire autonomiteits belasting, of de pro-noch-consumententarief, gecontroleerd door intelligente Tommelein metertjes. Ik wacht nog even af tot de poolkap volledig gesmolten is…

  1. Pascal , zou jij het overwegen om enkel kwh te nemen volgens u piek verbruik ?
   Zo kan je minder panelen leggen en een niet te zware omvormer ,en misschien minder aan prosumenten taks.
   Of zou dat ook een nul operatie wezen?
   Wim.

 187. I have 8000 Kw convertor , 9500 KWpeak panelen , 2 jaar perfecte opbrengst over de 9000 KW daarna grote eikeboom van buurman die heel mijn instalatie overschaduwt ,in 2015 1500 KW verlies /j tweede seizoen 2016 , 2800 Kw verlies , opbrengst is nu 2017 verwacht nog iets meer dan de helft van de capaciteit , tax blijft hetzelfde natuurlijk , ik heb twee appartementen eropstaan en een electrische auto , ik wil nog uitbreiden voor de electrische auto maar die boom moet getopt worden of gerooid , wie heeft hetzelfde probleem en wat heeft die eraan gedaan .. de boom groeit 1 meter per jaar en geeft elk jaar 3 meter verder schaduw . ik heb perfecte zuid oriententatie . en buurman denkt ernog niet aan om iets te doen , niet snoeien , niet knotten ,; niet rooien wel me uitlachen . ( boer natuurlijk , fruitkweker) ,zaak zit nu onder advokaat , aangetekend ingebrekestelling met schadevergoedingseis , drie minnelijke brieven ondertussen , geen resultaten , beloftes van snoeien zonder actie , dit wordt dus rechtbank eerste aanleg en waarschijnlijk een zeldzaam eerste geval .. wie heeft het ook aan zijn been ??? graag een antwoord op staxmotownjunkie@yahoo.com rechtstreeks , dank om te lezen en te reageren. Boom staat op betwistbare afstand ongeveer een goede, iets meer waarschijnlijk 2 meter van de zijlijn buren .buurt is woonbuurt met lintbebouwing ,boer heeft er zelf niks aan, nog geen schaduw in zijn eigen tuin aan alleen de buren hebben het vuil jaarlijks en de eikels op te rapen.

  1. Vandaag bespreking met advokaat , we beginnen aan de rechtszaak .. een tergend traag proces zonder gegarandeerde uitslag , in het slechtste geval verlies ik advokaatkosten en gerechtelijke kosten , misschien gemakkelijk 3000 Eu, om nog maar niet te spreken van het jaarlijks verlies aan opbrengst en de vaststaande taksenrekening en prosumentenrekening . een dik risico , met een onvermijdelijk beroep tot gevolg op lange termijn naar de volgende rechtszaak .. ik laat een installatie van 20 000 Eu niet zomaar om zeep helpen door een boer die denkt dat hij aan alles zijn kloten kan vegen . maar gaat de rechtbank mee in mijn redenering ?? Wie kent voorgaande gevallen en de uitslag , gegevens ervan?? graag inlichtingen , er wordt vertrouwelijk mee omgegaan .
   Als je nog zin zou hebben om je spaarcenten in zonnepanelen zou willen steken : bezint eer ge begint !! koop beter goud of zilver met je geld , dat heb je dan zeker in je handen en dat blijft waarde hebben zonder recyclagekosten . hoe meer geld ze bijdrukken hoe minder dekking er is van de banken ( de goudvoorraden dekken bijlange het gedrukte geld niet ! )
   hoe minder je geld gewaarborgd is en hoe minder het waard is !

   by the way heb je al eens goed gekeken naar de nieuwe regeltjes voor de groene certificaten ??? Je moet een heel goed kijken ,

   //www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/professionelen/monitoring-en-evaluatie/startdatum-na-2013/zonder-brandstofkost/overzicht-bandingfactor-zon

   met een redelijke recente installatie krijg je gewoon NIKS meer of een Habbekrats maar mag je wel VET betalen ! en met zo een slim meterke dat niet achteruitteld kan je nog hooguit wat airco gebruiken als de zon schijnt , de rest mag je weggooien .. puur verlies en pure winst voor de grote koppen !

   EEN ECHTE SCHANDE DIT BELEID ;; EERST MADAM FREYA ! DAARNA MADAM TRUTTLETAKS, NU NOG NE SLIMMERIK DIE HET GAAT ‘ARANGEREN’ .. BAH !!! OM TE KOTSEN !

 188. zo ik dit hier nu allemaal lees ,ben ik er van overtuigd geen zonpanelen systeem te instaleren terwijl ik dat wel van plan was. Bedankt voor jullie eerlijke reactie .

  1. Wim , lees mijn comments van 14 december en zo verder. Als je dak zuidelijk gericht is is het wel een goed zaak ! Check het op mijnenergie.be dat is de simpelste manier om te vergelijken met en zonder panelen. Weliswaar met een dak naar het zuiden reken met > 100% opbrengst!!!
   Dat gezaag over een omvormer moeten vervangen na 10 jaar wil ik wel eens zien de mijne is intussen bijna 9 jaar oud…

   het voorbeeld dat ik daar aanhaal:
   Ik heb net op mijnenergie.be het verschil bekeken tussen 6000 kwh verbruiken tegenover een zonnepaneel installatie met 6000wp naar het zuiden gericht (>100% rendement, ik heb zelf panelen zuidelijk en is dus aan de praktijk getoetst) dus zero verbruik. Laten we even aannemen dat de omvormer ook 6kW is.
   De enkelvoudige teller draait in de zomer terug en in de winter voorruit na een jaar staat ie terug op nul. De goedkoopste was Belpower.
   Kost zonder panelen, vandaag berekend: 1606 euro (turteltax 162 euro inbegrepen )
   Kost met panelen + prosumententax: 692 (6×93.55=561 inbegrepen) (turteltax 100 euro inbegrepen)

   Winst 914 euro.

   Deze installatie kost: 8400 euro (goedkoopste die ik vond was 1.4 euro/wp)

   terug verdientijd: 8400/914 = 9 jaar.
   Een goed zaak dus !!!

   1. Wim,
    Ik bespaar je mijn berekeningen… Wat voor zin heeft het om iemand met cijfers rond de oren te kloppen? Elke situatie is immers anders… (oriëntatie dak, energieverbruik)
    Persoonlijk heb ik al wel eens tot diep in de nacht liggen becijferen en het ziet er écht niet rooskleurig uit… Zeker niet als je weet dat de prosumententarief als een hongerige wolf achter uw hielen aanzit. In mijn geval rekent IVEKA dit jaar al 15% meer voor de tarief dan vorig jaar: 15% op één jaar en in 2018 zou dat nogmaals kunnen gebeuren. Niemand die die wolf stopt. Toen er voor het eerst sprake was van die tarief werd het simpelweg als zo’n € 50 per kw voorgesteld, anderhalf jaar later is dat al 107 euro! Met de slimme meter wordt het beslist nog meer twijfelachtig of zonnepanelen nog een zinvolle investering zijn (economisch bekeken).
    Het belangrijkste voordeel is dat u nu weet waarvoor u staat, terwijl heel wat mensen die de vorige jaren zonnepanelen installeerden zich plots met een koude hand aan hun gat gepakt voelen.
    Maar laat u niet te veel leiden door de gevoelens van ontgoochelde mensen. Dat is natuurlijk ook geen goede aanpak…

 189. In plaats van de zonnepaneel bezitters die ter goedertrouw hebben gehandeld en ze hebben laten plaatsen met het naleven van de voorschriften ( minimum isolatie bijvb.), te belasten met het ondemocratisch prosumententarief (dat geïndexeerd wordt elk jaar in tegenstelling tot de gsc’s). zou minister Tommelein ipv de slimme meter in te voeren als bijkomend middel om te besparen op de gsc kosten, beter nagaan in welke gevallen er niet werd voldaan aan de voorwaarden ( geen isolatie, antigedateerde keuringen, etc.) om de onterecht verworven gsc’s terug te vorderen en te schorsen voor de fraudeurs. Ik denk dat de gsc kosten drastisch naar beneden zouden gaan.

 190. Wat zijn wij allen toch dom hé…
  In België kun je beter niet meer investeren in groene energie want het kost je nadien méér dan wanneer je niets doet
  De grote bedrijven die investeren betalen amper mee om stroom op het net te zetten
  De burgers die worden “belast” op de omvormer ook al ligt deze niet gunstig….
  De netvergoeding is niets meer dan er voor te zorgen dat de winst van de aandeelhouders bij de netbeheerders op peil blijft
  Het is dus larie en apekool dat de netbeheerders de GSC’s moeilijk kunnen verkopen het is enkel om “geld” te doen
  De multinationales met daken vol zonnepanelen die worden er niet armer van wél de gewone burger met hun kleine installatie
  Premies geven is enkel de kosten de hoogte in jagen als je wil investeren in groene energie
  Zorg er voor dat eenieder zijn investering fiscaal kan inbrengen gedurende de looptijd van de lening die de burger daar voor genomen heeft
  Elektrische wagens…enkel voor bedrijfsleiders die deze groene auto’s fiscaal volledig kunnen inbrengen als “kosten”
  Wat krijgt de de gewone burger en wat na 2020..pestbelastingen op elektrische wagens
  Groene energie in Belgie….een ramp voor elke burger die verder wordt uitgeperst als een citroen

 191. Hallo iedereen hier, heb al een tijdje het idee of is het (de) om ook zonnepanelen te laten plaatsen. Ben op dit forum verzeilt geraakt en al een beetje slimmer geworden maar zit toch nog met wat vraagjes.
  Wij verbruiken zowat 2000 kwh dagteller en 1000 kwh nachtteller waar enkel een warmwaterboiler op draait.
  Nu had ik gedacht om een installatie te laten plaatsen die een verbruik van 3500 kwh kan dekken om ruimschoots toe te komen.
  Zou me op 5000 a 5500 euro komen maar heb ergens iets deels begrepen en dat is dat je nachtteller daar niet zou op aangesloten kan worden (of wel?)
  Indien niet, hoe moet er te werk gegaan worden om deze teller buiten strijd te zetten en kan dit kosteloos?
  Ook een vraagje; zou je een installatie kunnen plaatsen zonder aan te geven en er zodanig voor zorgen dat je bvb. een onnozele 50 kwh verbruikt (door uw meter in het oog te houden rond de meteropneming en wat extra of net niet te verbruiken) , dit om die prosumententaks te ontlopen?

  1. Nee Eddy, de enigen die hier in België iets mogen ‘vergeten’ aan te geven, zijn de politici en de oude-politici die in Toscanië vertoeven. En vermits in België wet en justitie strikt gescheiden zijn, zijn er ook nood belangenvermengingen. Stel dat er iemand uit de politiek met iemand uit de justitie zou trouwen en dan ook nog kinderen krijgen…
   Maar afin, wij, het gepeupel, worden meteen daarop afgerekend.

   Die prosumententaks wordt ook niet op je verbruik berekend. Dat zou te eerlijk zijn en tevens te weinig voor de elektromaffia opbrengen. Ze kunnen ocharme hun zitpenningskes daar nog niet eens mee betalen. Nee, om dit te berekenen gebruiken ze je max. waarde van je omvormer. eigenlijk kan je dit vergelijken met de KM-teller van je auto. “We kijken niet naar de papieren, maar wat er op je teller staat als maximumsnelheid. Daar ga je dan pestbelasting op betalen.”

   Wij idioten werden ook wijsgemaakt dat die pestbelasting (prosumententax) diende om het groenstroomcertificatengat op te vullen. Maar ook dit is onzin. Omdat nu eenmaal een gat ooit terug vol is, zou een normaal mens dan denken dat dit maar een paar jaar zou duren.

   Nu blijkt dat met daar de politiekers mee betaald die “raad” moeten geven in enkele vergaderingen. Welke raad eigenlijk? Hoe ze ons nog meer geld uit de zakken kunnen luizen? Die pipo’s kennen nog niet eens het verschil tussen gelijk- en wisselstroom. Er zijn er zelfs die geld krijgen zonder te komen en er zijn er die komen en niet weten dat ze daar mogen incasseren. Rare Romeinen die politiekers…

   Verder dient die prosumententax om certificaten te betalen aan de biomassacentrales. Die zijn pas echt milieuvriendelijk. De bomen worden in Afrika en Noord-Europa gerooid om hier opgestookt te worden. Is toch bio, niet? Ach ja, om het zo niet te laten lijken, wordt alles onder het mom van zagerijzaagsel naar hier geïmporteerd. Moet nogal een meubelfirma zijn. Misschien het heilige IKEA? Die in totalitaire regimes hun kartonnen meubels laten produceren in mensonterende omstandigheden. Oeps, dat mocht ik niet zeggen, En ook niet dat dat “hout” van oude Russische oerbossen komt…

   Zoals je ziet is de samenleveving zeer scheef en wij worden dom gehouden. Godzijdank leven we niet eeuwig. Spijtig voor de volgende generatie. Zij gaan veel werk hebben met bossen aan te planten en de zeeën te reinigen. Dan nog te zwijgen van de dieren en planten die tegen dan uitgestorven zijn. Misschien kunnen ze dan het Essers-bos bij Bokrijk voegen als industriële archeologiedecor…. Maar ja, als de huidige politiekers zo ongeïnteresseerd blijven voor het milieu, dan denk ik dat onze kleinkinderen de laatste generatie zullen zijn….

   Dus met andere woorden. Vergeet die zonnepanelen!

  2. Hi Eddy,
   Je kan starten met je huidige dag/nacht teller (zoals ik heb met mijn zonnepanelen). In het weekend zal je nachtteller terugdraaien en in de week de dag teller. Het is kwestie van beide rond 0 verbuik te houden na 1 cyclus = 1 jaar. Als er eentje lager draait na 12 maanden dan je start dan geef je energie gratis weg aan de leverancier. Dat kost je niets maar je krijgt ook niets. Om je nachtteller omhoog te krijgen zet je in de winter van die warme lucht kacheltjes om te verwarmen en bespaar je op je verwarming. Je gaat toch meer zetten dan je nodig hebt… Met je boiler op je nachteller zit je wel goed denk ik. Je kan je machines (was en afwas bvb) overdag of na 9 u opzetten naargelang waar je teller omhoog moet.
   Indien het je niet lukt om een teller hoog te houden m.a.w. hij zakt altijd lager en lager dezelfde maand van het jaar vlak voor de meter opneming en de andere gaat omhoog dan kan je beter naar een enkelvoudige meter overschakelen dan hoef je daar niet naar om te kijken. Je kan de terugbetalings termijn van de kost van het overschakelen naar een enklvoudige teller uit rekenen afhankelijk van wat je betaald voor de meter die omhoog gaat.
   Hier nog eens een vergelijking die ik deed op mijnenergie.be voor zonnepanelen volledig naar het zuiden gericht >100% rendement.

   situatite 1: verbuik op dag/nacht 10 kwh en 10 kwh met 6100 Wp op de omvormer voor de zonnepanelen: Turteltax: 103.5, distributiekost 640, totaal kost 745 euro

   situatite 2: verbuik op dag/nacht 3100 kwh en 3020kwh geen zonnepanelen: Turteltax: 169 distributiekost 969, totaal kost 1619 euro

   Verschil tss 1 en 2 met en zonder panelen als je +/- 6120 kwh verbuikt is 874 euro per jaar. Ja kan dit zelf deze situaites op mijnenergie.be invullen om vergelijking te maken.

   Als je teveel zonnepanelen in vgl met je verbuik legt ga je betalen voor het vermogen van de omvormer. Dan ga je meer proconsumenten taks betalen en ga je minder winst maken. Zorg ervoor dat je +/- verbuikt wat je produceert… Met meer zonnepanelen ga je natuurlijk niet zuinig moeten zijn, dat is een comfort kwestie..

   1. Wel een factor vergeten en dat hebben ze bij mij geflikt: telkens de opnamedatum veranderen in mijn nadeel zodat ik altijd met de dagteller te veel negatief stond. De laatste keer heb ik gewoon NIETS doorgegeven (want u bent dat niet verplicht elk jaar te doen, uitgezonderd als de producent veranderd) en zo vlug mogelijk en op het juiste moment terug en enkelvoudige teller laten plaatsen. Dat was voor mij toch wel teveel ‘gratis’ dat ik moest weggeven.

    Verder voor iedereen die sporadisch nog eens passeert aan dit forum zoals ik nu:LEG GEEN PV INSTALLATIE! WAT DE MINISTERS OOK BEWEREN, HET IS NIET RENDABEL EN ZE VERKOPEN ALLEEN MAAR LARIE.

 192. aan Eddy 20170218,
  Met een derde dal en twee derde piek benader je
  de productie verhouding van twee op zeven.
  Investeren in een enkelvoudig tarief meter (ca 200 euro),
  lijkt dan ook erg marginaal.
  Wat het huidige rendement van zonnepanelen betreft; hier valt nu,
  gezien de geplande aanpassingen aan de VREG distributie tarieven,
  o.a. niet terugdraaiende meter, weinig zinnigs over te zeggen.
  In afwachting van meer duidelijkheid ter zake, zou ik nu niet
  investeren in zonnepanelen.
  Fred De Dimmer

  1. “Wat denken jullie van deze nieuwe netvergoeding?”
   Al eens uitgerekend wat er van het zonnepanelen rendement
   overblijft, als jaarlijks, het prosumententarief met ca 15%
   verhoogt? Juist! niets!
   Zonnepanelen zijn in deze situatie, op zichzelf niet rendabel.
   Enkel subsidies kunnen de zaak in stand houden. FVDB had dus niet helemaal ongelijk.
   Fred De Dimmer
   ps voor wie hierover een ernstig forum wil opzetten:
   lb131s@hotmail.com

 193. Aansluitend bij mijn reply van daarnet, kan ik meedelen dat de vzw Zonstraal nog steeds wacht op een uitspraak van de Raad van State in verband met de netvergoeding.

 194. Ik was indertijd nog bij de vroege vogels en ontvang nog 350eu per 1000 kw
  dus in mijn geval is mijn investering dus nog rendabel ondanks de Turtel hold-up.
  Wie nu panelen legt spaart wel nog steeds stroom uit maar kan zijn investering nooit terugverdienen.
  Zeker wanneer je op termijn onkosten zult hebben aan b.v.een kapotte omvormer of panelen dan ben er
  al aan voor de moeite.
  Een degelijk en betaalbaar systeem om de stroom op te slaan zodat de installatie autonoom kan werken
  zou hier een oplossing kunnen bieden maar dat zal nog verre toekomst zijn vrees ik en indien dit er komt
  zullen ze wel weer een of andere drogreden vinden om hun gederfde winst te compenseren want daar draait
  het toch uiteindelijk om.

  1. Hi Erik,
   Niet eens met je Turtel-Hold up. Annemie heeft er enkel voor gezorgd dat jouw 350 euro per 1000 kW echt opgenomen werden in een begroting. En daar zijn niet de zonnepaneel producenten de grootste slachtoffers.
   Met uw andere bedenkingen ben ik het eens.
   Het blijft een wat ingewikkelde materie en ik zoek een forum waar de platte propaganda onder de loup genomen wordt.
   Fred De Dimmer

   1. Onzin. Truffel heeft dat verhaal inderdaad zo verkocht. Maar in werkelijkheid zou dat geld dienen om de certificaten van de Biomassa centrale in Langerloo (Genk) te vergoeden. Geloof nooit een politieker. Ofwel weten ze niets betreffende hun bevoegdheid, ofwel wordt je in de zak gezet. In dit geval was het dubbel prijs!

    1. FV, nagel op de kop! Een biomassa centrale waar tot -tig procent steenkool mag ‘verbrand’ worden!…en volle bak certificaten maar alleen een injectietarief betalen van ongeveer 1€ per Kwh alle kosten inbegrepen!

 195. De cijfers van “energiespren.be/zonnepanelen” kloppen niet. De terugverdientijd is niet 9 jaar in mijn geval zoals daar aangegeven wordt, maar 17,5 jaar, bijna het dubbele dus en ik kan het bewijzen met mijn cijfers. Wanneer het prosumententarief met de helft zou verminderen komt men nog op 10,5 jaar.
  Dat prosumententarief behoord tot de graaicultuur waarmee een hoop politiekers hun zakken vullen.

 196. Prosumententarief,wat zullen ze morgen ,volgende maand,volgendjaar nog verzinnen? We gaan dik moeten blijven betalen voor de energie.
  Weet dat uw electriciteitsfactuur maar 30% bedraagt aan de feitelijke energie,de rest is voor de deugenieten.
  Takske hier,takske daar,begroting klaar!
  .

 197. Ik ben blij deze reacties te lezen. Ik belde naar “Engie” en had de indruk dat ik de enige was die niet akkoord ging met die taks… onze investering levert inderdaad niets op, we kregen al vier jaar geen afrekening meer, wre sturen vrij wat elektriciteit terug en blijkbaar krijgen we daar niets voor. Daar dienen die certificaten voor volgens de mevrouw aan de telefoon. Ik meen toch dat het daar niets mee te maken heeft? Ik voel me bedrogen en zeker niet voldoende ingelicht. Typisch Belgisch die taksen? Ik vraag me af of die bedrijven met honderden of meer zonnepanelen ook zoveel betalen… heb mijn twijfels.

 198. De noodzaak voor de opwekking van een groter deel duurzame energie is voor iedereen die zijn verstand gebruikt wel duidelijk. De stimuleringsmaatregelen die de overheid trof om burgers aan te zetten om in zonnepanelen en warmtepompen te investeren viel dus toe te juichen. Wij deden enthousiast mee. Isoleren, warmtepomp, en 54 zonnepanelen maakten van ons huis een passief-woning. Geen vervuiling door mazout ketel enz enz.
  Plotseling draait het overheidsbeleid en bestraft men investeerders in duurzaamheid en wordt dus voor die groep volkomen onbetrouwbaar want dat was de afspraak niet.
  Vervolgens lukt het de belangenvereniging Zonstraal VZW na jaren nog niet om deze schrijnende zaak voor de rechter te brengen en komt een Minister met volkomen onjuiste rendementsberekeningen. Geen enkel respect voor burgers die hun goede hebben getoond.
  Iedereen die zich ook “gepakt”voelt kan zich aansluiten bij Zonstraal om de zaak toch voor de onafhankelijke rechter te krijgen.
  Of…wij heffen het glas, doen een plas en alles blijft zoals het was.

  1. En binnenkort iedere bezitter van zonnepanelen nog als eerste een “slimme meter” in de strot geduwd; dan is het hek helemaal van de dam! De MELKKOEIEN staan niet meer in de wei, ze liggen op ons dak.

 199. Vandaag een afrekening gehad voor een nieuw leegstaand appartement.
  300 dagen abo bij Elegant
  Kostprijs verbruik gas en elektriciteit 10 euro
  Totaal factuurbedrag: 220 euro.

  Uitzuigers (intergem en overheden)
  Walgelijk gewoon

 200. schandalige diefstal : in 2013 zonnepanelen geplaatst met terugverdien periode ongeveer 10 jaar , 2014 verbruik 0 en 29€ aan netbeheerder betaald , 2015 verbruik 0 prosumententarief ingevoerd 386€ aan netbeheerder betaald , 2016 verbruik 0 energieheffing ingevoerd en BTW van 6 naar 21 procent 606€ aan netbeheerder betaald !!! besluit iedereen die zonnepannelen heeft is droog geneukt door deze regering mijn terugverdien periode is nu meer dan dan ik durf te berekenen aan allen die nu zonnepanelen willen instaleren 1 goede raad : niet doen ga met uw geld elk jaar naar de zon op reis

  1. Hetzelfde hier. En het zal er slechter op worden met het geplande capaciteitstarief, zeker als je een 3 fase aansluiting hebt op 400V. We betalen nu al 608,30 euro (5,8 kVA x 104,88 €/kVA/jaar) aan procumententarief en we zullen onder het capaciteitstarief onder schijf X5 vallen. Aangezien men beweert dat schijf 3 hetzelfde zal betelen als het huidige reeds veel te dure procumententarief, dan zal de schuif X5 ons dus 608,30 euro x 5/3 = 1013 euro kosten. MEER DAN 1000 euro om gewoon aangesloten te zijn op een koperkabel die daar al decennia in de grond ligt te liggen en NIETS TE VERBRUIKEN. ALS DAT NORMAAL IS DAN WEET IK HET NIET MEER. En dat in een NULENERGIEWONING. Bij de VREG beweren ze dus dat nulenergiewoningen grote verbruikers zijn.

 201. Ik heb mijn kinderen geleerd dat de spelregels veranderen tijdens het spel, vals-spelen is.
  Gans het prosumenten-tarief gedoe lijkt hier sterk op.
  Ik betaal nu meer aan prosumententarief dan vroeger aan mijn totale elektriciteitsfactuur.
  Ik hoef geen groencertificaten. Ik wil gewoon onafhankelijk en gerust gelaten worden.
  Blijkbaar ben ik nu een energiefraudeur omdat ik een off-grid installatie hebt.

  Of hoe je door de openbare beeldvorming van wereld en milieu-verbeteraar in fraudeur verandert.

  Het omgekeerde gebeurt met ‘KERNENERGIE’. Van verguisde en onverantwoordelijke energievorm. Niemand kan de gevolgen voor de samenleving ooit vergoeden ingeval van
  serieus incident. En zeg niet dat het niet gebeurt. Tsjernobyl en Fukushima bewijzen dit.

  Het zoveelste bewijs dat politiek gevoerd wordt door lobbyisten en niet door mensen.

  Gelieve mij het tegendeel te bewijzen.

 202. Ik viel deze namiddag bijna van mijn stoel toen ik mijn eindafrekening van mijn elektriciteitsverbruik ontving.
  Op een verbruikte hoeveelheid elektrische energie van 1221 kWh (verbruikt tijdens de avonduren) betaal ik 132,47€
  Aan belastingen en andere struikroversmaatregelen betaal ik 449,93€ +122,24€.
  En dan maar pleiten voor een groener milieu.
  Ik heb heel veel zin om de volledige boel af te breken.
  Dit is echt Absurdistan in het kwadraat, akkoord ik heb nog de vergoeding van de groene stroomcertificaten maar het systeem is niet gecrasht door Jan met de pet die op zijn dak een PV installatie heeft geplaatst.Het perverse van dit systeem is: ik dien te betalen omdat ik elektrische energie op het net plaats. Mijn gebuur die de elektrische energie die ik produceer verbruikt betaalt en voor de elektrische energie en voor het gebruik van het net. Wie passeert 2x langs de kassa? U raadt het reeds. Misschien kunnen ze nog een aantal intercommunales bij oprichten.
  Geautoriseerde diefstal, maar ja dit zal eigen zijn aan dit landje zeker.

  Mvg.
  Luc De Clerck

 203. Ik heb net zonnepanelen laten plaatsen, en heb er nu al spijt van. Bij de groepsaankoop werd nergens gesproken van “prosumententaks”, d.w.z. netwerkkosten?? Ik betaal netwerkkosten voor de levering van elektriciteit en nog eens dezelfde voor teruglevering via dezelfde kabel?? Als ik teveel produceer wordt dit nog eens doorverkocht aan mijn buurman met weer netwerkkosten? Dat is dus een GOUDEN kabel,3 keer bingo. En Tommelein maar zonnepanelen promoten, ja kassa kassa, en mijn voordeel wordt nul.

 204. Als ik dit allemaal lees. Volgende keer met zen allen zeker weer voor de kracht van verandering stemmen.
  De gewone man zal de verandering wel voelen in zijn geldbeugel en nergens anders.
  De kracht van de lobby, dat is het.
  Denk volgende keer maar eens goed na in het stemhokje.

 205. In feb. 2014 9 panelen laten leggen op een plat dak, niet optimaal georiënteerd, de hellingshoek laten verlagen ivm stormwinden. Max vermogen 2.34 Kwh
  Op 12 jaar terug te verdienen mits niet teveel vervangingskosten.
  Het prosumententarief berekend op de 3 Kwh omvormer leidt tot een totale verliespost.
  Terugverdientijd nu op +20 jaar, zonder kosten of rendementsverlies.
  T’is te hopen dat er geen dakreparaties nodig zijn want dan worden de panelen van het dak gegooid.
  Tot daar de milieubijdrage en o ja ondertussen een fijne diesel aangeschaft, wie weet ledig ik de dpf eens, verbruik ik minder, milieu is duidelijk geen aandachtspunt.

  mvg
  R Claes

 206. Hier laat ik mijn ei ook nog eens achter.
  Dat een PV installatie totaal onrendabel geworden is door die gelegaliseerde diefstal van Tommelein en Co weten de meesten hier ondertussen al. Het zal Tommelein z’n kop kosten als mensen binnen enkele jaren beseffen dat ze opgelicht zijn door die reclame dat hij nu aan het voeren is voor PV installaties.
  Maar wat ik voor alle duidelijkheid nog eens wil meegeven:
  De grote producenten (+10Kw, dus iets meer dan 2 daken) vallen buiten schot. Dat hebben de blauwe vrienden (ja, BDW en de zijnen zijn donkerblauw) weer goed geregeld.
  Ipv een prosumententaks betalen zij maar een fractie om te injecteren in het net. Op het laagspanningsnet (zoals ons, de kleintjes) betalen ze gemiddeld 5.5€/Kwh!!!!! (alle kosten inbegrepen) om te injecteren. Dat is belachelijk weinig en lachen doen ze met ons want de lobby machine heeft het weer geflikt! …ze hebben de politiek wijsgemaakt dat ze de meerkost anders moeten doorrekenen terwijl de politiek de macht heeft om het geld van de winst van de aandeelhouders af te houden. En wie zijn de aandeelhouders? JUIST!

 207. Lol, ik lees hier volgende keer terug op de kracht van verandering stemmen. Denk je nu echt dat die zich anders zouden gedragen. Ik heb dat vorige keer ook gedaan en moeten vaststellen dat dit alleen goed is voor de bedrijven en zelfstandigen. OVLD en NVA strijden om de om ter rechtste plaats en CD&V keek er naar. Ook ik wordt dagdagelijks bestolen door de roverheid met hun prosumententarief. Ik overweeg allesinds om de dag dat deGSC’s stoppen de panelen uit te trekken. Die gasten hebben ons zo bedrogen. op wie ik de volgende keer ga stemmen weet ik niet, misschien moeten we massaal blanco stemmen om onze beroepspolitiekers is een lesje te leren.

 208. Wij hebben zonnepanelen sinds 2009. Ik had mijn investering beter gestoken in een mooie wagen. Zonnepanelen, overal led verlichting, een nieuwe condensatie ketel en wij betalen nu meer dan in 2009. Als we zien wat de werkelijke energiekost betekend zijn, alle andere kosten om “zakken” van de aandeelhouders bij alle netbeheerders te vullen. Ocharme..ze krijgen de GSC moeilijk verkocht en dan doen ze verlies en de burger die goedgelovig is met al die ecologische maatregelen die betaald zich blauw aan taksen enkel om de zakken van de rijker wordende netbeheerders te vullen. Het afschaffen van al die intercommunales en 1 Vlaamse op te richten we horen er niets meer van. En al die vetbetaalde postjes bij deze intercommunales… wordt het geen tijd dat ze daar eens grote kuis houden. Maar 2020 nadert en dan haalt me alle middelen uit de kast om de burger nog zotter te maken. Leg GEEN zonnepanelen op je dak het kost je méér dan niets doen. Electrische wagens enkel voor zelfstandigen die deze 100% kunnen inbrengen.De man in de straat die krijgt een kleine korting.Rechtvaardigheid is in België ver te zoeken. De rijken nog rijker en schuiven hun kapitaal naar belastingparadijzen De werkende man of vrouw mogen vandaag nog langer werken en dan ontvang je op het einde van je carrière een “hongerloon” aan pensioen. Bedankt mr Bracke U die vroeger scherp was voor de politiek als journalist u verdient nu +/- 16000€/maand plus nog wat “zakgeld” bij Telenet. En u blijft zich verder belachelijk maken NVA of een anders partij in de Wetstraat vullen ze hun zakken en wij burgers van dit land zijn de “zak” citroenen die alsmaar verder wordt uitgeperst!

  1. Nu zijn we er!
   Er is GEEN put (door de GSC), maar wel een vermindering van de winst en dat willen we de aandeelhouders, CEOs e.d. toch niet aandoen!

   Nu de Turteltaks van de baan is, verklaart de regering openlijk en zonder schaamte, dat er al gewerkt wordt om deze taks op een andere manier binnen te halen.

   Ook het plaatsen van een slimme meter speelt in de kaart van de maatschappijen; geen terugdraaiende teller meer, maar er zou een “billijke” vergoeding uitgedokterd worden voor het teveel dat in jet net geïnjecteerd wordt. (benieuwd of dat zal opwegen tegen het verbruik buiten de uren dat de zonnepanelen werken). Waarom heb ik mijn twijfels??? Heb ik misschien geen vertrouwen in onze politici (sarcastisch!)?

   Nu wordt de afschaffing van de prosumentenvergoeding aangekondigd; weerom, wat gaat er in de plaats komen?

   In die goeie, oude Grondwet staat ergens geschreven dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, waarom dan die verschillen tussen de gewesten????? Blijkbaar zijn we dus toch niet allemaal gelijk. En voor diegenen die oproepen tot actie; we weten allemaal dat je de Vlaming niet op straat krijgt om te protesteren, of dat een initiatief om alle installaties op dezelfde dag 24 uur stil te leggen nooit succes zal hebben.

   Zolang we hier in Vlaanderen/België met politici zitten die zich enkel bezig houden met te proberen te begroting(en) in evenwicht te houden, zich bezig te houden met futiliteiten e.d. i.p.v. hun werk als vertegenwoordigers van het volk ernstig te nemen, zullen we gewoon de melkkoe blijven.

   Nog een opmerking over de digitale/slimme meter; niet alleen is dit een flagrante schending van de privacy, maar we mogen ook niet vergeten dat deze meters naar beide kanten werken. m.a.w. kan de beheerde een maximum verbruik (eventueel zelfs een minimum verbruik!!!) programeren, maar kan hij ook bij de minste aanleiding, de levering stopzetten (bijv voor mensen die het (te) moeilijk hebben om de factuur te betalen; en we weten dat grote bedrijven geen hart hebben; er wordt enkel naar de winstcijfers gekeken!)

   En om af te sluiten; de burgers worden hier tegen elkaar opgezet; zonnepaneelbezitters tegen niet-bezitters. Zonnepaneelbezitters zouden de oorzaak zijn dat de anderen meer moeten betalen, terwijl de Energiemaatschappijen juist onze teveel opgewekte energie tegen schandalige prijzen verder verkoopt aan de niet-bezitters. Wij zijn de “rijken” die het zich konden permiteren om panelen te leggen (maar ik moet nog 13.000 Euro afbetalen over de volgende 9 jaar en wat ga ik in die periode nog aan mijn paneeltjes hebben???)

   Groetjes,

   Chris

 209. ook ik ben dezelfde mening toegedaan heb 7000 kwh liggen opbrengst van 5000 kwh man die het plaatste net zoals velen gestopt door afschaffing certificaten weg garantie . Ik heb een jaarlijks verbruik van 0 kwh en moet 905 euro betalen aan netkosten en co dus zelfs 40 euro plus btw (energie vaste vergoeding ) stel je voor
  mijn installatie heeft 25000 euro gekost met o kwh verbruik heb ik nog 350 euro van mijn certificaten over om mijn panelen af te betalen plus te onderhouden leg me dat eens uit dan zwijg ik nog over die slimme meters die ze van plan zijn te plaatsen gegarandeerd dat je ook dit maal verlies zal doen of wat had je gedacht

  iemand die vandaag zonnepanelen plaatst zonder vergoeding is niet goed wijs en BART TOMMELIJN maar reclame maken
  ECHT BELACHELIJK het is aan de regering om reeds al lang op voorhand te investeren in energie maar dat zijn ze vergeten
  te doen en nu …… het vervolg is bekent he

   1. @Dirk
    Als hij ook 5000 Kwh verbruik heeft, dan zou hij ± 5000 x 0,22 euro/kw = 1100 euro moeten betalen. + nog wat taksen

    Nu betaalt hij 945 euro – 305 euro (GSC) = 600 euro per jaar
    Akkoord, dat is 500 euro verschil, maar je mag niet vergeten dat er een investering van 25000 euro gedaan is.

    Terugverdientijd investering: 25000 / 500 winst per jaar = 50 jaar.
    Maar na 10 jaar stoppen de GSC’s en komen de kosten aan de omvormers.
    Dus de terugverdientijd is nihil.

    Zoals ik reeds enkel keren zei: zonnepanelen plaatsen is enkel goed voor de verkopers van de panelen en voor de distributie-/elektriciteitsbedrijven.

 210. ik ben waarschijnlijk een domerik maar voor mij blijf het interessant om zonnepanelen te plaatsen. heb dat ook gedaan in 2015.
  Mijn verbruik is ongeveer 4500kw per jaar aan de huidige tarief is dat ongeveer 1500€ per jaar.
  Met mijn installatie en omvormer van 5kw heb ik een klein overschot , dus verbruik is nul , prossumententarief op een omvormer van 5 kw is 104,89 x 5 =524,45 voor 2017.
  Dus besparing van 975€ per jaar , installatie betaalt tussen de 7 en 8 jaar.
  ben ik verkeerd?heb ik iets vergeten?
  Mvg,
  Patrick

  1. Als jij 1500 euro betaalt voor 4500 KW, dan betaal je 450 euro teveel en zou ik eerder overstappen naar een andere leverancier.
   Je zou rond de 1000 euro moeten betalen. trek daar 524,45 euro vanaf en je besparing is 475 euro.
   Je installatie betaalt zich terug op 15 jaar en DAN pas ga je pas winst maken.
   Mensen tellen altijd uit op hoeveel tijd de investering zich terugbetaald, maar dat wil zeggen dat die investering de eerste 15 jaar eigenlijk niets opgebracht heeft, enkel een terugbetaling.
   Dan is de vraag: wat is die investering na 15 jaar nog waard? Zijn er geen onkosten geweest (omvormer…)
   Stel dat je de omvormer 1x moet vervangen, dan komt er weeral 2 jaar bij. En dan maar hopen dat er niets aan de panelen komt of eventuele stormschade…

   Wat is je denkfout dus? Je denkfout is dat je je rijk telt door enkel naar die 975 euro te kijken. Je hebt ondertussen reeds 500 euro weggegeven met je andere hand 😉

 211. Freddy.A
  Beste vrienden wij hebben daar net naar infrax gebeld en kregen te horen
  dat wij als kleine aanmaker van 3000 kwh geen 93 € meer krijgen per 3000 Kwh maar moeten wachten tot wij 79.000 Kwh aangemaakt hebben voor wij een terug betaling krijgen ,dan zal de installatie waarscheinlijk al defekt zijn,dat is een grote schande ,de kleine werkende klasse wordt terug gepest door de grote, wanneer zal dit ophouden ,en wij moeten wel jaarlijks kosten betalen voor gebruik te maken van het net ,zij verdienen massa’s geld met onze stroom ,wij allen zullen nog moeten een advokaat aanstellen voor het niet naleven van overeen komst Gr

 212. Prosumententaks betalen voor een netwerk dat niet naar behoren werkt en door het constant uitvallen door een te hoge spanning het rendement van verschillende zonnepaneleninstallaties tot 30% minder laat opbrengen.Reeds met verschillende gezinnen klacht neergelegd bij infrax maar al maanden zonder gevolg. Uitleg van infrax is dat ze te veel werk hebben en hun netwerk de toestroom van zonnepanelen niet kan verwerken.Minister is op de hoogte van de klachten,ombudsman van energie is op de hoogte ,vreg is op de hoogte. Resultaat nihil we worden van het kastje naar de muur gestuurd,maar de prosumententaks is wel van onze rekeningen.Bedankt Infrax,bedankt Meneer de Minister.

  Groeten

  Marc

 213. Ik ben nu aan het bekijken om zonnepanelen te leggen. Hiervoor vergelijk ik alles tot in de puntjes en zit momenteel in de offertefase met 4 aanbieders.
  Mijn verbruik is 5400 Kwh en vorig jaar 1421 € inclusief BTW betaald aan elektriciteit (we zitten in de professionele contracten omdat mijn vrouw een zaak heeft). Ik vergelijk jaarlijks op de VREG naar de beste tarieven. Dit jaar zitten we in de groepsaankoop van de provincie.
  Dus als ik telkens vergelijk met de kostprijs nu en met de besparing van de panelen + prosumententaks komt dit toch nog altijd voordelig uit?

  Dus ik zou nu ongeveer 1350 € betalen, als ik zonnepanelen heb en 0 verbruik heb – prosumentaks (5*93 €) zou ik toch jaarlijks een 900 € besparen.
  Mijn installatie zou rond de 10000 € bedragen.
  Dit blijft toch sowieso voordelig?
  Of zie ik iets over het hoofd?
  Na 10 jaar spreken ze van uitgespaarde energiekost van 12000 € (rekening mee houdend dat elektriciteit zal blijven stijgen). Natuurlijk telt de investering ook nog.
  Als je anderzijds uw geld op de bank laat staan, brengt het sowieso weinig op.

  Intussen zijn de zonnepanelen toch de helft goedkoper geworden dan pakweg 3/4 jaar geleden. Dan zal het nu niet meer interessant zijn sinds invoering van prosumententaks.
  Maar op dit moment denk ik van wel.

  1. Je schrijft dat je een installatie hebt van 5Kw. Ik wil je nog het voordeel van de twijfel geven en ik gok dat je panelen 90% rendement hebben.
   – 5 Kw x 90% = 4500 kwH
   – vaste kosten (abonnement, bijdragen etc.: ± 50 euro)
   – Je heb bij je laatst gekozen elektriciteitsleverancier een jaarafrekening van 1350,-
   – Je jaarlijks verbruik = 5400 Kwh

   5400 – 4500 kwh = 900 kwh die je toch zult moeten aankopen: 900 x 0,25 = 225 euro + vaste kosten
   mijn berekening: 1350 euro – 225 euro verbruik – 465 (prosumer) – 50 euro (kosten) = 610 euro winst per jaar
   10000 euro (installatiekost) / 610 = 16,5 jaar eer je de investering terug hebt.
   Ondertussen is waarschijnlijk je omvormer al eens stuk geweest: 2000 euro kosten. Dus:
   12000 euro / 610 = 19,6 jaar.

   nog iets. dit is GEEN investering.
   Een investering is iets dat na de afschijving zijn geld nog waard is, zoniet meer.
   Bekijk het als een huurkoop op 20 jaar. Daarna heeft het geen waarde meer…

   Ik twijfel, als ik zie hoe snel techniek evolueert, deze generatie zonnepanelen nog iets waard zullen zijn.
   Goed mogelijk dat je huis minder waard is omdat er nog zo’n oud aluminium frame op het dak ligt 😉

   Begrijp me niet verkeerd. Ik ben voor groene energie en voor zonnepanelen, maar de overheid en de distributiebedrijven zijn de enigen die met de winst gaan lopen!
   En dat vind ik niet rechtvaardig. Wij investeren en zij strijken de winst op.

   1. Beste,
    bedankt voor je reactie.
    Maar het aantal zonnepanelen die ik ga leggen dekken volledig mijn verbruik. De 5 kw had ik over de omvormer. Dit kan blijkbaar ook naar 4 kw gebracht worden als de SMA anders ingeschakeld wordt.
    Dus er zal “normaal” geen kost moeten betaald worden voor verbruik.
    Zo is dit inderdaad sneller terugbetaald.
    Maar het blijft toch sowieso voordelig en groen.
    Intussen zit ik al aan een installatieprijs van 8300 € …

 214. Waarom zo een hoog prossumententarief bij gaselwest? Mijn omvormer is 7kw en zonnepanelen brengen 5,5kw op jaarbasis op ,zonnepanelen gekocht met lening,nu zou ik kleinere omvormer kunnen aanschaffen van 5kw maar is weeral invensteren ,waarom geen taks die gelijk is voor alle particulieren ,ons dak loopt ook schade op,mosvorming omdat er geen zon meer aan kan ,dat zal op termijn ook kosten meebrengen ,wij willen goed doen om groene stroom te produceren maar mogen niet nog meer slachtoffer worden in onze portemonee

 215. Waarom zo een hoog prossumententarief bij gaselwest? Mijn omvormer is 7kw en zonnepanelen brengen 5,5kw op jaarbasis op ,zonnepanelen gekocht met lening,nu zou ik kleinere omvormer kunnen aanschaffen van 5kw maar is weeral invensteren ,waarom geen taks die gelijk is voor alle particulieren ,ons dak loopt ook schade op,mosvorming omdat er geen zon meer aan kan ,dat zal op termijn ook kosten meebrengen ,wij willen goed doen om groene stroom te produceren maar mogen niet nog meer slachtoffer worden in onze portemonee

 216. Hallo,

  Ook als architect zijnde vormt dit een zekere frustratie.
  Wij hebben onze woning gebouwd met een 2kW installatie en een omvormer van 2,5 kW.
  Toen wij in 2014 voor ons de berekening maakte dan kwam de taks uit op een 180 euro per jaar.
  Inmiddels is in 2017 al 260 euro per jaar.

  Na één jaar ons verbruik bij te houden konden wij vaststellen dat wij een extra verbruik hebben van 2800 Kwh op jaarbasis.
  Met de groepsaankoop van Oost-Vlaanderen bedraagt ons factuur ongeveer 15 euro/maand voor electrabel en 25 euro aan taks voor eandis.
  = 40 euro per maand voor elektriciteit en verwarming tezamen.
  Het heeft voor ons geen zin meer om nog zonnepanelen bij te leggen omdat de taks met ongeveer 10% per jaar stijgt en de electriciteit met +/- 4% per jaar.
  Wij bevinden ons nu reeds op het kantelpunt waar het beter begint te worden om stroom te betalen dan nog zonnepanelen te leggen.

  De prosumententarief zou voor een stuk ingeroepen zijn, zodat mensen beter gebalanceerd de hoeveelheid van zonnepanelen zouden kunnen beslissen.
  Na een gesprek met Eandis zou het prosumententarief driemaandelijks herzien worden. Hier staat nog geen grens op, want dit moet onderzocht worden.

  Nu het absurde gedeelte:
  Als architect dienen wij onze klanten te adviseren, voorbereidend aan de steeds strengere normeringen en te werken naar 2021 voor nulenergiegebouwen.
  Jaarlijks wordt er door het VEA (Vlaams Energieagentschap) een verstrenging opgelegd in het behalen van een E-peil.
  De meest voordelige oplossing en meest efficiënte oplossing zijn zonnepanelen.

  De prosumententaks en het VEA lopen tegendraads elkaar tegemoet.
  VEA verplicht strenger E-peil = meer zonnepanelen (meest voordelige oplossing tot op heden), maar prosumententaks stijgt hierdoor exponentieel.
  Kiezen voor geen zonnepanelen en geen prosumententaks enkel zonnepanelen wordt steeds moeilijker door VEA.

  De twee zouden best is tegenover elkaar gaan zitten.

  1. Idd, dat loop ik al te verkondigen tegen iedereen die ik ken sinds de prosumententaks is uitgevonden . De overheden leggen zo goed als onmogelijke/onbetaalbare isolatienormen op om ervoor te zorgen dat er meer PV installaties gelegd worden. Dus alleen al bij de het leggen van de PV installatie dubbel kassa kassa. De BTW op de aankoop en hun CO² norm verplichtingen in Europa die mss kunnen gerealiseerd worden.
   Het drie dubbele kassa kassa, na die twee dubbele kassa kassa, is voor de netbeheerders als de PV installatie in dienst is en dat is ook direct de vetste kluif die hierboven al correct beschreven is door andere opgelichte burgers.
   Het gepeupel zal wel betalen.

 217. Onbegrijpelijk dat deze taks niet op de geproduceerde kWh wordt aangerekend, maar op het totaal vermogen van de omvormer. Na deze zomer blijkt er een probleem in mijn installatie te zitten. Gevolg: zo’n 2000 KWh minder opbrengst dit jaar door de breuk, maar toch zal ik mijn prosumententaks (ik betaal zo’n 560,00 EUR hiervoor bij Gaselwest) volledig mogen ophoesten (naast de extra elektriciteit die ik nu zal moeten aankopen)? De zonnepanelen zullen mij dit jaar dus meer geld kosten dan dat ze opbrengen, want ik krijg nog slechts 1 certificaat van 93,00 voor heel dit jaar. Ik dacht nochtans dat een rendement van 5% moest gewaarborgd blijven? Hebben ze daar eigenlijk al eens over nagedacht? Dit lijkt me toch pure afzetterij! Mijn aanrekening voor elektriciteit 5 jaar geleden, zonder zonnepanelen: 600,OO EUR! Leuke investering.

 218. Beste mensen. Ik heb deze morgen beslist om geen zonnepanelen te plaatsen. Mag ik jullie ergen een raad geven. Gelieve deze discussies te voeren in samenkomsten, want de staat leest hier mee. En passen zo hun programma aan. Je geeft hen voeding dus.

 219. Francis.

  Het wordt tijd dat de mensen op straat komen en de mafiosie in Brussel aanpak, volgens mij is dit tegen de europees normen.
  Elke lidstaat krijgt een bepaalde vergoedingen om het C02 te behalen.
  Hier in Belgie worden wij gestraf en uitgezogen aan allerlei taxen op het energie beleid, ik vind dat er dringend werk van gemmaakt moet worden.
  Dringend prosumententarief afschaffen.

 220. Nu weet ik niet of er al iemand gereageerd heeft die in een situatie zoals mij zit(Ga niet al die commentaren lezen). Ik heb geen geld om zonnepanelen te leggen. Maar betaal wel mee aan uw “groen” geproduceerde stroom. Waardoor mijn energie factuur met met een €100 per jaar stijgt. Mijn inziens zouden ze beter die certificaten niet meer uitbetalen. Degenenen die overproduceren en eigenlijk energieleveranciers zijn zouden als dusdanig belast moeten worden. Maw, instaan voor transportkosten en huur van het net gelijk elke andere energieleverancier. Dus de gewone burger zonder panelen zou niet de dupe mogen zijn van dit mooie democratische systeem. Het feit dat ze nu hun geld op deze manier terug willen zien is niet netjes, maar elke verstandelige mens zag dit aankomen. Laat nu de hel maar losbarsten voor mijn (h)eerlijke mening.

  1. Ter info. Ik had ook geen geld genoeg in kas en heb geleend om een PV installatie te leggen. De prognose om alles terug te verdienen in een goeie 5 jaar tijd is volledig om zeep en ik zit al bijna aan 6,5 jaar (ja, met certificaten!). Ik heb er dus nog niets aan verdient en binnenkort zal ik een nieuwe omvormer moeten installeren (1200€ voor de omvormer zelf zonder installatiekosten).
   Mss toch beter eens de commentaren lezen waarom de kleine eigenaren klagen….omdat de groten die het overgrote deel van de productie van groene stroom opwekken (meer dan 80%) peanuts betalen i.v.m. de kleintjes (dit is zo en kan het bewijzen). Maar ja, de groten krijgen de mogelijkheid om extra kosten; of eigenlijk minder winst; gewoon door te rekenen aan de consumenten! De overheid moet deze mogelijkheid verbieden en vervolgens alle producenten een gelijk deel aan de kosten laten betalen…en eigenlijk moet mijn opgewekte elektriciteit het grootste stuk van het net niet passeren! Dat laatste is nu eenmaal inherent aan locale productie maar de intercommunales zouden er teveel winst op verliezen.

   1. Ik kreeg een brief van elektrabel om mijn meterstanden door te geven.Nu bleek dat ik 85 kw overschot had.Ik heb daarna mijn gasketel uitgeschakeld en heb het overschot zelf gebruikt met elektrishe vuurtjes.Nadien heb ik de meterstanden doorgegeven tot dit gelijk was.ik moest dit wel 2 keer doorgeven want ze geloofde me blijkbaar niet.Ik had verleden jaar een verbruik van 217 euro doch de uiteindelijke factuur bedroeg 1007 euro met taksen en procumenten tarief.Je kan er van op aan als men een accu van +- 100kw zou uitvinden mogen ze hun meterke komen halen en betaal ik niks meer.Voor alle veiligheid zou ik wel een agregaat moeten kopen maar dat haal ik er op 1 jaar uit.

 221. Voor de elektriciteitskosten in het algemeen, en het Prosumententarief in het bijzonder is het goed om ook eens te kijken bij de buren:

  4-12-2017: Prijsberekeningen leverancier Engie

  Totale jaarkost    Oosthuizen   Bouillon  Oostnieuwkerke
  Netstroom 3500 KWh    € 585,40   € 864,52   € 1.059,74
  Zonnepanelen 3.5 KVA   € -81,66   € 21,01   €  469,44
  Zonnepanelen 10 KVA   €-465,71   € 21,01   € 1.289,60
  

  Oosthuizen ligt in de provincie Noord-Holland; het min-teken voor de bedragen betekent dat de mensen NIETS betalen, maar geld terugkrijgen. Voor de laatste berekening is uitgegaan van 10.000 KWh productie en slechts 3.500 KWh afname. En dit heeft NIETS te maken met een slimme meter.

  Zijn sommige Belgen meer gelijk voor de wet? Waar zijn de tanden van de Vlaamse Leeuw gebleven? En dan zijn het NIET de Walen die we moeten bijten! Onze primaire functie is stemvee van de soort schaap: we mogen blaten maar vooral niet te luid en niet te lang, en wel braaf alles betalen.

  De grote winsten over 25 jaar die de installateurs ons voorspiegelen komen uit de fabeltjeskrant.
  Een realistische berekening voor een gezin dat overstapt van een CV op gas of stookolie naar warmtepomp leert dat ze moeten rekening houden met een extra verlies ten opzichte van hun CV-verwarming van minstens 17.000 Euro.

  Met een vriendelijke groet,
  Jean Schiepers, 8840 Oostnieuwkerke

 222. Hallo iedereen,
  ik heb een nieuwbouw sinds 2015 en overweeg zonnepanelen te plaatsen. Maar zo te lezen is dit een afrader gezien al de frustraties. Ben echt aan het twijfelen gezien de ohzo grote onzekerheid qua heffingen enz… Ik heb het gevoel dat Bartje Tommelein ons dit wil verkopen als zoete broodjes om ons vervolgens zwaar te belasten via heffingen.
  Mijn vraag nu 🙂 : welke kosten vallen er weg op mijn electriciteitsfaktuur ?
  Deel Energie OK maar quid: kosten groene stroom, kosten WKK, netwerkosten, toeslagen ?
  Bartje Tommelein raadt ons aan om panelen te plaatsen maar vervolgens verhogen ze wel de btw naar 21% voor woningen -10j oud.
  thx voor de feedback want als al die extra kosten blijven dan plaats ik geen panelen gezien enkel het luik Energie me slechts 220EUR per jaar kost.

  1. Hallo Bruno, om u een idee te geven. Ik heb juist mijn afrekening gekregen van elektriciteit en viel binnen achterover. Wij hebben zonnepanelen liggen, een installatie van 4.000 kwh. Wij verbruiken geen extra energie, onze meter staat zelfs na 4 jaar lager dan bij de start. En ik moet nu 565 € betalen voor het afgelopen jaar. Vaste vergoeding, huur meter, procumententarief en bijdrage energiefonds. Begrijpen wie begrijpen kan.

  2. Ik ben nu bijna 2 jaar ver met mijn zonnepanelen, over de installatie (groepsaankoop Vlaanderen) héél tevreden! Over mijn electriciteitsfactuur heel wat minder… Ik zit met een relatief hoog jaarverbruik: 7000 kwh, daarvan dacht ik de helft uit zonnepanelen te halen: +/- 3500 kwh. Na 1 jaar heb ik 4500 kwh uit mijn zonnepanelen gehaald !!! YES !! Een normale mens gaat er dan van uit dat zijn factuur met meer dan de helft gaat dalen …. NOPE, nougatbollen: zelfde bedrag als vorige jaren, gewoon door allerhande taksen en toeslagen enz. Jammer dat de tesla en andere technieken nog niet ver genoeg gevorderd zijn anders had ik mijn keuze snel gemaakt: volledig energie onafhankelijk…..

   1. 10 maart
    Volledig Off-grid zijn, de droom van velen.
    Overtuig jezelf en bezoek het eerste off grid huis in België.

    Volledig afgekoppeld van het net en toch alle comfort hebben, hoe doe je dat?
    De pelletketel met Stirlingmotor van ÖkoFEN verwarmt de woning en zorgt tegelijkertijd voor de elektriciteit tijdens de koude en donkere dagen. De zonnepanelen leveren stroom op de zonnige dagen. Alles wordt opgeslagen in een batterij.

    Kom naar de openkijkdag bij Ludwig en Ann op 10 maart 2018
    U kan langskomen van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00
    Locatie
    Offgrid huis
    Twaalfde Liniestraat 42
    8520 Kuurne

   2. Welkom in de club. Ik heb mijn panelen sinds 6 jaar.
    Ik had tot vorig jaar twee meters , enkelvoudig en dubbel tarief. Tot iemand mij opmerkzaam maakte op het feit dat in het weekend mijn meter dus niet achteruit draait, met dank daarbij aan mijn installateur die dit ” vergat ” te melden zeker!
    Ik dacht dus : ok uitschakelen maar, probleem opgelost en ik zal dan eindelijk evenveel produceren als verbruiken.
    En ter info : in theorie zou ik 5000kWh moeten produceren per jaar , is echter nog nooit meer dan 4000kWh geweest.
    Groot mijn verbazing toen bleek dat dit dus niet het geval is EN door toeslagen van netwerkkosten en prosumenten tarief betaal ik nu zelfs NOG MEER dan vorig jaar , ook omdat mijn prosumenten tarief berekent wordt op de THEORETISCHE opbrengst.Want de energie kost is wel degelijk gedaald. Begrijpe wie begrijpen kan …ik voel me letterlijk in het zak gezet! En dan te bedenken dat “onze ” electriciteit waarschijnlijk nog duur verkocht wordt naar het buitenland , dankzij ons dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

Update subsidie/premie zonnepanelen 2024

februari 14, 2024

De overheid van de Vlaamse regio is gestopt met het verstrekken van

Netvergoeding / prosumententarief update 2024

december 7, 2023

In 2013 was er reeds een eerste poging van de Vlaamse regering

Bezoek het eerste off grid huis in België

december 4, 2023

Vanuit de comments opgepikt: Volledig afgekoppeld van het net en toch alle