Zonnepanelen nodig? Vergelijk en bespaar!

Netvergoeding / prosumententarief door Vlaamse regering (update 2018)

In 2013 was er reeds een eerste poging van de Vlaamse regering om via een zogenaamde netvergoeding ook zonnepaneelbezitters mee te laten betalen voor het elektriciteitsnetwerk.

Netvergoeding 2013:
Deze netvergoeding verschilde volgens de netbeheerder en is bovendien afhankelijk van het maximale vermogen (het aantal kilowattpiek) van de installatie. Deze taks kwam op ongeveer 75 euro per geproduceerde 1 000 kWh voor een installatie met een zeer goede oriëntatie (en bijgevolg een productie van ca. 850 kWh per kWp), en lag hoger voor een installatie met een minder goede oriëntatie.

Eind 2013 werd die door het Brusselse hof van beroep nietig verklaard (na een beroep van vereniging “PV Vlaanderen”), maar de nieuwe Vlaamse regering heeft nu een nieuw ontwerp klaar.

Dit is namelijk noodzakelijk om de bestaande schuldenberg bij de netbeheerders (Infrax en Eandis) te gaan wegwerken, die ontstaan is door de oversubsidiëring via de groenestroomcertificaten.

Netvergoeding 2015

Begin November 2014 kwam het nieuwe voorstel voor een netvergoeding (uitgewerkt door Vlaams Minister voor Energie Annemie Turtelboom).

Vanaf 14juli zal een gemiddeld gezin met een installatie van 4,2kW een prosumententarief van 340EUR per jaar moeten gaan betalen. Deze netvergoeding 2015 zal dan ook voor de nodige discussies gaan worden.

De laatste berichtgeving geeft aan dat deze nieuwe netvergoeding 6 maanden wordt uitgesteld tot 14juli, zodat alle systemen hierop kunnen worden voorzien.

De nieuwe netvergoeding zal doorgerekend worden aan ongeveer 200.000 Vlaamse gezinnen. Benieuwd hoe ver het zal gaan en welke juridische acties hiertegen zullen gevoerd worden.

Eerder dit jaar bleek al dat er vele nieuwe bezitters van zonnepanelen deze niet officieel aangaven uit schrik voor deze netvergoeding.

Daarentegen staat de verhoging van de distributieprijzen (met een stijging van de elektriciteitsfactuur met gemiddeld 8%) door de vertraagde doorrekening van de uitbetaalde groene stroom certificaten. Goed nieuws is er wel voor wie nog zonnepanelen wilt laten leggen, daar de prijzen blijven zakken.

Prosumententarief vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli zullen de distributienetbeheerders zoals Eandis en Infrax het prosumententarief gaan invoeren en aanrekenen. Gemiddeld zal er 62,9 tot 83,99 EUR dienen betaald te worden per eenheid van geïnstalleerd vermogen (kVA).

Naar gelang de regio kan dit dus toch wel een groot verschil gaan opleveren, zo zal een installatie van 4kVA een te betalen bedrag opleveren tussen 251EUR en 335EUR.

Prosumententarief/netvergoeding in 2018

Ook in 2018 blijft het prosumententarief behouden voor alle zonnepaneelbezitters. De basiswaarden (incl. btw en per kwh/jaar) hiervoor zijn opnieuw per regio vastgesteld en dalen tov. van 2017.

Wanneer we dit in een tabel gieten, dan zien we dat er regionaal toch wel enkele grote verschillen zijn (met enkel een lichte stijging in de regio van Inter-energa).

Met dank aan Ecopower voor het bij elkaar brengen van deze gegevens.

(Je kan je netbeheerder altijd snel opzoeken op de website van de VREG.)

Wat denken jullie van deze nieuwe netvergoeding?

Related Posts

About The Author

975 Comments