Op het ogenblik dat je er aan denkt om in 2018 te investeren in zonnepanelen in België is het van belang om er rekening mee te houden dat de verschillende subsidies die door de jaren heen werden aangeboden inmiddels sterk zijn afgebouwd. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ook de systemen met zonnepanelen vandaag de dag een stuk voordeliger zijn in vergelijking met vroeger. Hierdoor is de terugverdientijd zelfs zonder subsidies een flink stuk lager komen te liggen. Ondanks het feit dat subsidies dus niet langer een absolute vereiste zijn voor een investering in zonnepanelen in België anno 2018 is het natuurlijk wel steeds mooi meegenomen wanneer je ze kan verkrijgen. Over welke mogelijkheden je vandaag de dag op dit vlak nog precies beschikt kom je te weten op deze pagina.

Verschillende subsidies voor zonnepanelen België in 2018

Ondanks het feit dat het aanbod aan subsidies vandaag de dag niet meer te vergelijken is met vroeger moet er toch gesteld worden dat mensen die investeren in zonnepanelen ook in 2018 in België nog kunnen rekenen op een niet oninteressant aantal financiële voordelen. In eerste instantie is er bijvoorbeeld nog de totaalrenovatiebonus, maar wat bovendien ook te denken van de terugdraaiende teller evenals de groene lening? Is je bouwaanvraag bovendien gebeurt voor 31 december 2016? In dat geval geldt ook dit jaar nog altijd dat je kan genieten van de voordelen die de e-peil premie met zich meebrengt.

BTW-verlaging op aankoop zonnepanelen naar 6 procent

De BTW-verlaging van 21 naar 6 procent welke door de Belgische overheid op een zeker ogenblik werd ingevoerd is eveneens op verschillende gebieden teruggedraaid. Zonnepanelen blijven wat dit betreft echter vooralsnog buiten schot. Dit betekent dat je ook in 2018 voor de aankoop van zonnepanelen nog altijd kan rekenen op de BTW-verlaging. Dat lijkt in eerste instantie slechts een appeltje voor de dorst, maar een extra besparing van 15 procent op de totale som van je zonnepanelen is in de praktijk toch best mooi meegenomen.

Wat is een terugdraaiende teller?

Op het ogenblik dat je beschikt over een systeem met zonnepanelen welke in totaliteit over een maximaal vermogen beschikt van 10kW heb je de mogelijkheid om een terugdraaiende teller aan te vragen. Dit betekent in de praktijk dat de energiemeter kan worden teruggedraaid. Het spreekt voor zich dat dit uitsluitend tot de mogelijkheden behoort op het ogenblik dat er meer energie door de zonnepanelen wordt opgewerkt dan er door het huishouden in kwestie wordt verbruikt. Op zonnige dagen waarop je niet thuis bent zullen de zonnepanelen er voor zorgen dat de energiemeter gaat terugdraaien. Het spreekt voor zich dat je op deze manier op jaarbasis heel wat geld op je energiefactuur kan besparen.

Wanneer recht op verlaagde BTW op aankoop zonnepanelen?

De overheid heeft een speciale regeling uitgewerkt waardoor het eigenaars van woningen die ouder zijn dan 10 jaar wil aanzetten om verbeteringen aan te brengen aan hun woning. Deze verbeteringen kunnen betrekking hebben tot het voorzien van nieuwe, betere isolatie, maar daarnaast kan het ook gaan om bijvoorbeeld het voorzien van zonnepanelen en / of een zonneboiler. Deze regeling zorgt er voor dat de verschuldigde BTW kan worden verlaagd van 21 naar 6 procent. Voor een installatie met zonnepanelen van 4000 Wp is het op deze manier mogelijk om al snel een bedrag van zo’n 800 euro uit te sparen. Voor woningen die jonger zijn dan 10 jaar geldt deze regeling helaas niet. Hou bovendien ook rekening met de volgende twee aandachtspunten:

 

  • De woning mag uitsluitend gebruikt worden voor private doeleinden;
  • De werken mogen enkel en alleen uitgevoerd worden door een erkende installateur;

Geld lenen voor zonnepanelen door middel van de energielening

Een andere mogelijkheid waardoor je kan besparen op de kostprijs van je zonnepanelen is door gebruik te maken van de energielening. Dit is uiteraard uitsluitend interessant voor mensen die willen lenen voor de aankoop van hun zonnepanelen Door middel van deze kredietvorm is het mogelijk om een bedrag te lenen van maximaal 15.000 euro. Bovendien geldt hiervoor een maximale interest van 2 procent. In de praktijk zijn er eveneens varianten mogelijk waarbij verschillende doelgroepen zelfs kunnen genieten van een interestvrije financiering. Let op, eerder raakte bekend dat het jaar 2018 het laatste jaar is waarop deze energielening kan worden aangevraagd.

Is er ook nog sprake van een belastingvermindering?

Tot 1 januari 2012 was er in België sprake van een belastingvermindering. Deze belastingvermindering bedroeg maximaal 3.680 euro, maar afhankelijk van de plaats waar je woonachtig was kon er nog eens een extra financiële tegemoetkoming op worden verkregen tot zomaar even 1.000 euro. Echter werd er onder de regering Di Rupo voor gekozen om dit belastingvoordeel af te schaffen. Dit was eveneens het gevolg van de aanzienlijke prijsverlaging welke er voor systemen met zonnepanelen rond die tijd werd doorgevoerd. Anno 2018 is het dus helaas niet langer mogelijk om een belastingvermindering te bekomen naar aanleiding van een investering in zonnepanelen.